Bilaga 2: Evenemang 2021

Evenemang

Januari
1.
Tactile Working Memory Scale; supervisor training seminar series
2.
Tactile Language Part 1: A circle model
Februari
3.
How to implement welfare technology
4.
Tactile Language Part 2: Partners’ contribution to language development
5.
Om negativ social kontroll och hedersförtryck ur ett nordiskt perspektiv
Mars
6.
Tactile Language Part 3: When Trine says GRANDMA… What is on her mind?
7.
Health and welfare technology for children, adolescents and young adults with intellectual disabilities
8.
Nordic Baltic workshop dementia
9.
See, listen and include! Participation for children and young people with disabilities in the Nordic region
10.
Nordic co-operation, promoting equal rights to participation for children and youth with disabilities
April
11.
Humour and playfulness within social cognition
12.
Tactile Language Part 4: Language must be sensorily accessible
13.
Indigenous people and dementia assessment
14.
Interventioner för att motverka ensamhet och social isolering bland de äldre vuxna i Norden
Maj
15.
New results of Master and PhD-studies on deafblindness at the University of Groningen
16.
Who is left behind in the Covid-19 pandemic
17.
Tactile Language Part 5: Language development through outdoor activities
18.
Inclusive future of work
19.
Förvärvad dövblindhet och familjeliv
Juni
20.
Climbing the wall: Assessment of cognition through video analysis
21.
Åldersvänliga städer i coronapandemin – utmaningar och nya lösningar
22.
Preschool in the Nordic countries – an arena for the inclusion of parents and children with a refugee and immigrant background
Augusti-september
23.
Nordic seminar: Indigenous peoples: language, culture, and life cycle
September
24.
Tactile Language Part 6: From bodily experiences to meaning construction
25.
Civilsamhällets insatser i integrationen – i skuggan av pandemin, expertmöte
26.
Today’s knowledge for tomorrow’s actions
Oktober
27.
Etiska problemställningar vid tidiga genetiska utredningar
28.
Loneliness and social isolation among the older adults during the coronavirus pandemic
29.
Proactive health and welfare technology use in care solutions and processes: end-users and informal caregivers
November
30.
Tactile Language Part 7: Illustrations of multi-party communication
31.
Äldre vuxna i ett åldersvänligt, hållbart och hälsofrämjande samhälle – utmaningar och lösningar i Norden
December
32.
Nordic Welfare Forum 2021: The Nordic model and social sustainability
33.
Tactile Language Part 8: We hear with our brains

Fysiska evenemang

September
34.
Seminarium om mobilitet och teckenspråk i Norden, Köpenhamn
November
35.
Tactile Working Memory Scale, Köpenhamn
36.
Integration på den nordiska arbetsmarknaden – i skuggan av pandemin, Stockholm.
December
37.
Konsekvenser av coronakrisen för barn och ungas rätt att bli hörda i skolan och på fritiden i Norden, Stockholm, expertmöte
 

Bilaga 3: Publikationer 2021

Vetenskapliga tidskrifter

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, NAD, utkom med sex nummer under 2021.
 

Nordens välfärdscenters rapporter

Februari
Mars
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
 

Debattartiklar i dagspress

 

Sociala medier

Twitter: 2 700 följare
Facebook: 3 300 följare
Linkedln: 800 följare
Youtube: 16 600 visningar
 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Nordens välfärdscenter: 10 nummer, 5080 prenumeranter
Nyhetsbrev från folkhälsoområdet: 7 nummer, 1324 prenumeranter
Nyhetsbrev från dövblindområdet: 4 nummer, svensk version 664 prenumeranter, finsk version 85 prenumeranter, engelsk version 301 prenumeranter
Nyhetsbrev om aktivt åldrande: 4 nummer, 460 prenumeranter
Nyhetsbrev från integrationsområdet: 5 nummer, 1688 prenumeranter