Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

Funktionshinder

7 dec 2017

I Norden ska ingen lämnas utanför och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli lika självklart som jämställdhet mellan könen. Det menar Maria Montefusco som leder arbetet med Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Ett råd som ska stärka de nordiska ländernas samarbete om funktionshinder.

Allt startade 2013. Då bildade Nordiska ministerrådet det som heter Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, eller kort och gott Funktionshindersrådet. Ett samarbetsorgan mellan de nordiska länderna för att sätta fokus på funktionshindersfrågor.

År 2015 trädde en handlingsplan för rådets arbete i kraft. Denna har under året utvärderats. Den externa utvärderaren gav mycket beröm och nu står det klart att rådet ska fortsätta verka i ytterligare fem år. Och med det tas en ny handlingsplan fram. Detta efter ett färskt beslut av Nordiska ministerrådet.

Bygga starkare allianser

Dagfinn Høybråten är generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. Han hoppas att beslutet kan samla ihop ett ännu mer kraftfullt nordiskt samarbete kring dessa frågor. Inte minst genom att bygga starkare allianser mellan offentliga myndigheter, internationella organisationer och funktionshindersorganisationer.
– Vi i Norden ska vara ett föredöme och uppfylla våra förpliktelser mot FN:s mål i hållbarhetsagendan 2030, där det specifikt talas om funktionshinder. Det är ett offentligt ansvar, men det kan inte lyckas om vi inte tar hjälp av den expertis som brukarorganisationerna representerar, säger Dagfinn Høybråten.

Allmänintresse i Norden

Den som har uppdraget att koordinera arbetet är rådssekreterare Maria Montefusco på Nordens välfärdscenter.
– Nu vill vi växla upp och ta nästa steg i det här viktiga uppdraget. Vårt nya mål är bland annat att frågor som rör inkludering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli ett allmänintresse i Norden på liknande sätt som jämställdhet mellan kvinnor och män, säger Maria Montefusco.

På Myndigheten för delaktighet i Sverige arbetar Ola Balke. Han är en av experterna i Funktionshindersrådet. Ola Balke förväntar sig nu ännu större förändringar och förbättringar i det nordiska funktionshindersarbetet.
– Mycket har hänt de senaste åren men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Funktionshindersrådet har en viktig uppgift i strävan efter att nå full delaktighet för alla medborgare i Norden, säger han.

Reflektera kring unga

Synne Lerhol är generalsekreterare för Unge Funksjonshemmede i Norge och hon deltar i rådets arbete. Hon menar att det framöver är dags att på allvar reflektera över situationen för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning.
– I den handlingsplan som vi nu ska ta fram så är det viktigt att detta finns med. Det gäller exempelvis utbildning, arbete och gränshinder. Fler unga behöver också finnas representerade, säger hon.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR