Funktions-/ verksamhetsområde indelade kostnader

 
Budget
2021
2020
Gemensamma kostnader
5 585
6 218
6 477
Administrativa kostnader
6 500
6 760
6 015
Verksamhetsområdeskostnader*
 
Basaktivitet
16 503
14 616
12 364
Egna bidrag till externa projekt
1 750
1 596
1 732
Externt finansierade projektkostnader
16 619
12 817
13 451
Totala kostnader
46 957
42 007
40 039
 
*Kostnader per verksamhetsområde
 
1. Barn och unga
2 645
1 272
630
Basaktivitet
611
1 145
517
Externt finansierade projektkostnader
2 034
127
113
2. Folkhälsa
5 058
3 880
3 533
Basaktivitet
2 683
1 857
1 745
Externt finansierade projektkostnader
2 375
2 023
1 788
3. Funktionshinder
7 854
7 109
7 651
Basaktivitet
3 007
3 078
2 528
Egna bidrag till externa projekt
1 550
1 380
1 556
Externt finansierade projektkostnader
3 297
2 651
3 567
4. Välfärdsteknologi
1 749
1 634
2 376
Basaktivitet
1 133
753
236
Externt finansierade projektkostnader
616
881
2 140
5. Äldre (inkl. Demens)
1 939
1 662
1 789
Basaktivitet
1 939
1 662
1 789
Externt finansierade projektkostnader
0
0
0
6. Integration
5 257
5 748
4 851
Basaktivitet
0
0
0
Externt finansierade projektkostnader
5 257
5 748
4 851
7. Kommunikation
4 711
4 482
3 830
Basaktivitet
4 711
4 482
3 830
Externt finansierade projektkostnader
0
0
0
8. Övrigt
5 659
3 243
2 017
Basaktivitet
2 419
1 639
1 719
Egna bidrag till externa projekt
200
217
176
Externt finansierade projektkostnader
3 040
1 387
122
Norden i Fokus
0
0
870
Basaktivitet
 
0
Externt finansierade projektkostnader
 
870
Totalt verksamhetsområdeskostnader
34 872
29 030
27 547
  
Stockholm 2022-02-14                                         
Eva Franzén                                                                   
Direktör