Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Genomfört

Tidiga insatser för sårbara familjer

Välfärdspolitik

Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att förhindra marginalisering. I dag vet vi att många barn som redan under förskoletiden visar tecken på att inte må bra, får fortsatta problem under tonåren.

Pappa håller i sitt barn.

Tidigt förebyggande interventioner för familjer i risk för social marginalisering var ett av Nordiska ministerrådets prioriteringsområden under 2011 och 2012. Nordens välfärdscenter fick uppdraget att driva detta projekt.

Under de senaste decennierna har vi fått ökad kunskap om risk- och skyddsfaktorer för barn och familjer. Kunskapen behöver nå ut till fler yrkesgrupper och frivilliga organisationer som möter barn före skolåldern.

I inspirationshäftet Tidiga insatser för barn och familjer sammanställs forskningskunskap om risk- och skyddsfaktorer. Tanken med detta inspirationshäfte, liksom de övriga, är att kunskapen ska spridas i Norden och användas i utvecklingsprojekt som handlar om tidiga insatser till barn och familjer.

Lovande exempel i Norden

En utförligare beskrivning av lovande interventioner har tagits fram och kan spridas inom Norden. I och med att projektet avslutas, överlämnades resultatet till politiker och andra beslutsfattare.

I de nordiska länderna växer det fram olika verksamheter som ska underlätta för barnfamiljer att tidigt få stöd. Brukare ska kunna vända sig till ett enda ställe för att få olika slags stöd: one-stop-shops, familjecentraler och liknande. I inspirationshäftet Utveckling av nordiska familjecentraler föreslår vi åtta sätt att förbättra arbetet.

Låt barnens röst höras

Ett flertal frivilliga organisationer inom Norden har utvecklat metoder för att lyfta barns och ungdomars röst till politiker och beslutsfattare. Vad anser socialt utsatta ungdomar om hur man kan hjälpa barn i svåra situationer?

Under projektets gång har tre samlingar med ungdomar genomförts i Norge, Finland och Danmark med hjälp av den norska föreningen Voksne for Barn.

Ungdomarnas åsikter kommer fram dels i inspirationshäftet Unga gör skillnad! dels i filmen med samma namn som är en integrerad del av inspirationshäftet.

Rapporter


Välfärdspolitik

11 dec 2012

Nordens barn – tidiga insatser för barn och familjer

Publikationen innehåller dels en genomgång av den senaste forskningen om risk- och skyddsfaktorer, dels en presentation av någr [...]

Välfärdspolitik

7 nov 2012

Nordens Barn – Unga gör skillnad!

Publikationen presenterar utförligt en metod för att lyfta de ungas röster i samhällsdebatten. Publikationen innehåller ocks [...]

Välfärdspolitik

11 nov 2012

Nordens Barn – Utveckling av nordiska familjecentraler

Publikationen innehåller åtta förslag på förbättringar av arbetet på familjecentralerna. [...]

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR