Cookies

Vi bruger tredjepartscookies til vores websted for at analysere og forbedre oplevelsen på webstedet. Ved at bruge vores websted godkender du brugen af cookies på den beskrevne måde.

Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

Handicap

7 dec 2017

I Norden ska ingen lämnas utanför och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli lika självklart som jämställdhet mellan könen. Det menar Maria Montefusco som leder arbetet med Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Ett råd som ska stärka de nordiska ländernas samarbete om funktionshinder.

Allt startade 2013. Då bildade Nordiska ministerrådet det som heter Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, eller kort och gott Funktionshindersrådet. Ett samarbetsorgan mellan de nordiska länderna för att sätta fokus på funktionshindersfrågor.

År 2015 trädde en handlingsplan för rådets arbete i kraft. Denna har under året utvärderats. Den externa utvärderaren gav mycket beröm och nu står det klart att rådet ska fortsätta verka i ytterligare fem år. Och med det tas en ny handlingsplan fram. Detta efter ett färskt beslut av Nordiska ministerrådet.

Bygga starkare allianser

Dagfinn Høybråten är generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. Han hoppas att beslutet kan samla ihop ett ännu mer kraftfullt nordiskt samarbete kring dessa frågor. Inte minst genom att bygga starkare allianser mellan offentliga myndigheter, internationella organisationer och funktionshindersorganisationer.
– Vi i Norden ska vara ett föredöme och uppfylla våra förpliktelser mot FN:s mål i hållbarhetsagendan 2030, där det specifikt talas om funktionshinder. Det är ett offentligt ansvar, men det kan inte lyckas om vi inte tar hjälp av den expertis som brukarorganisationerna representerar, säger Dagfinn Høybråten.

Allmänintresse i Norden

Den som har uppdraget att koordinera arbetet är rådssekreterare Maria Montefusco på Nordens välfärdscenter.
– Nu vill vi växla upp och ta nästa steg i det här viktiga uppdraget. Vårt nya mål är bland annat att frågor som rör inkludering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli ett allmänintresse i Norden på liknande sätt som jämställdhet mellan kvinnor och män, säger Maria Montefusco.

På Myndigheten för delaktighet i Sverige arbetar Ola Balke. Han är en av experterna i Funktionshindersrådet. Ola Balke förväntar sig nu ännu större förändringar och förbättringar i det nordiska funktionshindersarbetet.
– Mycket har hänt de senaste åren men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Funktionshindersrådet har en viktig uppgift i strävan efter att nå full delaktighet för alla medborgare i Norden, säger han.

Reflektera kring unga

Synne Lerhol är generalsekreterare för Unge Funksjonshemmede i Norge och hon deltar i rådets arbete. Hon menar att det framöver är dags att på allvar reflektera över situationen för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning.
– I den handlingsplan som vi nu ska ta fram så är det viktigt att detta finns med. Det gäller exempelvis utbildning, arbete och gränshinder. Fler unga behöver också finnas representerade, säger hon.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Følg os på sociale medier:

Håndtering af personoplysninger (GDPR)

Nordens Velfærdscenter indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig produkter og tjenesteydelser, for at informere dig om nyheder og opdateringer af vores produkter og tjenester, for at tilpasse din oplevelse af vores websted og for at forbedre vores produkter og tjenester.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til, rette og slette dine personlige oplysninger og gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens Velfærdscenter forpligter sig til at respektere og beskytte dine personlige oplysninger og personlige integritet i overensstemmelse med gældende love, brancheregler og andre relevante normer. Vi videresender aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din godkendelse.

Læs vores fulde politik for beskyttelse af personlige oplysninger (på svensk).

JEG FORSTÅR