Om publikationen

Årsrapport Nordens välfärdscenter 2021

ISBN: 978-91-88213-90-7
 
© Nordens välfärdscenter, mars 2022.
Projektledare: Jacob Boethius
Ansvarig utgivare: Eva Franzén
Redaktörer: Judit Hadnagy, Christina Lindström
Grafisk design: ETC Kommunikation

Nordens välfärdscenter

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor. Vårt uppdrag är att bidra till utvecklingen av insatser på välfärdsområdet i Norden. Det gör vi genom att ta fram aktuell kunskap. Med kunskapen som bas föreslår vi både politiska och praktiska förbättringar.
Nordens välfärdscenter
Box 1073, SE-101 39 Stockholm
Besöksadress: Slupskjulsvägen 30
Tel: +46 8 545 536 00
info@nordicwelfare.org
Nordens välfärdscenter
c/o Folkhälsan
Topeliusgatan 20
FI-00250 Helsingfors
Tel: +358 20 741 08 80
info@nordicwelfare.org