Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Funktionshinder


Rapport -

Funktionshinder

23 maj 2023

Rådet för nordisk samarbeid om funksjonshinder – Årsrapport 2022

Situasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne i kriser og krig var et av temaet for Funksjonshindersrådets arbeid i 2022. An [...]

Rapport -

Funktionshinder

15 sep 2021

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2021

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor [...]

Rapport -

Funktionshinder

18 jun 2021

Nordic indicators for cooperation on disability – Monitoring the implementation of UNCRPD and Agenda 2030

No person with a disability shall be left behind. This report presents suggested indicators for monitoring the implementation of t [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 mar 2021

Ny teknik och digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämfört med övriga befolkningen och möter också större ut [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 nov 2020

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2020

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor [...]

Rapport -

Funktionshinder

22 jun 2020

Inga barn eller unga ska lämnas utanför

Visionen för det nordiska samarbetet är att bli världens mest integrerade och hållbara region 2030. För att lyckas med det ä [...]

Rapport -

Funktionshinder

12 mar 2020

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Årsrapport 2019

Viktiga rådsmöten, en bok om att leva med funktionshinder nominerad till Nordiska rådets litteraturpris, ett FN-möte samt ett [...]

Rapport -

Funktionshinder

3 okt 2019

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2019

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor oavsett funktions [...]

Rapport -

Funktionshinder

28 nov 2018

Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk

Når vi tager sprogbrillerne på og tillægger kropslige taktile ytringer en sproglig værdi, kan vi også kommunikere med mennesk [...]

Rapport -

Funktionshinder

18 sep 2018

Politikk for likestilling for personer med funksjonsnedsettelser i Norden

Nordens velferdssenter4 (NVC) er en institusjon under Nordisk ministerråd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet5 (Bufdir) har [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

26 apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 mar 2018

Nordiskt samarbete om högre utbildning och forskning om funktionshinder och mänskliga rättigheter

All the Nordic countries and autonomous areas have ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Conv [...]

Rapport -

Funktionshinder

19 jan 2018

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2017

Under 2017 har Funktionshinderrådet arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland annat aktiviteter fr [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 nov 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Verksamhet, aktiviteter och resultat 2013-17

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - Verksamhet, aktiviteter och resultat 2013-17 [...]

Rapport -

Funktionshinder

10 nov 2017

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Avdeling vernepleie ved UiT gjennomførte våren 2017 en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i de sami [...]

Rapport -

Funktionshinder

29 aug 2017

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet 2017

Alla nordbor ska på lika villkor kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som samarbetet genererar. Det [...]

Rapport -

Funktionshinder

6 jul 2017

Fra like rettigheter til like muligheter

Denne rapporten er utarbeidet av Nordens velferdssenter (NVC) på grunnlag av Det andre nordiske ekspertseminaret om arbeidsliv og [...]

Rapport -

Funktionshinder

6 apr 2017

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänst [...]

Rapport -

Välfärdsteknologi

10 mar 2017

Bra lösningar fungerar för alla – om universiell design och välfärdsteknologi

Denne publikation undersøger sammenhæng og synergi mellem to vigtige områder som Nordens velfærdscenter har arbejdet med igenn [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 jan 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2016

Under 2016 togs flera nya initiativ och en viktig milstolpe passerades när alla nordiska länder till slut ratificerade FN:s konv [...]

Rapport -

Funktionshinder

12 jan 2017

Diskrimineringsskydd och funktionshinder – en nordisk överblick

Det finns olika strategier för att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet [...]

Rapport -

Funktionshinder

12 dec 2016

Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige

Denna rapport är den andra delrapporten i det nordiska projektet Samer med funktionsnedsättning. Det är också en slutrapport f [...]

Rapport -

Funktionshinder

4 jul 2016

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet 2 – Uppföljning 2016

Det pågår ett intensivt och konstruktivt arbete med att förbättra tillgängligheten och stärka funktionshindersperspektivet i [...]

Rapport -

Funktionshinder

31 maj 2016

Norden för alla

Alla människor upplever någon gång i livet att de hindras i mötet med miljö och omgivning. Visionen om ett Norden som i livet [...]

Rapport -

Funktionshinder

25 maj 2016

När samhället inte ser, hör eller förstår

FN, Europarådet och EU har i konventioner, handlingsplaner och olika aktiviteter uppmärksammat förekomsten av flerfaldig diskri [...]

Rapport -

Funktionshinder

25 apr 2016

Situationen för samer med funktionsnedsättning i Norge

Denna kvalitativa studie är den andra av två forskningsrapporter i det norska forskningsprojektet Mennesker med funksjonsnedsett [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 mar 2016

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2015

Arbetet i Rådet tog rejäl fart under 2015. Många aktiviteter genomfördes och ännu fler har satts igång som kommer att nå ef [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 mar 2016

Seminarrapport: Employment and Disability – How do we make it work?

Høy sysselsetting er selve hjørnesteinen i den nordiske velferdsmodellen, og avgjørende for den høye levestandarden i Norden. [...]

Rapport -

Funktionshinder

1 mar 2016

Hur gör grannarna? Strategisk funktionshinderspolitik i Norden

Nordens länder samt Färöarna, Grönland och Åland arbetar med inkludering av och delaktighet för personer med funktionsnedsä [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2016

En handledning till metoder som stöder processen

Denne veilederen bygger på kunnskap fra prosjektet og boken Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblind [...]

Rapport -

Funktionshinder

20 feb 2016

Möten för alla

Alla har rätt att kunna delta i möten oavsett eventuell funktionsnedsättning. Publikationen Möten för alla ger tips och inspi [...]

Rapport -

Funktionshinder

17 feb 2016

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – folder 2016

Foldern presenterar arbetet inom Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. [...]

Rapport -

Funktionshinder

1 dec 2015

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet

Nordiska ministerrådet vill vara ett gott exempel i fråga om både jämställdhet och tillgänglighet. Genom projektet "Integrer [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

30 sep 2015

Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga – en beskrivning av trygghetssystemen

Andelen unga som beviljas förtidspension under lång tid har ökat, särskilt de med en psykisk diagnos eller unga med lindrig ps [...]

Rapport -

Funktionshinder

16 sep 2015

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Inkludering i samhället av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Samarbetet baser [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 feb 2015

Rätten till eget hem

Syftet med inspirationshäftet är att visa hur vuxna personer med utvecklingsstörning bor i de nordiska länderna och redogöra [...]

Rapport -

Funktionshinder

5 jan 2015

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – Årsrapport 2014

2014 var Rådets första hela år. Det tar tid att etablera en ny verksamhet men redan har mycket hänt och en hel del är på gå [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

19 maj 2014

Dags för studier – universitet och högskolor i centrum

Nordiska goda exempel på stöd till studenter med funktionsnedsättning under utbildningen och under övergången från utbildnin [...]

Rapport -

Funktionshinder

19 maj 2014

Dags för jobb – arbetsgivare i centrum

Goda exempel på arbete till personer med funktionsnedsättningar i Norden. [...]

Rapport -

Funktionshinder

10 mar 2014

Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Hur ser situationen ut för personer med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning? [...]

Rapport -

Funktionshinder

21 nov 2013

Funktionshinderspolitik i Norden

Målet för de nordiska ländernas funktionshinderspolitik är full delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. Än [...]

Rapport -

Funktionshinder

5 nov 2013

Identitet, forandring og døvblindhed

Baseret på DbI’s 8. europæiske konference om døvblindhed forsøger dette hefte at tage et udsnit af konferencen med hjem til [...]

Rapport -

Funktionshinder

3 sep 2013

Personlig assistans: Nordiska erfarenheter

Rätt till personlig assistans kan leda till att människor med omfattande funktionsnedsättning får bättre förutsättningar ti [...]

Rapport -

Funktionshinder

8 jul 2013

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag). [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 jun 2013

Velferdsteknologi – nøkkelen til arbeidsmarkedet?

Nøkkelen til arbeidsmarkedet er et inspirasjonshefte som i korthet forteller hva workshopen af samme navn i Oslo 10. april handle [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 mar 2013

Nordisk vägledning om förvärvad dövblindhet

Rapport -

Funktionshinder

29 jan 2013

Et arbeidsmarked for alle?

En dokumentanalyse av de nordiske landenes jobbstrategier [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 nov 2012

A Good Senior Life with Dual Sensory Loss

Getting old means decline of various functions previously taken for granted. For many, life will be influenced in a negative way a [...]

Rapport -

Funktionshinder

13 sep 2012

Trender i funktionshinderpolitiken

Politiska vindar och tekniska framsteg i vår omvärld påverkar också förutsättningarna för funktionshinderpolitiken i de nor [...]

Rapport -

Funktionshinder

30 apr 2012

Perspektiver på psykisk funktionsudredning og pædiatrisk rehabilitering

Dette inspirationshefte er udgivet på baggrund af Deafblind Internationals 15. verdenskonference om døvblindhed i Brasilien 2011 [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Aspekter omkring menneskesyn og pædagogisk praksis med døvblinde

Når vi ser på traditionen i det pædagogiske arbejde med døvblinde børn og unge, sådan som den har udfoldet sig verden over [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Observation och testning för undersökning av funktionell syn av barn på tidig utvecklingsnivå

Barn på tidig utvecklingsnivå, vare sig det gäller små barn eller barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå, utvecklar sin [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Om menneskers udvikling og nogle pædagogiske overvejelser

Når man arbejder med handicappede mennesker, er det vigtigt at kende den normale udvikling godt. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Congenital Rubella Syndrome

The rubella virus affects the central nervous system in several ways and individuals with CRS may exhibit neurological and neurops [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Medfødt Rubella-syndrom – Nevropsykologiske funksjoner og implikasjoner belyst ved kasus

Det er avgjort to nevropsykologiske forhold som gjør seg gjeldende ved medfødt rubella-syndrom. Sentralnervesystemet er påvirke [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Døvblindes kommunikasjonssituation

Kombinert syns- og hørselshemming kompliserer kommunikasjon med andre. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Medfødt døvblindhet og utvikling av kommunikasjon

Kommunikasjon med personer som er født døvblinde gir oss utfordringer som ikke bare består i å finne frem til kommunikasjonssy [...]

Rapport -

Funktionshinder

27 feb 2012

Staden för alla

Rapport från NHR:s nordiska seminarium i Reykjavik den 26-27 maj 2009. [...]

Rapport -

Funktionshinder

25 feb 2012

Slutrapport – Sällsynt samverkan för nordisk välfärd

Kartläggning av möjliga nordiska samarbetsområden anknutna till små och sällsynta diagnosgrupper. [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Mental health for families with a child with disabilities

This report tries to answer the question: "How do you find out what is needed to improve conditions for families with a child with [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Fokus på nordisk handikappolitik

Det kommer ofta rapporter om att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra människor. Samtidigt finn [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Det gode samspil

Det gode samspil är ett inspirationshäfte för det praktiska arbetet med personer med svåra funktionsnedsättningar. [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Guide for parents of children with disabilities – help and support

This guide is in the first place addressed to parents who are expecting or already have a child with disabilities, in order to pro [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Fokus på kultur, media och synlighet

Rapport -

Funktionshinder

22 feb 2012

Fokus på lese- og skrivevansker

Rapport -

Välfärdspolitik

21 feb 2012

Fokus på välfärdsteknologi och ADHD

I det här temahäftet fokuserar vi på moderna smartphones. En smartphone har funktionalitet som tidigare inte fanns ens i betydl [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 dec 2011

Att sänka trösklarna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Nordiska Handikappolitiska Rådet vill, i samarbete med Arbetsmarknadsdepartementet i Sverige och Sveriges ordförandeskap 2008 i [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 dec 2011

Den utestängande arbetsmarknaden

Om vi menar allvar med allas lika rätt, hur kan det då komma sig att personer med funktionsnedsättningar i betydligt lägre gra [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR