Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Webinars & seminars

Nyanlända i jobb – en tillväxtfaktor för kommuner

Hör hur kommuner runt om i Norden fått nyanlända att välja att stanna och bosätta sig i landsbygden. Läs mer om nyanlända som resurs för glesbygden

Föreläsning 1: Om nordiska samarbetsprogrammet om integration

Om innvandreres betydning for befolkningsutviklingen i Norden og om Nordisk samarbeid om integrering.

Föreläsning 2 – Snabbare etablering på arbetsmarknaden – Sunne kommun

Sunne kommun berättar om Värmlandsmodellen – ett EU-projekt som ska förkorta nyanländas väg till egen försörjning.

Föreläsning 3 – Den nyttige innvandringen

Marianne Solbakken, Distriktssenteret i Norge presenterar rapporten “Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering”.

Föreläsning 4 – Dansk Flygtningehjælp

Center for Udsatte Flygtninge arbejder for et aktivt og værdigt liv for udsatte flygtninge.

Föreläsning 5 – Innvandringtjenesten i Nærøy

Innvandringtjenesten i Nærøy kommune samarbeider med lokalt næringsliv for å utvikle kvalifisert arbeidskraft blant de bosatte flyktningene.

Föreläsning 6 – Integration och tillväxt i Norrbotten

I projektet Integration och tillväxt i Norrbotten samarbetar olika aktörer med målet att asylsökande snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

Follow us on social media: