Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Finland antar FN-konvention

Funktionshinder

4 mar 2015

Finland har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När konventionen träder i kraft blir Finland juridiskt bundet att följa konventionens krav. En arbetsgrupp har gått igenom Finlands lagstiftning och jämfört den med konventionens ålägganden.

Som en följd av jämförelsen har en del av lagstiftningen ändrats och preciserats, bland annat lagen om likabehandling och befolkningsdatalagen.
Det kommer att ta tid innan den praktiska inverkan av riksdagens beslut märks i vardagslivet. Inom exempelvis dövblindrörelsen kommer man att arbeta för att teckenspråket ska användas inom betydligt fler områden än i dag: det borde gå att kontakta larmnumret 112 med teckenspråk, fler tv-program bör produceras på teckenspråk liksom fler tjänster, till exempel service för åldrande döva.

Konventionen sätter press på samhällsaktörer

– Det är oerhört glädjande att Finland har antagit konventionen, säger Anna Dahlberg, projektledare och ansvarig för funktionshindersområdet på Nordens välfärdscenter. Det innebär en ökad press på samtliga samhällsaktörer att uppmärksamma funktionshindersperspektivet och vikten av att inkludera personer med funktionsnedsättning i allt som berör dem. Det är även glädjande och viktigt för det nordiska samarbetet kring frågorna.

Övervakning via kontrollkommitté

När konventionen träder i kraft ska den finska staten med jämna mellanrum avge en fullständig rapport om de åtgärder som vidtagits för att verkställa sina skyldigheter enligt konventionen. Rapporten lämnas till FN:s kontrollkommitté, UNCRPD, Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Kommittén återkommer sedan med slutsatser och rekommendationer.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR