Nyckelord: Integration


Integration

31 okt 2022

Så knäcker vi långtidsarbetslösheten bland invandrare

64 procent av de långtidsarbetslösa är utrikesfödda. Generellt sett har invandrare större svårigheter att få jobb än inrikes födda. [...]

Välfärdspolitik

22 jun 2022

Spreading the Nordic agenda on involving children and youth

Around 150 people, public authorities, professionals, and care providers from all over Europe signed up for our event in Hamburg in the begi [...]

Integration

13 okt 2021

DN Debatt: Pandemin har ökat ojämlikheten på arbetsmarknaden

I dag lanserar Integration Norden  rapporten Integrating immigrants into the Nordic labour market – The impact of the Covid-19 pandemic. [...]

Integration

5 okt 2021

Så förbättrar vi integrationspolitiken i Norden

Om du är en ung flykting i något av de nordiska länderna är risken stor att du har sämre fysisk och psykisk hälsa, lägre utbildning o [...]

Integration

2 dec 2020

Young refugees in Nordic countries – health, education and employment in an equity perspective

Unique register data across the Nordic countries will be presented at our online conference about how health, education and employment joint [...]

Integration

1 apr 2020

Many gaps in research about mental health among unaccompanied minors

An increasing proportion of unaccompanied minors arriving in the Nordic countries are girls and younger in age. These two groups have been t [...]

Folkhälsa

4 jun 2019

Mångfald och digitalisering på de politiska arenorna i sommar

Nordens välfärdcenter lyfter fram frågor om mångfald, digitalisering och ett stärkt nordiskt samarbete inom socialområdet på de nordi [...]

Dövblindhet

26 mar 2019

Dubbelt sårbar med invandrarbakgrund och funktionsnedsättning

Att ha invandrarbakgrund och en funktionsnedsättning innebär en dubbel sårbarhet för många barn och unga. Fördomar, språkförbistring [...]

Integration

11 jan 2019

Från flykting till kollega

Det finns flera kommuner runt om i Norden som lyckats korta vägen till jobb för nyanlända? Några av dem berättade vi om på ett webbina [...]

Integration

24 okt 2018

”Nya människor prioriterat utvecklingsprojekt”

Den inrikes födda befolkningen i Norden blir generellt sett äldre, nativiteten är låg och landsdelar avfolkas. [...]

Integration

17 okt 2018

Snabb väg till arbete vägen in i samhället

För nyanlända innebär ett arbete delaktighet i samhället. Både individen och samhället tjänar på en snabb och långsiktig etablering [...]

Integration

6 jul 2018

Almedalen: Om myter kring integration

Det finns en rad felaktiga påståenden om integration. Myterna handlar om bland annat jobb, värderingar och hur integration bör gå till. [...]

Integration

5 jun 2018

Kvinder fra hele verden hjælper hinanden

Hvordan er jeg en god mor, når min hverdag er den danske velfærdsstat, og jeg er opvokset med værdier, der har rod i en helt anden kultur [...]

Integration

4 jun 2018

Nordic Day 2018: Exempel på lyckad inkludering

De nordiska länderna tog tillsammans emot cirka 200 000 asylsökande barn och unga under åren 2011 till 2016. De flesta kom med sin familj [...]

Integration

6 dec 2017

Skolan en viktig väg in i nya samhället

Forskning visar att en genomgången grundskola är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot en rad framtida sociala problem för alla barn o [...]

Välfärdspolitik

13 jun 2017

Integration och språkbad på sommarens politiska arenor

Invandrarkvinnor är underrepresenterade på den nordiska arbetsmarknaden. Men det finns lyckade exempel som handlar om företagande, studie [...]

Integration

10 maj 2017

Ensamkommande ungdomar öppnar upp om sina liv

I häftet Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande hittar du information om mottagandet av ensamkommande unga i Norden, samt inter [...]

Integration

21 feb 2017

Nordiska olikheter i mottagandet av ensamkommande

Sverige sticker ut bland de nordiska länderna när det gäller till exempel boende för ensamkommande barn. Det framgår av en ny rapport f [...]

Integration

7 feb 2017

Ny rapport om ensamkommande i Norden

Intresset är just nu stort för de ensamkommande barnens och ungdomarnas situation i Norden. I en färsk rapport har Nordens välfärdscent [...]

Integration

12 jul 2016

Kartlägger mottagningssystem för ensamkommande

År 2015 tog Norden emot drygt 45 000 ensamkommande flyktingbarn. I samtliga nordiska länder skedde en markant ökning mellan 2014 och 2015 [...]

Följ oss på sociala medier: