Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

Funksjonshinder

7 des 2017

I Norden ska ingen lämnas utanför och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli lika självklart som jämställdhet mellan könen. Det menar Maria Montefusco som leder arbetet med Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Ett råd som ska stärka de nordiska ländernas samarbete om funktionshinder.

Allt startade 2013. Då bildade Nordiska ministerrådet det som heter Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, eller kort och gott Funktionshindersrådet. Ett samarbetsorgan mellan de nordiska länderna för att sätta fokus på funktionshindersfrågor.

År 2015 trädde en handlingsplan för rådets arbete i kraft. Denna har under året utvärderats. Den externa utvärderaren gav mycket beröm och nu står det klart att rådet ska fortsätta verka i ytterligare fem år. Och med det tas en ny handlingsplan fram. Detta efter ett färskt beslut av Nordiska ministerrådet.

Bygga starkare allianser

Dagfinn Høybråten är generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. Han hoppas att beslutet kan samla ihop ett ännu mer kraftfullt nordiskt samarbete kring dessa frågor. Inte minst genom att bygga starkare allianser mellan offentliga myndigheter, internationella organisationer och funktionshindersorganisationer.
– Vi i Norden ska vara ett föredöme och uppfylla våra förpliktelser mot FN:s mål i hållbarhetsagendan 2030, där det specifikt talas om funktionshinder. Det är ett offentligt ansvar, men det kan inte lyckas om vi inte tar hjälp av den expertis som brukarorganisationerna representerar, säger Dagfinn Høybråten.

Allmänintresse i Norden

Den som har uppdraget att koordinera arbetet är rådssekreterare Maria Montefusco på Nordens välfärdscenter.
– Nu vill vi växla upp och ta nästa steg i det här viktiga uppdraget. Vårt nya mål är bland annat att frågor som rör inkludering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli ett allmänintresse i Norden på liknande sätt som jämställdhet mellan kvinnor och män, säger Maria Montefusco.

På Myndigheten för delaktighet i Sverige arbetar Ola Balke. Han är en av experterna i Funktionshindersrådet. Ola Balke förväntar sig nu ännu större förändringar och förbättringar i det nordiska funktionshindersarbetet.
– Mycket har hänt de senaste åren men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Funktionshindersrådet har en viktig uppgift i strävan efter att nå full delaktighet för alla medborgare i Norden, säger han.

Reflektera kring unga

Synne Lerhol är generalsekreterare för Unge Funksjonshemmede i Norge och hon deltar i rådets arbete. Hon menar att det framöver är dags att på allvar reflektera över situationen för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning.
– I den handlingsplan som vi nu ska ta fram så är det viktigt att detta finns med. Det gäller exempelvis utbildning, arbete och gränshinder. Fler unga behöver också finnas representerade, säger hon.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR