Noter till resultat- och balansräkning

Not 1 till 4 är obligatoriska. Belopp i tusen SEK där inte annat angivits.

Not 1

Nordens välfärdscenter har ingen fri hyra, gratis personal eller andra fria driftskostnader.

Not 2. Hyra och leasing

 
2021
2022
2023
2024
2025
Hyra för Kontorslokal
1137
1553
1531
1531
766
NVC Sverige
NVC Finland kurs 10,14
380
390
0
0
0
Leasingavtal
NVC Sverige
22
7
0
0
0
NVC Finland kurs 10,14
0
0
0
0
0
Summa
1539
1950
1531
1531
766