Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Välfärdsteknologi


Rapport -

Välfärdspolitik

23 aug 2023

Välfärdsteknologi i de nordiska länderna – en kartläggning av statliga satsningar

Verksamhetsutveckling med digitala stöd fyller en viktig funktion för att samhället ska kunna fortsätta att erbjuda välfärd [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

15 sep 2022

Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility

The Nordic countries are built on the principle of democracy and on universal access to high-level health and social services. But [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

5 nov 2020

Att åldras i Norden

Inkludera fler äldre vuxna i arbetet med äldrefrågor, både på en lokal och nationell nivå. Den äldre befolkningen ska inte [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

16 jan 2020

Vård och omsorg på distans

24 praktiska digitala lösningar inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

19 sep 2019

Vård och omsorg på distans

24 praktiska digitala lösningar inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 jun 2019

Nordic Ambient Assisted Living – Welfare Technologies for Active and Independent Living at Home

Lösningar inom välfärdsteknologi som utvecklats i Norden och som gör det möjligt för äldre att leva ett självständigt liv [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

26 apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

21 jun 2017

“Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

I dag beräknas cirka 418 000 människor i Norden vara demenssjuka. Antalet väntas öka i samtliga nordiska länder. Välfärdste [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

10 mar 2017

Välfärdsteknologi – verktygslåda för implementering

Välfärdsteknologi har tagit allt mer medial och politisk plats under de senaste 25 åren, men trots det stora intresset och de v [...]

Rapport -

Välfärdsteknologi

10 mar 2017

Bra lösningar fungerar för alla – om universiell design och välfärdsteknologi

Denne publikation undersøger sammenhæng og synergi mellem to vigtige områder som Nordens velfærdscenter har arbejdet med igenn [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

29 nov 2016

Welfare Technology and Chronic Illnesses, unleashing the hidden potentital

Looking at the political agenda for health and welfare across the five Nordic countries will reveal that patients with chronic ill [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

29 nov 2016

Velfærdsteknologi og uddanelse af personale

Välfärdsteknologi är något som berör allt fler människors vardag i takt med att många kommuner implementerar välfärdstekn [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

30 maj 2016

Magasin 2016

I magasin 2016 presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden och projekt. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

25 feb 2016

Strengthening the common Nordic Market for Welfare Technology

The Nordic think tank for welfare technology selects and addresses one difficult question each year within the area of welfare tec [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

10 feb 2015

Making implementation easier

The Nordic Thinktank for Welfare Technology is run by the Nordic Center for Welfare and Social Issues, an institution under the No [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

12 jun 2014

Välfärdsteknologi och ekonomi

Detta häfte sätter fokus på välfärdsteknologins effektivitet som ett ekonomiskt redskap. Det finns många goda exempel där b [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktob [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 jun 2013

Velferdsteknologi – nøkkelen til arbeidsmarkedet?

Nøkkelen til arbeidsmarkedet er et inspirasjonshefte som i korthet forteller hva workshopen af samme navn i Oslo 10. april handle [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

20 feb 2013

Fokus på empowerment og velfærdsteknologi til kronikere

70-80 % af sundhedsudgifterne i de nordiske lande går i dag til kronikerområdet I løbet af de kommende år vil antallet af menn [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

22 feb 2012

Etik och välfärdsteknologi

Inspirationshäfte baserat på konferensen Brukarmedverkan och välfärdsteknologi på Finlands ambassad i Stockholm den 6 oktober [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

21 feb 2012

Fokus på velfærdsteknologi

Med eldrebølgen står vi i Norden foran en dobbelt demografisk utfordring: Den aldrende befolkningens behov for helse- og omsorgs [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

21 feb 2012

Fokus på välfärdsteknologi och ADHD

I det här temahäftet fokuserar vi på moderna smartphones. En smartphone har funktionalitet som tidigare inte fanns ens i betydl [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR