1. Nordens välfärdscenter – verksamhet och resultat 2021

Även år 2021 var ett annorlunda verksamhetsår för Nordens välfärdscenter. Pandemin påverkade institutionens verksamhet även under detta år. Distansarbete och digital verksamhet präglade första halvåret, medan det andra halvåret gav möjlighet till en mer ordinär verksamhet med fysiska möten och arbete från kontoret. Trots pandemin var 2021 ett aktivt verksamhetsår. De positiva erfarenheterna av att ställa om till en digital verksamhet redan under 2020 gällde även det gångna året.
Sammanfattningsvis kunde Nordens välfärdscenter genomföra 2021 års uppdrag enligt beviljningsbrev, dock med några få undantag. Emellertid konstaterar vi att även om uppdragen genomförts till största delen med god kvalitet skulle ännu ett år av digital verksamhet innebära en försvårande omständighet för att i längden upprätthålla goda och välfungerande kontakter och nätverk.