Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Fullført

Tidiga insatser för sårbara familjer

Velferdspolitikk

Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att förhindra marginalisering. I dag vet vi att många barn som redan under förskoletiden visar tecken på att inte må bra, får fortsatta problem under tonåren.

Pappa håller i sitt barn.

Tidigt förebyggande interventioner för familjer i risk för social marginalisering var ett av Nordiska ministerrådets prioriteringsområden under 2011 och 2012. Nordens välfärdscenter fick uppdraget att driva detta projekt.

Under de senaste decennierna har vi fått ökad kunskap om risk- och skyddsfaktorer för barn och familjer. Kunskapen behöver nå ut till fler yrkesgrupper och frivilliga organisationer som möter barn före skolåldern.

I inspirationshäftet Tidiga insatser för barn och familjer sammanställs forskningskunskap om risk- och skyddsfaktorer. Tanken med detta inspirationshäfte, liksom de övriga, är att kunskapen ska spridas i Norden och användas i utvecklingsprojekt som handlar om tidiga insatser till barn och familjer.

Lovande exempel i Norden

En utförligare beskrivning av lovande interventioner har tagits fram och kan spridas inom Norden. I och med att projektet avslutas, överlämnades resultatet till politiker och andra beslutsfattare.

I de nordiska länderna växer det fram olika verksamheter som ska underlätta för barnfamiljer att tidigt få stöd. Brukare ska kunna vända sig till ett enda ställe för att få olika slags stöd: one-stop-shops, familjecentraler och liknande. I inspirationshäftet Utveckling av nordiska familjecentraler föreslår vi åtta sätt att förbättra arbetet.

Låt barnens röst höras

Ett flertal frivilliga organisationer inom Norden har utvecklat metoder för att lyfta barns och ungdomars röst till politiker och beslutsfattare. Vad anser socialt utsatta ungdomar om hur man kan hjälpa barn i svåra situationer?

Under projektets gång har tre samlingar med ungdomar genomförts i Norge, Finland och Danmark med hjälp av den norska föreningen Voksne for Barn.

Ungdomarnas åsikter kommer fram dels i inspirationshäftet Unga gör skillnad! dels i filmen med samma namn som är en integrerad del av inspirationshäftet.

Rapporter


Velferdspolitikk

11 nov 2012

Nordens Barn – Utvikling av nordiske familiesentre

Rapporten presenterer åtte forslag til hvordan gode familiesentre kan bli bedre på å møte familienes behov. [...]

Velferdspolitikk

11 des 2012

Nordens barn – Tidlig innsats overfor barn og familier

Rapporten presenterer prosjektresultatene fra de to fokusområdene Aktuell forskning om risiko- og beskyttelsesfaktorer og Lovend [...]

Velferdspolitikk

7 nov 2012

Nordens barn – Unge gjør en forskjell!

Rapporten Unge gjør en forskjell! presenterer en metode for å fremheve barn og unges stemme i samfunnsdebatten og beslutningstak [...]

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR