Välfärdsteknologi och distanslösningar inom vård och omsorg

Det treåriga svenska ordförandeskapsprogrammet Vård och omsorg på distans (VOPD) avslutades med en digital slutkonferens i mars där samtliga nordiska social- och hälsoministrar deltog i en paneldiskussion om digitala distanslösningar. VOPD:s resultat är sammanställt på projektets hemsida. Förutom projektets ordinarie uppdrag och rapportering finns där också en redovisning för hur digitala distanslösningar inom vård och omsorg, relevanta för vision 2030-arbetet, kan ha en positiv inverkan på minskade koldioxidutsläpp. Under 2021 påbörjades det uppföljande projektet Integrerad Vård och omsorg på distans (iVOPD) iVOPD projektleds av Nordens Välfärdscenter och Glesbygdsmedicinskt Centrum i Västerbotten och är en del av Nordiska Ministerrådets handlingsplan för 2021–2024.
Det forskarnätverk som Nordens välfärdscenter koordinerar har utvecklats och samlar idag cirka 70 forskare runt om i Norden. Nätverket har träffats digitalt i workshops och genomfört ett fysiskt medlemsmöte.