En nordisk plattform för samarbete på social- och folkhälsoområdet

Nordens välfärdscenters uppdrag definieras bland annat i det strategiska mandatet. Den 1 januari 2021 infördes ett nytt mandat som fastställer att Nordens välfärdscenter ska vara en nordisk plattform för samarbete på social- och folkhälsoområdet. Nordens välfärdscenter ska också fungera som ett sekretariat för nätverk och arbetsgrupper, genomföra konferenser och seminarier samt skapa kontakter mellan olika aktörer inom Norden som kan ha nytta av samarbete. Förutom att stödja länderna i policyutveckling har institutionen också i uppdrag att ta fram ny kunskap på social- och folkhälsoområdet.  
Under året har Nordens välfärdscenter bjudit in till 37 olika evenemang (bilaga 2). De allra flesta, 33 evenemang, har varit digitala webbinarier medan övriga har varit fysiska konferenser. Totalt deltog över 2 600 personer på dessa evenemang. Utöver externa evenemang har vi koordinerat en rad olika expertmöten inom institutionens olika verksamhetsområden. Därutöver har institutionen under 2021 gett ut 14 publikationer (bilaga 3) och därmed också på detta sätt bidragit till ökad nordisk kunskap på välfärdsområdet.
Publikationerna har bland annat använts som underlag på nordiska expertmöten och i nationella utvecklingsarbeten. Rapporterna är efterfrågade och laddas ned och läses via webbplatsen. Antalet användare på Nordens välfärdscenters webbplatser slog rekord 2021. Totalt hade de tre webbplatserna, Nordicwelfare.org, PopNad.org och Integrationnorden.org, 143 000 besökare, vilket är en ökning med cirka 30 procent från året före. Besökssiffrorna visar bland annat att allt fler tar del av institutionens engelska webbsidor. Eftersom alltmer kommuniceras på engelska ökar också antalet internationella besökare. Användare från mer än 170 länder besökte någon av de tre webbplatserna under året.
Nordens välfärdscenter kommunicerar institutionens arbete och kunskap om välfärd i Norden också genom sex olika nyhetsbrev. Sammanlagt har vi cirka 10 000 prenumeranter på dessa olika nyhetsbrev. Därutöver använder institutionen flera sociala mediekanaler för spridning av kunskap och om kommande aktiviteter på Nordens välfärdscenter.

Nordens välfärdscenters två vetenskapliga tidskrifter

De två vetenskapliga tidskrifter som Nordens välfärdscenter ansvarar för, Nordisk välfärdsforskning respektive Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD), har   bidragit till att den nordiska kunskapen på välfärdsområdet har ökat. Sammantaget publicerade de båda tidskrifterna forskning på 800 sidor fördelat på 59 vetenskapliga, refereebedömda artiklar. Tidskrifterna ges ut i samarbete med den norska forskningsstiftelsen Fafo respektive Helsingfors universitet.