Cookies

Vi bruger tredjepartscookies til vores websted for at analysere og forbedre oplevelsen på webstedet. Ved at bruge vores websted godkender du brugen af cookies på den beskrevne måde.

Fuldført

Tidiga insatser för sårbara familjer

Velfærdspolitik

Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att förhindra marginalisering. I dag vet vi att många barn som redan under förskoletiden visar tecken på att inte må bra, får fortsatta problem under tonåren.

Pappa håller i sitt barn.

Tidigt förebyggande interventioner för familjer i risk för social marginalisering var ett av Nordiska ministerrådets prioriteringsområden under 2011 och 2012. Nordens välfärdscenter fick uppdraget att driva detta projekt.

Under de senaste decennierna har vi fått ökad kunskap om risk- och skyddsfaktorer för barn och familjer. Kunskapen behöver nå ut till fler yrkesgrupper och frivilliga organisationer som möter barn före skolåldern.

I inspirationshäftet Tidiga insatser för barn och familjer sammanställs forskningskunskap om risk- och skyddsfaktorer. Tanken med detta inspirationshäfte, liksom de övriga, är att kunskapen ska spridas i Norden och användas i utvecklingsprojekt som handlar om tidiga insatser till barn och familjer.

Lovande exempel i Norden

En utförligare beskrivning av lovande interventioner har tagits fram och kan spridas inom Norden. I och med att projektet avslutas, överlämnades resultatet till politiker och andra beslutsfattare.

I de nordiska länderna växer det fram olika verksamheter som ska underlätta för barnfamiljer att tidigt få stöd. Brukare ska kunna vända sig till ett enda ställe för att få olika slags stöd: one-stop-shops, familjecentraler och liknande. I inspirationshäftet Utveckling av nordiska familjecentraler föreslår vi åtta sätt att förbättra arbetet.

Låt barnens röst höras

Ett flertal frivilliga organisationer inom Norden har utvecklat metoder för att lyfta barns och ungdomars röst till politiker och beslutsfattare. Vad anser socialt utsatta ungdomar om hur man kan hjälpa barn i svåra situationer?

Under projektets gång har tre samlingar med ungdomar genomförts i Norge, Finland och Danmark med hjälp av den norska föreningen Voksne for Barn.

Ungdomarnas åsikter kommer fram dels i inspirationshäftet Unga gör skillnad! dels i filmen med samma namn som är en integrerad del av inspirationshäftet.

Rapporter


Velfærdspolitik

11 nov 2012

Nordens Barn – Udvikling af nordiske familiecentre

Rapporten præsenterer otte forslag til, hvordan familiecentre kan blive bedre til at opfylde familiernes behov. [...]

Velfærdspolitik

7 nov 2012

Nordens Barn – Unge gør en forskel!

Rapport Unge gør en forskel! præsenterer en metode til at fremhæve børns og unges stemme i samfundsdebatten og i beslutningsta [...]

Velfærdspolitik

11 dec 2012

Nordens børn – Tidlige indsatser for børn og familier

Rapporten præsenterer projektresultater fra to fokusområder; Aktuel forskning i risiko- og beskyttelsesfaktorer, samt Lovende ek [...]

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Følg os på sociale medier:

Håndtering af personoplysninger (GDPR)

Nordens Velfærdscenter indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig produkter og tjenesteydelser, for at informere dig om nyheder og opdateringer af vores produkter og tjenester, for at tilpasse din oplevelse af vores websted og for at forbedre vores produkter og tjenester.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til, rette og slette dine personlige oplysninger og gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens Velfærdscenter forpligter sig til at respektere og beskytte dine personlige oplysninger og personlige integritet i overensstemmelse med gældende love, brancheregler og andre relevante normer. Vi videresender aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din godkendelse.

Læs vores fulde politik for beskyttelse af personlige oplysninger (på svensk).

JEG FORSTÅR