Projekt

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • År

Funktionshinder

A Nordic region for all

The Nordic countries and autonomous areas of Faroe islands, Greenland and Åland [...]

Integration

2025

Integration Norden – en clearing central

Projektet ”Nordisk samverkan om integration” drivs av Nordens välfärdscent [...]

Välfärdspolitik

2021

Nordisk masterclass för välfärdsteknologi

Nordisk masterclass för välfärdsteknologi är ett årligt evenemang som ordna [...]

Funktionshinder

2021

Studentmobilitet

Fler studenter med funktionsnedsättning bör få stöd och rätt förutsättnin [...]

Folkhälsa

2020

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Välfärdspolitik

2020

Nordisk tankesmedja om välfärdsteknologi

Vår nordiska tankesmedja för välfärdsteknologi behandlar varje år ett speci [...]

Folkhälsa

2020

Jämlik hälsa i Norden – förutsättningar på nationell nivå

De nordiska länderna anses traditionellt vara länder med hög levnadsstandard [...]

Folkhälsa

2020

Alkoholskador under olika livsfaser

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt forskarnätverk som fokuserar [...]

Folkhälsa

2020

Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Både bland unga och äldre nordbor har det skett stora förändringar i alkohol [...]

Integration

2019

Nyanlända barn och unga i Norden

Integrationen av barn, unga och familjer som kommit som flyktingar till de nordi [...]

Folkhälsa

2019

Cannabis – vård och politik i Norden

Nordens välfärdscenter kartlägger nordiska cannabiskonsumtionstrender, praxis [...]

Funktionshinder

2018

Nordisk funktionshindersstatistik

De nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna behöver bättre sta [...]

Folkhälsa

2018

Nordiskt tobaksprojekt

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt tobaksprojekt, vars syfte är [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2018

Livskvalitet för äldre i Norden

Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Det här projektet har [...]

Avslutat

Avslutat

Funktionshinder

2018

Samer med funktionsnedsättning

Nordens välfärdscenter har mellan 2014 och 2017 haft i uppdrag av norska Barne [...]

Avslutat

Avslutat

Funktionshinder

2018

Fri rörlighet och funktionshinder

I hjärtat av det Nordiska samarbetet finns medborgarnas rätt till rörlighet [...]

Avslutat

Avslutat

Funktionshinder

2018

Könsrelaterat våld och funktionshinder

Könsrelaterat våld mot kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsneds [...]

Avslutat

Avslutat

Funktionshinder

2018

Universell utformning och tillgänglighet

Universell utformning betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdsteknologi

2018

CONNECT – verktygslåda om välfärdsteknologi

Teknik för hälsa och stöd i hemmet, välfärdsteknologi, är just nu på väg [...]

Avslutat

Avslutat

Folkhälsa

2018

Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden

Med det här projektet vill vi bidra till att de nordiska länderna utvecklar oc [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2017

Sjukfrånvaro och genus

Sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinno [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2015

Barnfattigdom

På senare år har frågan om barnfattigdom seglat upp som en av de centrala fr [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2015

Kvalitet i äldreomsorgen

Nordens velfærdscenter har med projektet Kvalitet i ældreomsorgen fokus på de [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2015

Nordens barn – fokus på barn i fosterhem

Nordens välfärdscenter har arbetat med projektet Nordens barn - fokus på barn [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2015

Tidiga insatser för sårbara familjer

Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att för [...]

Avslutat

Avslutat

Folkhälsa

2015

Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården

Nordens välfärdscenters projekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvård [...]

Avslutat

Avslutat

Folkhälsa

2014

Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbä [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2014

Inkludering på arbetsmarknaden för utsatta grupper

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens velf [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2012

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp

Webbportalen Kunskapsbanken.org samlade goda metoder och exempel för att föreb [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy.

JAG FÖRSTÅR