Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion
SORT AREA:

Work

10 Sep 2021

Strammere krav sænkede beskæftigelsen for flygtninge

Ressourcesvage flygtninge er skubbet længere væk fra arbejdsmarkedet, efter at Danmark har strammet de krav, som flygtninge skal opfylde f [...]

Integration

7 Sep 2021

Nu öppnar Welcome house för nyanlända

Nu öppnar Welcome house – en hub dit nyanlända personer kan komma för stöd under sin första tid. Där erbjuds ett tidigt, förebyggan [...]

Work

2 Sep 2021

Fler insatser för att stärka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter [...]

Barn och unga

30 Aug 2021

Födelseland styr val av skolform

Barn födda i länder med hög utbildningsnivå som har invandrat till Sverige går i friskola i betydligt större utsträckning än barn fr [...]

Integration

25 Aug 2021

Delmi utlyser projektmedel för kommande projekt

Under hösten 2021 kommer Delmi att tilldela medel för en rad nya projekt. Ämnesområden och teman på de olika utlysningarna varierar och [...]

Corona

23 Aug 2021

Immigrants and the Nordic labour market – a complicated relationship

“Education matters a lot in the Nordic countries. We have noticed that people coming from outside of the EU have a harder time integrating [...]

Corona

22 Aug 2021

Who is left behind?

A report written by Nordregio Research Fellows Hjördis Rut Sigurjonsdottir and Sandra Oliveira e Costa investigates what happened in two Sw [...]

Work

20 Aug 2021

Integration and inclusion of newcomers – high on the Nordic agenda

According to numbers issued by UNHCR, there are currently 82.4 million people in the world forced to leave their homes behind. Amongst those [...]

Work

19 Aug 2021

Statlig tilsyn med kommunenes oppgaver etter integreringsloven for perioden 2022 til 2024

For å sikre at nyankomne innvandrere får gode kvalifiseringstiltak blir det gjennomført statlig tilsyn av kommunene. For neste tilsynsper [...]

17 Aug 2021

Muslimske familiers fravalg af kommunal ældrepleje giver udfordringer

Mange muslimer i Danmark kunne aldrig drømme om at sende deres forældre på plejehjem eller få kommunal hjemmehjælp. De foretrækker sel [...]

Work

16 Aug 2021

Informasjonsfilmer til flyktninger om tidlig kvalifisering

For at flykningen selv skal få god informasjon og forståelse for tidlig kvalifiseringstilbud i Norge, har IMDi laget tre informasjonsfilme [...]

Immigration & development

13 Aug 2021

Fler till­fäl­liga uppe­hålls­till­stånd i Sverige enligt ny prognos

Den förändrade utlänningslagstiftningen innebär att fler personer kommer att vistas i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd u [...]

Follow us on social media: