Projekt

Filtrer flowet SORTER OMRÅDE:
  • Ruder.
  • Listevisning.
  • År

Handicap

Studentmobilitet

Fler studenter med funktionsnedsättning bör få stöd och rätt förutsättnin [...]

Velfærdspolitik

2021

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens velf [...]

Velfærdspolitik

2021

Nordisk masterclass

Nordisk masterclass for velfærdsteknologi er et årligt event som afholdes i et [...]

Velfærdspolitik

2020

Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi

Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi blev nedsat i 2014 af Nordens velfærd [...]

Folkesundhed

2020

Alkoholskader i forskellige faser af livet

Nordens velfærdscenter koordinerer et nordisk forskernetværk, som fokuserer p [...]

Folkesundhed

2019

Nordisk tobaksprojekt

Nordens velfærdscenter koordinerer et nordisk tobaksprojekt, hvis generelle for [...]

Folkesundhed

2019

Forandrede drikkevaner blandt unge og ældre i Norden

Både blandt unge og ældre nordboer er der sket store forandringer i alkoholfor [...]

Handicap

2018

Nordisk handicapstatistik

De nordiske lande, Åland, Grønland og Færøerne har bedre statistiske kapacit [...]

Afsluttet

Afsluttet

Velfærdspolitik

2018

CONNECT – værktøjskasse om velfærdsteknologi

Teknologi til sundhedsområdet og støtte i hjemmet, velfærdsteknologi, er i ø [...]

Afsluttet

Afsluttet

Velfærdspolitik

2015

Kvalitet i ældreomsorgen

Nordens velfærdscenter har med projektet Kvalitet i ældreomsorgen fokus på de [...]

Følg os på sociale medier: