Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

SORTER OMRÅDE:

Funksjonshinder

Universell utforming, deltakelse og demokrati

Universell utforming betyr at samfunn, varer og tjenester utformes og fungerer u [...]

Velferdspolitikk

Temanettverk på demensområdet

Det finst målgrupper som er små i dei nordiske landa kvar for seg. Nordens vel [...]

Funksjonshinder

Kartlegging av løsninger for selvstendig liv

Støtte og service er en viktig forutsetning for at mange med funksjonshemming s [...]

Velferdspolitikk

Kvantitativ oppfølging av nordiske kommuners implementeringstakt av velferdsteknologi

Stadig flere i de nordiske landene får mulighet til å bruke velferdsteknologi. [...]

Velferdspolitikk

Aktiv og sunn aldring i Norden

Vårt prosjekt skal fremme en aktiv og sunn alderdom og et positivt syn på de e [...]

Velferdspolitikk

Nordisk forskningsnettverk med brukerperspektiv

Helse- og velferdsteknologi fra et brukerperspektiv er et nytt forskningsområde [...]

Velferdspolitikk

Helse- og omsorgstjenester på avstand

En aldrende befolkning og mange områder med fraflytting i hele Norden gjør dig [...]

Integrering

Helsekompetanse blant innvandrerkvinner i Norden

Vi må sette mer fokus på menneskers helsekompetanse for å kunne forbedre og o [...]

Velferdspolitikk

2025

Nordisk samarbeid om barn og unges muligheter for deltakelse og utvikling i kjølvannet av covid-19 pandemien

Det er behov for å få mer kunnskap om hvordan vi i Norden har ivaretatt barn o [...]

Integrering

2025

Nordisk samarbeid om integrasjon

Prosjektet Nordisk samarbeid om integrasjon drives av Nordens velferdssenter og [...]

Folkehelse

2025

Kosthold og fysisk aktivitet hos eldre voksne i Norden

Sunne matvaner og fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på helse, delakti [...]

Folkehelse

2023

Støtte og oppfølging av barn som har blitt utsatt for alkohol og narkotika prenatalt – i et nordisk perspektiv

Nordens velferdssenter koordinerer et nordisk prosjekt med fokus på å støtte [...]

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR