Prosjekt

Filtrer strømmen SORTER OMRÅDE:
  • Rutenett.
  • Listevisning.
  • År

Funksjonshinder

Studentmobilitet

Fler studenter med funktionsnedsättning bör få stöd och rätt förutsättnin [...]

Integrering

2025

Integration Norden – en clearing central

Projektet ”Nordisk samverkan om integration” drivs av Nordens välfärdscent [...]

Velferdspolitikk

2021

Nordisk masterclass

Nordisk masterclass for velferdsteknologi blir arrangert hvert år, i samarbeid [...]

Folkehelse

2020

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Velferdspolitikk

2020

Nordisk tenketank om velferdsteknologi

Den nordiske tenketanken for velferdsteknologi behandler hver år et spesifikt v [...]

Folkehelse

2020

Likhet i helse i Norden – bedre premisser på nasjonalt nivå

De nordiske landene anses tradisjonelt for å være land med høy levestandard o [...]

Avsluttet

Avsluttet

Folkehelse

1970

Alkoholskader i ulike faser av livet

Nordens velferdssenter koordinerer et nordisk nettverk av forskere som fokuserer [...]

Avsluttet

Avsluttet

Folkehelse

1970

Endrede drikkevaner blant unge og eldre i Norden

Både blant unge og eldre innbyggere i Norden har det de siste årene skjedd sto [...]

Integrering

2019

Nyankomne barn og unge i Norden

Integreringen av barn, unge og familier som har kommet som flyktninger til de n [...]

Avsluttet

Avsluttet

Folkehelse

1970

Nordisk tobakksprosjekt

Nordens velferdssenter koordinerer et nordisk tobakksprosjekt der formålet er [...]

Avsluttet

Avsluttet

Folkehelse

1970

Cannabis – vård och politik i Norden

Nordens välfärdscenter kartlägger nordiska cannabiskonsumtionstrender, praxis [...]

Avsluttet

Avsluttet

Funksjonshinder

1970

Nordisk funksjonshinderstatistikk

De nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna behöver bättre sta [...]

Avsluttet

Avsluttet

Funksjonshinder

2018

Samer med funksjonsnedsettelse

Nordens välfärdscenter har mellan 2014 och 2017 haft i uppdrag av norska Barne [...]

Avsluttet

Avsluttet

Funksjonshinder

2018

Fri rörlighet och funktionshinder

I hjärtat av det Nordiska samarbetet finns medborgarnas rätt till rörlighet [...]

Avsluttet

Avsluttet

Funksjonshinder

2018

Könsrelaterat våld och funktionshinder

Könsrelaterat våld mot kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsneds [...]

Avsluttet

Avsluttet

Funksjonshinder

2018

Universell utformning och tillgänglighet

Universell utformning betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program [...]

Avsluttet

Avsluttet

velfærdsteknologi

2018

CONNECT – velferdsteknologi verktøykasse

Teknik för hälsa och stöd i hemmet, välfärdsteknologi, är just nu på väg [...]

Avsluttet

Avsluttet

Folkehelse

2018

Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden

Med det här projektet vill vi bidra till att de nordiska länderna utvecklar oc [...]

Avsluttet

Avsluttet

Velferdspolitikk

1970

Sjukfrånvaro och genus

Sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinno [...]

Avsluttet

Avsluttet

Velferdspolitikk

2015

Barnfattigdom

På senare år har frågan om barnfattigdom seglat upp som en av de centrala fr [...]

Avsluttet

Avsluttet

Folkehelse

2015

Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården

Nordens välfärdscenters projekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvård [...]

Avsluttet

Avsluttet

Velferdspolitikk

2015

Nordens barn – fokus på barn i fosterhem

Nordens välfärdscenter har arbetat med projektet Nordens barn - fokus på barn [...]

Avsluttet

Avsluttet

Velferdspolitikk

2015

Tidiga insatser för sårbara familjer

Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att för [...]

Avsluttet

Avsluttet

Velferdspolitikk

2015

Äldreomsorg i Norden

Projektet Kvalitet i äldreomsorgen har undersökt hur äldreomsorgen samordnas [...]

Avsluttet

Avsluttet

Velferdspolitikk

2014

Inkludering på arbetsmarknaden för utsatta grupper

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens velf [...]

Avsluttet

Avsluttet

Velferdspolitikk

1970

Nordisk bank av kunnskap om skole-dropouts

Kunskapsbanken.org har samlet beste praksis og eksempler for å hindre skolegang [...]

Følg oss på sosiale medier: