Snabb väg till arbete vägen in i samhället

Integration, Arbete

17 Okt 2018

För nyanlända innebär ett arbete delaktighet i samhället. Både individen och samhället tjänar på en snabb och långsiktig etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Det tar vi upp i vår nya publikation och på en konferens i dag.

Projektet Nordisk samverkan om integration arrangerar en konferens om hur vi snabbare får fler nyanlända i jobb. Fokus ligger på kommuner och organisationer som lyckas korta vägen till jobb. Det finns en stor efterfrågan från kommuner och regioner att ta del av framgångsrika tillvägagångssätt för att få flyktingar i arbete.

Integrationsprojektet har tagit fram en ny rapport, Ny i Norden – vägen till arbete. I rapporten presenteras initiativ från olika delar av Norden, som visat sig vara korta vägen till jobb. I rapporten får läsaren också möta nyanlända som själva berättar om vad de anser haft störst betydelse för dem att komma i arbete.

Här kan du beställa och ladda ner rapporten Ny i Norden – vägen till arbete

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy.

JAG FÖRSTÅR