Projekt

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • År

Integration

2025

Integration Norden – en clearingcentral

Projektet ”Nordisk samverkan om integration” drivs av Nordens välfärdscent [...]

Folkhälsa

2020

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Välfärdsteknologi

2020

Nordisk tankesmedja om välfärdsteknologi

Vår nordiska tankesmedja för välfärdsteknologi behandlar varje år ett speci [...]

Folkhälsa

2020

Alkoholskador under olika livsfaser

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt forskarnätverk som fokuserar [...]

Integration

2019

Nyanlända barn och unga i Norden

Integrationen av barn, unga och familjer som kommit som flyktingar till de nordi [...]

Folkhälsa

2019

Jämlik hälsa i Norden

De nordiska länderna anses traditionellt vara länder med hög levnadsstandard [...]

Folkhälsa

2019

Cannabis – vård och politik i Norden

Nordens välfärdscenter kartlägger nordiska cannabiskonsumtionstrender, praxis [...]

Funktionshinder

2018

Nordisk funktionshindersstatistik

De nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna behöver bättre sta [...]

Folkhälsa

2018

Nordiskt tobaksprojekt

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt tobaksprojekt, vars syfte är [...]

Välfärdspolitik

2018

Livskvalitet för äldre i Norden

Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Det här projektet har [...]

Folkhälsa

2018

Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Både bland unga och äldre nordbor har det skett stora förändringar i alkohol [...]

Funktionshinder

2018

Samer med funktionsnedsättning

Nordens välfärdscenter har mellan 2014 och 2017 haft i uppdrag av norska Barne [...]

Följ oss på sociala medier: