Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
SORTERA OMRÅDE:

Kalender

6

7

dec

2021

Arbete

Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering

Vi deltar vid Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering i Växjö. Hör om dagens utmaningar men också möjligheter och vägarna fram [...]

Kalender

7

dec

2021

Arbete

Digitaliseringens effekter för integrationen av flyktingar och invandrare

Finska Arbets- och näringsministeriet tillsammans med Nordiska ministerrådet har glädjen att bjuda in till en konferens om digitalisering [...]

Kalender

8

9

dec

2021

Nordiskt välfärdsforum 2021: Den nordiska modellen och social hållbarhet

I kristider utmanas den nordiska välfärdsmodellen och inte minst coronapandemin har utgjort en slags stresstest på hur systemen handskas [...]

Kalender

9

10

dec

2021

Integration

22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees

We are pleased to invite you to the 22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees held in Helsinki, Finland on [...]

Kalender

9

dec

2021

Arbete

A Place-based Approach to Migrant Integration

The conference presents results of the Joint Research Centre (JRC) Exploratory Research Activity (ERA) “International migrants in function [...]

Kalender

18

mar

2022

Integration

Temadagar med länderfokus 2022: Afghanistan

Välkommen till webbseminarium med fokus Afghanistan. [...]

Avslutade evenemang
Kalender

4

dec

2021

Avslutat

Arbete

Flyktingars och migranters röster

Vid ett seminarium i Stockholm torsdag 30 januari 2020 kommer en ny undersökning av Invandrarindex att presenteras om hur flyktingar och mi [...]

Kalender

4

dec

2021

Avslutat

Arbete

Migrant Women and the Nordic Labour Market – Challenges and Opportunities

Welcome to Nordic Conference on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities, April 28th, 2020, Helsinki. [...]

Kalender

25

nov

2021

Avslutat

Barn och unga

Webbinarium: Integration – Gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad

Vi vet att det är mindre vanligt att klara gymnasiet bland personer med utländsk bakgrund än personer med svensk bakgrund. De med utländ [...]

Kalender

25

nov

2021

Avslutat

Integration

Hur mycket anpassar invandrare sina värderingar till det nya hemlandet?

Hur mycket anpassar invandrare sina värderingar till det nya hemlandet? I vilken utsträckning anpassar invandrare sina värderingar till [...]

Kalender

19

nov

2021

Avslutat

Utbildning

IMDis årskonferanse

På IMDis årskonferanse 2021 skal vi utforske muligheter og løsninger sammen med ledere i kommuner, fylker og nærings- og organisasjonsli [...]

Avslutat

Kalender

18

nov

2021

Avslutat

Integration

Integration på den nordiska arbetsmarknaden - i skuggan av pandemin

Flyktingar och invandrares integration på arbetsmarknaden har länge varit en utmaning i Norden. Redan före pandemin var arbetslösheten b [...]

Kalender

27

28

okt

2021

Avslutat

Corona

6th European Migration Forum meeting

The topic of this year's edition is From pandemic to recovery: challenges and best practices in migration management. [...]

Kalender

15

sep

2021

Avslutat

Bostad

Webbinarium om Segregationsbarometern

I höst lansera Delegationen mot segregation segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öpp [...]

Kalender

14

sep

2021

Avslutat

Bostad

Webbinarium: Segregation och utanförskap

Välkommen på en digital träff där vi djupdyker i en fråga om social hållbarhet. Denna gång handlar det om segregation och utanförska [...]

Kalender

1

10

sep

2021

Avslutat

Corona

Bosetting av flyktninger i koronaens tid

IMDi inviterer til webinar med informasjon og status om bosettingsarbeidet. [...]

Kalender

6

14

jul

2021

Avslutat

Corona

Almedalen: Integration - jämlika förutsättningar i kris?

Hur har pandemin påverkat integrationen i Norden? Varför har pandemin drabbat invandrargrupper så hårt? Mediabilden och den politiska ar [...]

Avslutat

Kalender

15

jun

2021

Avslutat

Integration

Webbinarium: Barnehagen, en arena for integrering av barn og foreldre i Norden

Deltakelse i samfunnet for nyankomne barn og foreldre er viktig for att skal sikre et sosialt bærekraftig og inkluderende Norden. Barnehage [...]

Kalender

17

19

maj

2021

Avslutat

Arbete

Mötesplats Migration och Etablering

Välkommen att delta i Mötesplats Migration och Etablering för att lyfta dagens utmaningar men också möjligheterna och vägarna framåt [...]

Avslutat

Kalender

11

maj

2021

Avslutat

Integration

Segregation, smittspridning och skilda livsvillkor – myter möter forskning

Varför har pandemin drabbat invandrargrupper hårdast? Mediabilden och den politiska argumentationen i bland annat Danmark att smittspridni [...]

Kalender

27

apr

2021

Avslutat

Arbete

Arbetsmarknad och mångfald

SPECIALTEMA: Utrikes födda kvinnor samt sfi elever med låg progression [...]

Kalender

15

apr

2021

Avslutat

Corona

Integrationen efter Covid-19

Välkommen till webbinarium med fokus på vad som händer med integrationen efter Covid-19, främst i Sverige men även med internationella [...]

Kalender

12

13

apr

2021

Avslutat

Arbete

Samhällsorientering för en hållbar integration Demokrati – Delaktighet – Digitalisering

Välkommen till en nationell konferens om professionaliserad samhällsorientering – ett samarrangemang mellan länsstyrelserna och MILSA. [...]

Kalender

24

mar

2021

Avslutat

Corona

Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsin [...]

Kalender

16

mar

2021

Avslutat

Arbete

Föräldraförsäkringens betydelse för nyanländas etablering

Vad vet vi om föräldraförsäkringens roll för sysselsättningen bland invandrade kvinnor? I en ny SNS-rapport undersöker två demografi [...]

Kalender

10

mar

2021

Avslutat

Utbildning

Kompetansekartlegging og karriereveiledning av nyankomne flyktninger

I dette webinaret ønsker IMDi å gi kommunene informasjon om kompetansekartlegging av personer med rett og plikt til deltakelse i introduks [...]

Kalender

2

mar

2021

Avslutat

Utbildning

Hvordan bidra til at flere voksne innvandrere lærer seg mer og bedre norsk?

Kunnskaps- og integreringsministeren har gleden av å invitere til et åpent webinar om regjeringens norskinnsats tirsdag 2. mars klokken 14 [...]

Avslutat

Kalender

24

feb

2021

Avslutat

Integration

Webbinarium om negativ social kontroll och hedersförtryck i ett nordiskt perspektiv

De nordiska länderna har kommit olika långt i ambitionen att inga kvinnor eller män ska utsättas för negativ social kontroll/ hedersrel [...]

Kalender

28

jan

2021

Avslutat

Arbete

Framtidens integration

Det finns en kraft, vilja och kompetens bland unga vuxna med utländsk bakgrund, men de möter ändå hinder att komma in på arbetsmarknade [...]

Kalender

4

dec

2020

Avslutat

Migration & utveckling

Webinar: Sammen for å lykkes – innvandrere som ressurs for kommuner i Vestfold og Telemark

Hva skal til for at vi i fellesskap klarer å bli et mer attraktivt fylke for bosetting, og for å få folk til å bli? [...]

Avslutat

Kalender

3

dec

2020

Avslutat

Integration

Konferens: Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity perspective

This online conference is based on results from the cross-disciplinary Nordic research project Coming of Age in Exile (CAGE) on the health, [...]

Kalender

26

nov

2020

Avslutat

Integration

Webinar om Negativ social kontrol i boligområder

Styrelsen for International Rekruttering og Integration inviterer til det næste møde i netværk om æresrelaterede konflikter og negativ s [...]

Kalender

4

dec

2021

Avslutat

Arbete

Integration 2020

Integration 2020 draws attention to good integration practices and partnership [...]

Kalender

25

26

nov

2020

Avslutat

Arbete

Integration 2020

Integration 2020 draws attention to good integration practices and partnership [...]

Kalender

11

19

nov

2020

Avslutat

Bostad

Nordregio Forum 2020: Housing, Skills and Inclusive planning

Nordregio Forum 2020  will mark the end of the Nordic collaboration programme for regional development 2017-2020 with three digital ev [...]

Kalender

6

nov

2020

Avslutat

Arbete

PLENARY SESSION / Sustainable integration in the Nordic countries in the time of Covid-19

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Kalender

5

nov

2020

Avslutat

Arbete

SESSION 3 / Integration in the labour market

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Kalender

4

30

nov

2020

Avslutat

Bostad

SESSION 2 / Segregation: Inequality in housing and geographically concentrated communities

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Kalender

3

6

nov

2020

Avslutat

Arbete

Sustainable integration in the Nordic countries in the face of Covid-19: What are we learning?

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Kalender

3

nov

2020

Avslutat

Arbete

SESSION 1 / Outreach to immigrant communities: Building trust and capacity for handling collective challenges

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Kalender

27

okt

2020

Avslutat

Integration

Konference: Ligestilling blandt etniske minoriteter

Konferencen sætter følgende spørgsmål til debat: Hvem har ansvar for at fremme ligestilling og hvordan? Kan man påvirke normer, når de [...]

Kalender

9

17

okt

2020

Avslutat

Sociala insatser

Nationellt webbinarium om samhällsorientering

Länsstyrelserna och MILSA utbildningsplattform bjuder in till ett webbinarium med fokus på aktuell utveckling inom samhällsorientering oc [...]

Kalender

6

okt

2020

Avslutat

Arbete

Är lågkvalificerade jobb och sfi bra vägar in på arbetsmarknaden?

Tre nationalekonomer har i en ny SNS-rapport undersökt hur flyktingars jobbchanser påverkas av erfarenhet från lågkvalificerade jobb och [...]

Kalender

1

okt

2020

Avslutat

Arbete

Integrationstræf 20

Flygtninge og Ikke-vestlige indvandrere er hårdt ramt af krisen på arbejdsmarkedet, og der er brug for, at vi udvikler nye løsninger i in [...]

Kalender

23

sep

2020

Avslutat

Arbete

Webbinarium: Ekonomisk integration – En analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland

Vad kan Sverige lära av sina grannländer om hur den ekonomiska integrationen kan bli bättre? Välkommen till rapportlansering av en omvä [...]

Kalender

18

sep

2020

Avslutat

Arbete

Nordic-Baltic migration Conference: Cross-border Mobility in the Nordic-Baltic Region

The Nordic-Baltic Migration Conference “Cross-border Mobility in the Nordic-Baltic Region” will take place on September 18th 2020 at 10. [...]

Kalender

16

sep

2020

Avslutat

Integration

HELLO EUROPE POLICY SALON: #MIGRATIONRESET COVID-19, migrants’ regularization and the future of international labour mobility.

COVID-19 has exposed the cracks in social, environmental, and economic models underlying many high-income societies, and started conversatio [...]

Avslutat

Kalender

16

jun

2020

Avslutat

Integration

Webbinarium: Bydelsmødrar och Stadsdelsmammor i Norden - Att ge andra det stöd man själv hade behövt när man kom till ett nytt land

Vid webbinariet samtalar Bydelsmödrar från Norge, Danmark och Sverige om likheter och skillnader länderna emellan, om utmaningen att nå [...]

Avslutat

Kalender

28

apr

2020

Avslutat

Integration

Webbinarium: Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to the webinar on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities, on April 28th at 13.30 EEST and 12.30 C [...]

Kalender

27

apr

2020

Avslutat

Ensamkommande unga

Webbsändning: Gymnasielagen - vad händer nu och framåt?

I denna webbsändning ger experter från SKR och berörda myndigheter en bild av hur situationen ser ut i dag och försöker ge svar på de [...]

Kalender

16

13

apr

2020

Avslutat

Arbete

Webinar Ny inspiration til arbejdet med traumatiserede

Integrationsnet er organisationscertificerede i den neurosekventielle tilgang, foreløbigt som de eneste i Danmark. [...]

Avslutat

Kalender

1

apr

2020

Avslutat

Integration

Webbinarium: Ensamkommande barn och unga i Norden

Hur mår de ensamkommande unga som nu är i färd med att etablera sig i länderna? Hur har det gått för de ensamkommande flickorna? Hur v [...]

Kalender

31

mar

2020

Avslutat

Sociala insatser

Webinar med ny inspiration til arbejdet med traumatiserede

Den neurosekventielle tilgang bygger på en forståelse af, at hjernen udvikles i sekvenser, hvor de højere kognitive lag har udviklet sig [...]

Kalender

30

mar

2020

Avslutat

Barn och unga

Webinar om Børns utilpassede nervesystem

Hvis du i dit arbejde møder nogle af disse børn, så kan dette webinar, måske give dig input til, hvad du kan være særligt opmærksom p [...]

Kalender

26

mar

2020

Avslutat

Barn och unga

Webinar om Børns utilpassede nervesystem

Hvis du i dit arbejde møder nogle af disse børn, så kan dette webinar, måske give dig input til, hvad du kan være særligt opmærksom p [...]

Kalender

20

mar

2020

Avslutat

Integration

Nordic-Baltic migration Conference: Cross-border Mobility in the Nordic-Baltic Region

The Nordic-Baltic Migration Conference “Cross-border Mobility in the Nordic-Baltic Region” will take place at the KUMU Art Museum in Tal [...]

Kalender

12

feb

2020

Avslutat

Migration & utveckling

De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik

Under de senaste två decennierna har mer än 300 000 personer fått avslag på sin asylansökan och beslut om att återvända: färre än h [...]

Kalender

18

dec

2019

Avslutat

Arbete

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet, civilsamhället som resurs - Att bli en del av lokalsamhället

Forskningen är enig om att civilsamhället spelar en nyckelroll för att skapa delaktighet och tillit till samhället. Samtidigt krävs det [...]

Kalender

9

dec

2019

Avslutat

Arbete

Från asyl till arbete – Det lokala perspektivet

Välkommen till lanseringen av tankesmedjan Fores rapport Integration i hela Sverige – Från asyl till arbete. Vi presenterar de faktorer [...]

Kalender

9

16

dec

2019

Avslutat

Arbete

Från asyl till arbete – Det lokala perspektivet

Välkommen till lanseringen av tankesmedjan Fores rapport Integration i hela Sverige – Från asyl till arbete. Vi presenterar de faktorer [...]

Kalender

4

6

dec

2019

Avslutat

Arbete

Mötesplats Migration och Etablering

Clearing centralen deltar på Mötesplats migration och etablering i Växjö. [...]

Kalender

18

19

nov

2019

Avslutat

Arbete

Nordisk Ministerråd afholder to dages camp om integration i Norden

Hvad har vi lært i Norden i de seneste år om god og effektiv integration? Og hvordan kan vi på den baggrund sætte yderligere skub i en p [...]

Kalender

14

nov

2019

Avslutat

Sociala insatser

Partnership, Integration and Civil Society

The theme of the seminar is partnerships in integration, especially between organisations, municipalities and the authorities. [...]

Kalender

8

nov

2019

Avslutat

Arbete

The Multicultural Helsinki Region 2040

A thriving, exciting region where everybody feel at home, are safe and where diversity is an appreciated strength. [...]

Kalender

6

7

nov

2019

Avslutat

Arbete

Agenda för integration

Under konferensen Agenda för integration får du ta del av lokala exempel, nationella perspektiv och internationella utblickar kopplat till [...]

Kalender

28

29

okt

2019

Avslutat

Arbete

Fagverksted – Gardermoen

Årets tema setter søkelys på hvordan helseutfordringer og negativ sosial kontroll kan hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktn [...]

Kalender

28

okt

2019

Avslutat

Arbete

Introduksjonsprogrammet: Måler vi resultatene feil?

Målet med introduksjonsprogrammet for flyktninger er at flest mulig skal komme i arbeid og delta aktivt i samfunnslivet. Derfor er det så [...]

Kalender

19

okt

2019

Avslutat

Arbete

Inkluderende frivillighet - konferanse i Bergen

Mangfold og inkludering i frivilligheten og lokalsamfunnet [...]

Kalender

17

okt

2019

Avslutat

Arbete

Inkluderende frivillighet

Mangfold og inkludering i frivilligheten og lokalsamfunnet [...]

Kalender

25

27

sep

2019

Avslutat

Ensamkommande unga

Socialchefsdagarna

Temat i år är Samklang och dissonans – att leda för en inkluderande samhällsutveckling [...]

Kalender

25

sep

2019

Avslutat

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Kalender

10

sep

2019

Avslutat

Arbete

Integrationstræf 19

Beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte stiger, og fremgangen i beskæftigelse skyldes i høj grad den store indsats i kommune [...]

Kalender

4

sep

2019

Avslutat

Migration & utveckling

Hur kan Sverige bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU?

Välkommen till det första samtalet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska komm [...]

Kalender

15

10

aug

2019

Avslutat

Arbete

Arendalsuka - Likestilling og arbeidsmarked,innvandrerkvinners deltakelse i arbeidsmarkedet

Hvis vi skal lykkes med integreringen og opprettholde velferdsstatens bærekraft må innvandrere i arbeid i større grad enn i dag. Ikke min [...]

Kalender

15

jul

2019

Avslutat

Arbete

Suomiareena: Immigrant women as parents and as taxpayers – what is true and what is false?

Employment and parenting can be combined according to the Nordic welfare state model. How does the model work for women coming from differen [...]

Kalender

1

2

jul

2019

Avslutat

Arbete

Almedalen 2019 - Från nyanländ till nyanställd, har våra nordiska grannar svaret?

I Danmark ska flyktingar ut i jobb efter fyra veckor. Norge satsar på yrkesutbildningar. I Finland vill man korta etableringsprogrammen. H [...]

Kalender

26

28

jun

2019

Avslutat

Migration & utveckling

Understanding International Migration in the 21st Century: Conceptual and Methodological Approaches - 16th Annual IMISCOE Conference

The growing diversity and complexity of international migration present a need for reconceptualizing migration research. The aim of the 2019 [...]

Kalender

29

maj

2019

Avslutat

Arbete

How to integrate immigrants into the Nordic labour markets - Launch event for Nordic Council of Ministers report

Migration to the Nordic region increased strongly during the refugee crisis in 2015. On a per-capita basis, Denmark, Finland, Norway and Swe [...]

Kalender

27

maj

2019

Avslutat

Arbete

Utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering – lärdomar från de nordiska länderna

Utrikes födda kvinnor har svagare arbetsmarknadsanknytning än inrikes födda kvinnor och utrikes födda män. Statistiken ser likadan ut i [...]

Kalender

16

maj

2019

Avslutat

Arbete

Handelns betydelse för integrationen

En av vår tids stora utmaningar handlar om integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden. En misslyckad integration riskerar skapa utanf [...]

Kalender

14

maj

2019

Avslutat

Sociala insatser

Aging and migration

The numbers of immigrants entering old age are increasing throughout north-west Europe. The increase is partly due to the fact that individu [...]

Avslutat

Kalender

3

apr

2019

Avslutat

Nordisk heldagskonferens: Segregation i Norden, om inkludering, unga och politik

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Kalender

25

26

mar

2019

Avslutat

Arbete

Integreringskonferansen 2019 - Skreddersøm for bedre integrering

Fokus på et mer tilpasset introduksjonsprogram for den enkelte, metoder og veiledning, samt praktiske eksempler og hverdagsintegrering er [...]

Kalender

5

mar

2019

Avslutat

Arbete

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet, del 3 av 3 – Civilsamhällets roll för inkludering

Alla är eniga om att civilsamhället spelar en avgörande roll för att öppna dörrar till yrkeslivet och samhället i stort. [...]

Kalender

21

feb

2019

Avslutat

Arbete

MIKS integreringskonferanse – Bergen

Årets MIKS-konferanse handler om grunnleggende faktorer for å utføre et bærekraftig integrerings- og inkluderingsarbeid i et mangfoldig [...]

Kalender

31

jan

2019

Avslutat

Arbete

Hvordan lykkes vi best med inkludering?

Det koster å falle utenfor. Både menneskelig og økonomisk. Derfor er det viktig at vi klarer å skape et inkluderende samfunn, der alle f [...]

Kalender

30

jan

2019

Avslutat

Arbete

Nyanländas möjligheter till etablering genom YA-jobb

Yrkesintroduktionsanställningar – YA – ger unga och nyanlända möjlighet att under arbetstid lära sig relevanta yrkeskunskaper. Med h [...]

Kalender

18

jan

2019

Avslutat

Arbete

Framtidens integration

Välkommen till årets viktigaste integrationskonferens! Tankesmedjan Fores och tillsammans med Axfoundation och Öppna dörren bjuder in ti [...]

Kalender

14

dec

2018

Avslutat

Bostad

Segregation och flyktinginvandrares företagande

En ny studie visar att flyktinginvandrare som under 1990-talet placerades i områden med människor från samma etniska bakgrund startade eg [...]

Kalender

11

dec

2018

Avslutat

Arbete

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet

Från flykting till kollega. Del 1 av 3 [...]

Kalender

10

dec

2018

Avslutat

Arbete

Fra flygtning til faglært

En stor andel af de flygtninge og familiesammenførte, som bosætter sig i de nordiske lande har ingen eller begrænsede overførbare kvalif [...]

Kalender

4

dec

2018

Avslutat

Sociala insatser

Styrk kommunens indsats for traumatiserede flygtninge

Bliv klogere på, hvordan din kommune kan styrke sin indsats for traumatiserede flygtninge, når Styrelsen for International Rekruttering og [...]

Kalender

29

14

nov

2018

Avslutat

Arbete

Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere 2018

Nye veier og metoder inn i arbeidslivet For 8. år på rad arrangerer JobbAktiv konferansen «Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrer [...]

Kalender

21

nov

2018

Avslutat

Sociala insatser

IMDis frivillighetskonferanse

På IMDis frivillighetskonferanse kan du som er leder eller ansatt i kommune/fylkeskommune få mer kunnskap om hvordan ulike kommuner involv [...]

Kalender

20

nov

2018

Avslutat

Arbete

Integration i Norden – hvad kan vi lære af hinanden?

Nordisk Ministerråd inviterer til nordisk integrationskonference den 20. november i København. Her kan du møde aktører fra både Norden [...]

Kalender

14

23

nov

2018

Avslutat

Sociala insatser

Flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel 14. november 2018 i København

Flygtninge og deres familier kan være berørt af traumer, deres helbred kan være udfordret af tortur og nedslidende fysisk arbejde, og nog [...]

Kalender

14

nov

2018

Avslutat

Arbete

Sundhed og trivsel i eksil - Sundheds-og socialfaglige perspektiver i arbejdet med udsatte flygtninge og indvandrere

Flygtninge og familiesammenførte er ofte mærket af de oplevelser, de har med fra hjemlandet, fra flugten og de omvæltninger, deres liv ha [...]

Kalender

30

31

okt

2018

Avslutat

Arbete

Fagverksted 2018 på Gardermoen: Kvalifisering – døråpner til arbeid

Velkommen til registeringssiden for årets Fagverksteder. [...]

Kalender

23

okt

2018

Avslutat

Arbete

Fra flygtning til kollega - konference om en holdbar integration på arbejdsmarkedet

Det går godt med integrationen af flygtninge i Danmark. Flere kommer i job, får en uddannelse og tager del i samfundet omkring dem i fodbo [...]

Kalender

17

okt

2018

Avslutat

Ny i Norden – vägen till arbete

En av de stora utmaningarna idag är hur vi bäst tar tillvara på flyktingars och utrikesföddas kompetens. Den 17 oktober arrangerar vi en [...]

Kalender

8

okt

2018

Avslutat

Arbete

Integration på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska konsekvenser

Konferensens syfte är att främja en forskningsbaserad dialog i frågan om invandrarnas integration på arbetsmarknaden och invandringens e [...]

Kalender

3

5

okt

2018

Avslutat

Sociala insatser

Socialchefsdagarna 2018 - Att leda i framtidens välfärd

Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. [...]

Kalender

25

sep

2018

Avslutat

Arbete

Inklusion af kvinder med ikke vestlig baggrund i det danske samfund

Kvinder med ikke-vestlig baggrund er kun i mindre grad deltagende på arbejdsmarkedet. Der har derfor også længe været gang i udviklingen [...]

Kalender

25

sep

2018

Avslutat

Sociala insatser

Inklusion af kvinder med ikke vestlig baggrund i det danske samfund

Kvinder med ikke-vestlig baggrund er kun i mindre grad deltagende på arbejdsmarkedet. Der har derfor også længe været gang i udviklingen [...]

Kalender

20

21

sep

2018

Avslutat

Arbete

Fagverksted 2018i Trondheim: Kvalifisering – døråpner til arbeid

Velkommen til registeringssiden for årets Fagverksteder. [...]

Kalender

20

sep

2018

Avslutat

Arbete

Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb

Arbetsförmedlingen har i dag ansvaret för att samordna insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Men frågan är hur effek [...]

Kalender

19

sep

2018

Avslutat

Arbete

Den nasjonale integreringskonferansen

Kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner ønsker hjertelig velkommen til den nasjonale integreringskonferansen onsdag 19. september [...]

Kalender

7

sep

2018

Avslutat

Sociala insatser

Humle kan jo fly!

Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn [...]

Kalender

5

7

sep

2018

Avslutat

Barn och unga

The Nordic Congress on Child Welfare in Reykjavik, Iceland on 5 – 7 September 2018

Safety for Children: New thinking - New approaches [...]

Kalender

2

jul

2018

Avslutat

Arbete

Möt oss i Almedalen

Vi finns på plats i Visby under Almedalsveckan i Nordiska ministerrådets tält för att diskutera integration och inkludering. På måndag [...]

Kalender

19

jun

2018

Avslutat

Arbete

Canada can, can we? Ett samtal om civilsamhällets roll i integrationen av flyktingar – Lärdomar från Kanada.

Den 19 juni bjuder Fores in till lansering av boken Canada Can – Can we? Sponsoring integration of refugees the Canadian way av professor [...]

Kalender

1

jun

2018

Avslutat

Sociala insatser

Förskolans betydelse för integrationen

En ny norsk studie visar att förskolan kan bidra till förbättrad integration, bland annat genom att stärka barns språkkunskaper. Vad ka [...]

Kalender

31

maj

26

apr

2018

Avslutat

Migration & utveckling

Uledsagede flygtninge børn og unge - en udsat gruppe

Kalender

27

maj

2018

Avslutat

Integration

Nordic Day 2018: Tidiga insatser bidrar till lyckad inkludering

Omkring 200 000 asylsökande barn och unga kom till Norden under åren 2011 till 2016. De flesta kom med sin familj men många kom även ens [...]

Kalender

24

maj

2018

Avslutat

Bostad

Boendesegregationen i Sverige – en forskningsöversikt

Under de senaste två decennierna har boendesegregationen vuxit i Sverige, enligt Statistiska Centralbyrån. [...]

Kalender

14

maj

2018

Avslutat

Arbete

Solutions Initiative Forum (SIF) Integration

In a well-functioning society, integration of different groups of people is key to end poverty, ensure healthier lives, reach education for [...]

Kalender

13

apr

2018

Avslutat

Arbete

Nordisk konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda med särskilt fokus på kvinnor

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 kommer det svenska Arbetsmarknadsdepartementet att stå värd för en konferen [...]

Kalender

7

dec

2017

Avslutat

Integration

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens utmaningar. [...]

Kalender

8

nov

2017

Avslutat

Integration

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi bäst underlättar för flykting- och anhöriginvandrarna att komma in på [...]

Kalender

4

maj

2017

Avslutat

Arbete

Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner

Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det b [...]

Kalender

12

nov

2019

Avslutat

Migration och psykisk hälsa

Hur mår flyktingar och migranter i dagens Sverige? Stämmer det att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa och självmord bland perso [...]

Sociala insatser

Flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel

Flygtninge og deres familier kan være berørt af traumer, deres helbred kan være udfordret af tortur og nedslidende fysisk arbejde, og nog [...]

Följ oss på sociala medier: