Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Evenemang

Hitta aktuella evenemang om integration i Norden

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • År

Kalender

25

Sep

2019

Integration

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Kalender

25

27

Sep

2019

Ensamkommande unga

Socialchefsdagarna

Temat i år är Samklang och dissonans – att leda för en inkluderande samhällsutveckling [...]

Kalender

17

Okt

2019

Arbete

Inkluderende frivillighet

Mangfold og inkludering i frivilligheten og lokalsamfunnet [...]

Kalender

28

29

Okt

2019

Arbete

Fagverksted – Gardermoen

Årets tema setter søkelys på hvordan helseutfordringer og negativ sosial kontroll kan hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktn [...]

Kalender

6

7

Nov

2019

Arbete

Agenda för integration

Under konferensen Agenda för integration får du ta del av lokala exempel, nationella perspektiv och internationella utblickar kopplat till [...]

Kalender

18

19

Nov

2019

Arbete

Nordisk Ministerråd afholder to dages camp om integration i Norden

Hvad har vi lært i Norden i de seneste år om god og effektiv integration? Og hvordan kan vi på den baggrund sætte yderligere skub i en p [...]

Avslutade evenemang

Avslutat

Kalender

10

Sep

2019

Avslutat

Arbete

Integrationstræf 19

Beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte stiger, og fremgangen i beskæftigelse skyldes i høj grad den store indsats i kommune [...]

Avslutat

Kalender

4

Sep

2019

Avslutat

Migration & utveckling

Hur kan Sverige bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU?

Välkommen till det första samtalet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska komm [...]

Avslutat

Kalender

15

10

Aug

2019

Avslutat

Arbete

Arendalsuka - Likestilling og arbeidsmarked,innvandrerkvinners deltakelse i arbeidsmarkedet

Hvis vi skal lykkes med integreringen og opprettholde velferdsstatens bærekraft må innvandrere i arbeid i større grad enn i dag. Ikke min [...]

Avslutat

Kalender

15

Jul

2019

Avslutat

Arbete

Suomiareena: Immigrant women as parents and as taxpayers – what is true and what is false?

Employment and parenting can be combined according to the Nordic welfare state model. How does the model work for women coming from differen [...]

Avslutat

Kalender

1

2

Jul

2019

Avslutat

Arbete

Almedalen 2019 - Från nyanländ till nyanställd, har våra nordiska grannar svaret?

I Danmark ska flyktingar ut i jobb efter fyra veckor. Norge satsar på yrkesutbildningar. I Finland vill man korta etableringsprogrammen. H [...]

Avslutat

Kalender

26

28

Jun

2019

Avslutat

Migration & utveckling

Understanding International Migration in the 21st Century: Conceptual and Methodological Approaches - 16th Annual IMISCOE Conference

The growing diversity and complexity of international migration present a need for reconceptualizing migration research. The aim of the 2019 [...]

Avslutat

Kalender

29

Maj

2019

Avslutat

Arbete

How to integrate immigrants into the Nordic labour markets - Launch event for Nordic Council of Ministers report

Migration to the Nordic region increased strongly during the refugee crisis in 2015. On a per-capita basis, Denmark, Finland, Norway and Swe [...]

Avslutat

Kalender

27

Maj

2019

Avslutat

Arbete

Utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering – lärdomar från de nordiska länderna

Utrikes födda kvinnor har svagare arbetsmarknadsanknytning än inrikes födda kvinnor och utrikes födda män. Statistiken ser likadan ut i [...]

Avslutat

Kalender

16

Maj

2019

Avslutat

Arbete

Handelns betydelse för integrationen

En av vår tids stora utmaningar handlar om integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden. En misslyckad integration riskerar skapa utanf [...]

Avslutat

Kalender

14

Maj

2019

Avslutat

Sociala insatser

Aging and migration

The numbers of immigrants entering old age are increasing throughout north-west Europe. The increase is partly due to the fact that individu [...]

Avslutat

Kalender

3

Apr

2019

Avslutat

Migration & utveckling

Nordisk heldagskonferens: Segregation i Norden, om inkludering, unga och politik

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Avslutat

Kalender

25

26

Mar

2019

Avslutat

Arbete

Integreringskonferansen 2019 - Skreddersøm for bedre integrering

Fokus på et mer tilpasset introduksjonsprogram for den enkelte, metoder og veiledning, samt praktiske eksempler og hverdagsintegrering er [...]

Avslutat

Kalender

5

Mar

2019

Avslutat

Arbete

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet, del 3 av 3 – Civilsamhällets roll för inkludering

Alla är eniga om att civilsamhället spelar en avgörande roll för att öppna dörrar till yrkeslivet och samhället i stort. [...]

Avslutat

Kalender

21

Feb

2019

Avslutat

Arbete

MIKS integreringskonferanse – Bergen

Årets MIKS-konferanse handler om grunnleggende faktorer for å utføre et bærekraftig integrerings- og inkluderingsarbeid i et mangfoldig [...]

Avslutat

Kalender

31

Jan

2019

Avslutat

Arbete

Hvordan lykkes vi best med inkludering?

Det koster å falle utenfor. Både menneskelig og økonomisk. Derfor er det viktig at vi klarer å skape et inkluderende samfunn, der alle f [...]

Avslutat

Kalender

30

Jan

2019

Avslutat

Arbete

Nyanländas möjligheter till etablering genom YA-jobb

Yrkesintroduktionsanställningar – YA – ger unga och nyanlända möjlighet att under arbetstid lära sig relevanta yrkeskunskaper. Med h [...]

Avslutat

Kalender

18

Jan

2019

Avslutat

Arbete

Framtidens integration

Välkommen till årets viktigaste integrationskonferens! Tankesmedjan Fores och tillsammans med Axfoundation och Öppna dörren bjuder in ti [...]

Avslutat

Kalender

14

Dec

2018

Avslutat

Bostad

Segregation och flyktinginvandrares företagande

En ny studie visar att flyktinginvandrare som under 1990-talet placerades i områden med människor från samma etniska bakgrund startade eg [...]

Avslutat

Kalender

11

Dec

2018

Avslutat

Arbete

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet

Från flykting till kollega. Del 1 av 3 [...]

Avslutat

Kalender

10

Dec

2018

Avslutat

Arbete

Fra flygtning til faglært

En stor andel af de flygtninge og familiesammenførte, som bosætter sig i de nordiske lande har ingen eller begrænsede overførbare kvalif [...]

Avslutat

Kalender

4

Dec

2018

Avslutat

Sociala insatser

Styrk kommunens indsats for traumatiserede flygtninge

Bliv klogere på, hvordan din kommune kan styrke sin indsats for traumatiserede flygtninge, når Styrelsen for International Rekruttering og [...]

Avslutat

Kalender

29

14

Nov

2018

Avslutat

Arbete

Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere 2018

Nye veier og metoder inn i arbeidslivet For 8. år på rad arrangerer JobbAktiv konferansen «Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrer [...]

Avslutat

Kalender

21

Nov

2018

Avslutat

Sociala insatser

IMDis frivillighetskonferanse

På IMDis frivillighetskonferanse kan du som er leder eller ansatt i kommune/fylkeskommune få mer kunnskap om hvordan ulike kommuner involv [...]

Avslutat

Kalender

20

Nov

2018

Avslutat

Arbete

Integration i Norden – hvad kan vi lære af hinanden?

Nordisk Ministerråd inviterer til nordisk integrationskonference den 20. november i København. Her kan du møde aktører fra både Norden [...]

Avslutat

Kalender

14

23

Nov

2018

Avslutat

Sociala insatser

Flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel 14. november 2018 i København

Flygtninge og deres familier kan være berørt af traumer, deres helbred kan være udfordret af tortur og nedslidende fysisk arbejde, og nog [...]

Avslutat

Kalender

14

Nov

2018

Avslutat

Arbete

Sundhed og trivsel i eksil - Sundheds-og socialfaglige perspektiver i arbejdet med udsatte flygtninge og indvandrere

Flygtninge og familiesammenførte er ofte mærket af de oplevelser, de har med fra hjemlandet, fra flugten og de omvæltninger, deres liv ha [...]

Avslutat

Kalender

30

31

Okt

2018

Avslutat

Arbete

Fagverksted 2018 på Gardermoen: Kvalifisering – døråpner til arbeid

Velkommen til registeringssiden for årets Fagverksteder. [...]

Avslutat

Kalender

23

Okt

2018

Avslutat

Arbete

Fra flygtning til kollega - konference om en holdbar integration på arbejdsmarkedet

Det går godt med integrationen af flygtninge i Danmark. Flere kommer i job, får en uddannelse og tager del i samfundet omkring dem i fodbo [...]

Avslutat

Kalender

17

Okt

2018

Avslutat

Arbete

Ny i Norden – vägen till arbete

En av de stora utmaningarna idag är hur vi bäst tar tillvara på flyktingars och utrikesföddas kompetens. Den 17 oktober arrangerar vi en [...]

Avslutat

Kalender

8

Okt

2018

Avslutat

Arbete

Integration på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska konsekvenser

Konferensens syfte är att främja en forskningsbaserad dialog i frågan om invandrarnas integration på arbetsmarknaden och invandringens e [...]

Avslutat

Kalender

3

5

Okt

2018

Avslutat

Sociala insatser

Socialchefsdagarna 2018 - Att leda i framtidens välfärd

Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. [...]

Avslutat

Kalender

25

Sep

2018

Avslutat

Arbete

Inklusion af kvinder med ikke vestlig baggrund i det danske samfund

Kvinder med ikke-vestlig baggrund er kun i mindre grad deltagende på arbejdsmarkedet. Der har derfor også længe været gang i udviklingen [...]

Avslutat

Kalender

25

Sep

2018

Avslutat

Sociala insatser

Inklusion af kvinder med ikke vestlig baggrund i det danske samfund

Kvinder med ikke-vestlig baggrund er kun i mindre grad deltagende på arbejdsmarkedet. Der har derfor også længe været gang i udviklingen [...]

Avslutat

Kalender

20

21

Sep

2018

Avslutat

Arbete

Fagverksted 2018i Trondheim: Kvalifisering – døråpner til arbeid

Velkommen til registeringssiden for årets Fagverksteder. [...]

Avslutat

Kalender

20

Sep

2018

Avslutat

Arbete

Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb

Arbetsförmedlingen har i dag ansvaret för att samordna insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Men frågan är hur effek [...]

Avslutat

Kalender

19

Sep

2018

Avslutat

Arbete

Den nasjonale integreringskonferansen

Kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner ønsker hjertelig velkommen til den nasjonale integreringskonferansen onsdag 19. september [...]

Avslutat

Kalender

7

Sep

2018

Avslutat

Sociala insatser

Humle kan jo fly!

Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn [...]

Avslutat

Kalender

5

7

Sep

2018

Avslutat

Barn och unga

The Nordic Congress on Child Welfare in Reykjavik, Iceland on 5 – 7 September 2018

Safety for Children: New thinking - New approaches [...]

Avslutat

Kalender

2

Jul

2018

Avslutat

Arbete

Möt oss i Almedalen

Vi finns på plats i Visby under Almedalsveckan i Nordiska ministerrådets tält för att diskutera integration och inkludering. På måndag [...]

Avslutat

Kalender

19

Jun

2018

Avslutat

Arbete

Canada can, can we? Ett samtal om civilsamhällets roll i integrationen av flyktingar – Lärdomar från Kanada.

Den 19 juni bjuder Fores in till lansering av boken Canada Can – Can we? Sponsoring integration of refugees the Canadian way av professor [...]

Avslutat

Kalender

1

Jun

2018

Avslutat

Sociala insatser

Förskolans betydelse för integrationen

En ny norsk studie visar att förskolan kan bidra till förbättrad integration, bland annat genom att stärka barns språkkunskaper. Vad ka [...]

Avslutat

Kalender

31

Maj

26

Apr

2018

Avslutat

Migration & utveckling

Uledsagede flygtninge børn og unge - en udsat gruppe

Avslutat

Kalender

27

Maj

2018

Avslutat

Integration

Nordic Day 2018: Tidiga insatser bidrar till lyckad inkludering

Omkring 200 000 asylsökande barn och unga kom till Norden under åren 2011 till 2016. De flesta kom med sin familj men många kom även ens [...]

Avslutat

Kalender

24

Maj

2018

Avslutat

Bostad

Boendesegregationen i Sverige – en forskningsöversikt

Under de senaste två decennierna har boendesegregationen vuxit i Sverige, enligt Statistiska Centralbyrån. [...]

Avslutat

Kalender

14

Maj

2018

Avslutat

Arbete

Solutions Initiative Forum (SIF) Integration

In a well-functioning society, integration of different groups of people is key to end poverty, ensure healthier lives, reach education for [...]

Avslutat

Kalender

13

Apr

2018

Avslutat

Arbete

Nordisk konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda med särskilt fokus på kvinnor

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 kommer det svenska Arbetsmarknadsdepartementet att stå värd för en konferen [...]

Avslutat

Kalender

7

Dec

2017

Avslutat

Integration

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens utmaningar. [...]

Avslutat

Kalender

8

Nov

2017

Avslutat

Integration

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi bäst underlättar för flykting- och anhöriginvandrarna att komma in på [...]

Avslutat

Kalender

4

Maj

2017

Avslutat

Arbete

Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner

Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det b [...]

Avslutat

Kalender

22

Sep

2019

Avslutat

Arbete

Mangfold og inkludering i frivilligheten og lokalsamfunnet

Frivillighet Norge, Bergen kommune og IMDi Vest inviterer ledere, tillitsvalgte og ressurspersoner i alle lag og foreninger i Bergen og på [...]

Avslutat

Sociala insatser

Flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel

Flygtninge og deres familier kan være berørt af traumer, deres helbred kan være udfordret af tortur og nedslidende fysisk arbejde, og nog [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.