”Nya människor prioriterat utvecklingsprojekt”

Integration, Arbete

24 okt 2018

Den inrikes födda befolkningen i Norden blir generellt sett äldre, nativiteten är låg och landsdelar avfolkas.

Välfärdssamhället hotas av ett sviktande befolkningsunderlag. För att lösa den ekvationen krävs mer och ny arbetskraft.

Förra veckan publicerade vi Ny i Norden – vägen till arbete. I den kan man bland annat läsa om hur sysselsättningsläget ser ut för olika befolkningsgrupper i dag.

Hufvudstadsbladet skriver en artikel under rubriken Utan lyckad integrering tynar vi bort. Skribenten menar bland annat att fallande befolkningsunderlag utgör hot mot försörjningsbalansen och välfärdsmodellen.

“Vi behöver desperat nya människor till det här landet och det ska ses som ett prioriterat utvecklingsprojekt” skriver Hufvudstadsbladet.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: