Avslutat

Samer med funktionsnedsättning

Funktionshinder

Nordens välfärdscenter har mellan 2014 och 2017 haft i uppdrag av norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, att koordinera ett nordiskt övergripande projekt som redovisar levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund i Norge, Finland och Sverige. I uppdraget ingick också att göra en jämförelse med övrig befolkning.

Två barn med samiska kläder.

Projektet har kartlagt målgruppens levnadsförhållanden inom områden som arbete, utbildning, boende och hälsa både i de enskilda länderna och för gruppen som helhet. Projektet har genererat fem forskningsrapporter, två från Norge, två från Sverige och en från Finland. Projektet har även genererat nordiska nätverksmöten, presentationer på forskningskonferenser och en välbesökt slutkonferens i Alta i november 2017 där all forskning presenterades och strategier för framtiden diskuterades. Nordens välfärdscenter har publicerat 15 sammanfattande policyrekommendationer i en rapport, och projektet beskrivs mer ingående i Nordens välfärdscenters slutrapport.

Nordens välfärdscenters policyrekommendationer

I denna rapport presenterar Nordens välfärdscenter de sammantagna erfarenheterna av projektet i form av vilka åtgärder som olika samhällsaktörer bör förstärka sitt arbete inom i framtiden. Sammanlagt lämnas 15 olika policyrekommendationer inom områdena grundläggande rekommendationer, kulturell sensitivitet, utbildning och forskning, språk och information, fortsatt arbete inom de samiska förvaltningskommunerna och arbete över nationsgränserna.

Nordens välfärdscenters slutrapport

I denna slutrapport från Nordens välfärdscenter beskrivs övergripande projektets alla aktiviteter och resultat.

Norsk kartläggning om villkor i samiska områden

Kartlegging av levekåren til personer med utviklingshemming i samiske områden är skriven av UiT Norges Arktiske Universitet och undersöker om det finns skillnader i levnadsvillkor för människor i samiska områden med och utan samisk bakgrund. Rapporten jämför också gruppens levnadsvillkor med situationen för personer med funktionsnedsättning i Norge och med levnadsvillkoren för övrig befolkning.

Finsk rapport om samer med funktionsnedsättning

Rapporten Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities är skriven av University of Lapland och behandlar situationen för samer med funktionsnedsättning i Finland. Rapporten är skriven på engelska.

Utbildning om samisk kultur saknas i Sverige

Rapporten Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänstemän i de 19 kommuner som ingår i det samiska förvaltningsområdet i Sverige. Utbildning om samisk kultur och språk saknas generellt och den kulturella förståelsen är bristfällig i flertalet kommuner. Rapporten är skriven av Glesbygdsmedicinskt centrum.

Rapport om levnadsförhållanden i Sverige

Denna rapport är slutrapport för den svenska kvalitativa studien Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige utförd av Umeå universitet. Rapporten konstaterar att det finns brister i välfärdssystemets anpassning av stöd och hjälp till samer med funktionsnedsättning vilket kan leda till både minskad tillgänglighet till insatser och service och inadekvata insatser.

Norsk rapport om samer med funktionsnedsättning

Rapporten Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser är slutrapport för projektet Mennesker med funksjonsnedsettelser og samisk bakgrunn utfört av UiT Norges Arktiske Universitet. Rapporten beskriver hur situationen är i Norge och berör positiva och negativa situationer i olika perioder av livet, från barndom och skolgång till arbete, familjeliv och fritid.

Rapporter


Funktionshinder

20 Feb 2018

Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund – policyrekommendationer

I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillkoren för personer med in [...]

Funktionshinder

30 Jan 2018

Sluttrapport Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Målet för projektet Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn har varit att få fram forskningsbaserad kunskap om le [...]

Funktionshinder

2 Feb 2018

Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities: Project report

This report is the fourth report out of five within a Nordic project about the living conditions of persons with disability and of [...]

Funktionshinder

6 Apr 2017

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänst [...]

Funktionshinder

12 Dec 2016

Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige

Denna rapport är den andra delrapporten i det nordiska projektet Samer med funktionsnedsättning. Det är också en slutrapport f [...]

Funktionshinder

25 Apr 2016

Situationen för samer med funktionsnedsättning i Norge

Denna kvalitativa studie är den andra av två forskningsrapporter i det norska forskningsprojektet Mennesker med funksjonsnedsett [...]

Funktionshinder

10 Mar 2014

Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Nordens välfärdscenter har på uppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge sammanställt en förstudie o [...]

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR