Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Webinars & seminars

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Konferensen hölls den 7 december 2017 på Nordatlantens brygge i Köpenhamn.
Se föreläsningarna på UR.

Läs mer om vårt tema Integration av nyanlända barn och familjer.

 

Follow us on social media: