Nordic co-operation on integration and inclusion

Webinars & seminars

Nyanlända i jobb – en tillväxtfaktor för kommuner

Hör hur kommuner runt om i Norden fått nyanlända att välja att stanna och bosätta sig i landsbygden. Läs mer om nyanlända som resurs för glesbygden

Föreläsning 1: Om nordiska samarbetsprogrammet om integration

Om innvandreres betydning for befolkningsutviklingen i Norden og om Nordisk samarbeid om integrering.

Föreläsning 2 – Snabbare etablering på arbetsmarknaden – Sunne kommun

Sunne kommun berättar om Värmlandsmodellen – ett EU-projekt som ska förkorta nyanländas väg till egen försörjning.

Föreläsning 3 – Den nyttige innvandringen

Marianne Solbakken, Distriktssenteret i Norge presenterar rapporten “Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering”.

Föreläsning 4 – Dansk Flygtningehjælp

Center for Udsatte Flygtninge arbejder for et aktivt og værdigt liv for udsatte flygtninge.

Föreläsning 5 – Innvandringtjenesten i Nærøy

Innvandringtjenesten i Nærøy kommune samarbeider med lokalt næringsliv for å utvikle kvalifisert arbeidskraft blant de bosatte flyktningene.

Föreläsning 6 – Integration och tillväxt i Norrbotten

I projektet Integration och tillväxt i Norrbotten samarbetar olika aktörer med målet att asylsökande snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

Follow us on social media: