Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning


Funktionshinder

15 nov 2021

Rundtur på världens mest tillgängliga kontor

Fotpedal i hissarna, sju olika sorters toaletter och små knoppar på ledstången. Det är några av detaljerna som gör Handicaporganisatio [...]

Funktionshinder

9 jun 2021

Nordic side event on independent living at the UN meeting on disability rights

Next week the conference of state parties to the UN Convention on Rights for Persons with Disabilities, CRPD, will take place virtually at U [...]

Funktionshinder

22 feb 2021

Island klar med FN-rapportering om mänskliga rättigheter

Island har publicerat sin första rapport om genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det [...]

Funktionshinder

2 okt 2020

Medlem i Funktionshindersrådet nominerad till FN-kommitté

Danmark har nominerat Sif Holst som kandidat till The Committee on the Rights of Persons with Disabilities. "Det är en stor ära. Jag är s [...]

Funktionshinder

12 jun 2018

Nordiska länder i unik FN-sammankomst

I år deltar för första gången alla de nordiska länderna i statspartsmötet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt [...]

Funktionshinder

1 dec 2017

Detta händer på Internationella funktionshindersdagen den 3 december

Den 3:e december är Internationella funktionshindersdagen. Då uppmärksammar FN tillsammans med alla länder världen över situationen f [...]

Funktionshinder

9 jun 2017

Unikt möte om funktionshinder när Norden träffas i FN

Den 13 juni sker något mycket ovanligt i FN-byggnaden i New York. Då arrangeras ett nordiskt evenemang om rättigheter för personer med f [...]

Funktionshinder

11 okt 2016

Ökat nordiskt fokus på funktionsnedsättning i Europarådet

För första gången var samtliga nordiska länder representerade när Europarådet hade möte om rättigheter för personer med funktionsne [...]

Funktionshinder

23 mar 2016

FN-konvention hyllar mänsklig mångfald men långt kvar till förverkligande

När förhandlingarna startade för att formulera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, UNCRPD, var bara [...]

Funktionshinder

30 nov 2015

Film om Fri rörlighet och funktionshinder ska stärka arbetet mot gränshinder i Norden

Seminariet fri rörlighet och funktionshinder har blivit film. Seminariets syfte var att stärka funktionshindersperspektivet hos aktörer i [...]

Funktionshinder

4 mar 2015

Finland antar FN-konvention

Finland har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När konventionen träder i kraft blir Finland [...]

Funktionshinder

26 feb 2015

Hur bor vuxna med utvecklingsstörning i Norden?

Vår publikation Rätten till eget hem visar hur vuxna personer med utvecklingsstörning bor i de nordiska länderna och redogör för skill [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR