Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden

Nordens välfärdscenter koordinerade under 2021 det nordiska nätverket för åldersvänliga städer och samhällen (som är medlemmar i WHO:s globala nätverk Age-Friendly Cities and Communities, AFCC) med tolv nordiska städer. Aktiviteterna bestod bland annat av två publika webbinarier. Under året påbörjades ett arbete med att ta fram två rapporter i samarbete med Nordregio. Rapporterna kommer att lanseras under 2022. Nordens välfärdscenter har också utvecklat samarbete med WHO:s europeiska kontor i Köpenhamn inom Age-friendly cities and communities och med Norges kompetenscenter Senteret for ett aldersvennligt Norge.

Nordiskt demensnätverk

Nordiskt demensnätverk, som Nordens välfärdscenter koordinerar, är ett forum där myndigheter och experter från de nordiska länderna, Grönland, Åland och Färöarna har möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap om insatser, strategier och utveckling på demensområdet. Nätverket träffades två gånger digitalt under året och diskuterade bland annat policyutveckling. Utöver dessa möten genomfördes en digital nordisk-baltisk workshop om strategiskt arbete för demensfrågor. Det skedde i samarbete med det finska ordförandeskapet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Nordiska ministerrådets kontor i Lettland. Mer än 30 experter från myndigheter, civilsamfundsorganisationer och ministerier deltog i workshopen.
De tre nordiska temanätverken för demens träffades digitalt två gånger vardera under året. Därutöver ordnade Nordens välfärdscenter i samarbete med temanätverket för urfolk och demens webbinariet Indigenous people and dementia assessment. Temanätverket om demens och intellektuell funktionsnedsättning medverkade i juni digitalt i symposiet Dementia in people with intellectual disabilities - a Nordic challenge på den 25:e nordiska gerontologikongressen. Demensnätverket och temanätverket för urfolk och demens var engagerade vid planering och genomförande av det nordiska seminariet Indigenous peoples: language, culture and life cycle, Disabilities, dementia, and services, som arrangerades av Nordens välfärdscenter i samarbete med THL i Finland i augusti. Seminariet genomfördes delvis fysiskt från Enare i finska Lappland och delvis digitalt.
Därutöver ingår Nordens välfärdscenter i svenska Socialstyrelsens högnivågrupp för styrning och ledning avseende nationell strategi för demenssjukdom.