Projekt

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • År

Integration

2025

Integration Norden – en clearingcentral

Projektet ”Nordisk samverkan om integration” drivs av Nordens välfärdscent [...]

Välfärdspolitik

2021

Nordisk masterclass för välfärdsteknologi

Nordisk masterclass för välfärdsteknologi är ett årligt evenemang som ordna [...]

Funktionshinder

2021

Studentmobilitet

Fler studenter med funktionsnedsättning bör få stöd och rätt förutsättnin [...]

Folkhälsa

2020

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Välfärdsteknologi

2020

Nordisk tankesmedja om välfärdsteknologi

Vår nordiska tankesmedja för välfärdsteknologi behandlar varje år ett speci [...]

Folkhälsa

2020

Alkoholskador under olika livsfaser

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt forskarnätverk som fokuserar [...]

Integration

2019

Nyanlända barn och unga i Norden

Integrationen av barn, unga och familjer som kommit som flyktingar till de nordi [...]

Folkhälsa

2019

Cannabis – vård och politik i Norden

Nordens välfärdscenter kartlägger nordiska cannabiskonsumtionstrender, praxis [...]

Funktionshinder

2018

Nordisk funktionshindersstatistik

De nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna behöver bättre sta [...]

Folkhälsa

2018

Nordiskt tobaksprojekt

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt tobaksprojekt, vars syfte är [...]

Välfärdspolitik

2018

Livskvalitet för äldre i Norden

Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Det här projektet har [...]

Folkhälsa

2018

Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Både bland unga och äldre nordbor har det skett stora förändringar i alkohol [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR