Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion
SORT AREA:

Education

17 Nov 2022

God svenska – vägen till arbete för utrikes födda?

Hur viktiga är kunskaper i svenska när arbetsgivare rekryterar? SNS presenterar ny forskning om arbetsgivares perspektiv på språkets bet [...]

Ukraine

15 Nov 2022

2,2 million DKK earmarked to finance projects in the Nordics and the Baltics to support refugees from Ukraine, Belarus and Russia

On March 4, 2022, the EU activated the Temporary Protection Directive. A new context, changes in integration acts in the Nordic and Baltic c [...]

Integration

14 Nov 2022

Pulje: Integration af flygtninge og indvandrere

De nordiske samarbejdsministre har i foråret 2016 besluttet, at det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere skal pr [...]

Work

31 Oct 2022

Sentralt å dele god praksis i flyktningkrisen

– Vi står i en ekstraordinær situasjon i Europa og Norden med krigen i Ukraina. Vi i de nordiske landene mottar nå historisk mange flyk [...]

Work

30 Oct 2022

Debattartikel: Så knäcker vi långtidsarbetslösheten bland invandrare

Debattartikel: Så knäcker vi långtidsarbetslösheten bland invandrare [...]

Work

27 Oct 2022

The majority of highly educated people who move to Finland integrate well

Important new research data for expert shortages: A large proportion of the highly educated foreigners living in Finland have settled in we [...]

Ukraine

25 Sep 2022

Situationen för ukrainska skolbarn i Norden

Närmare hälften av de ukrainska flyktingarna som kommit till Norden är barn. Än så länge är det långt ifrån alla av dem som börjat [...]

Work

19 Sep 2022

Hvem er best til å få flyktninger i jobb – Norge, Sverige eller Danmark?

Wail Kadem, flyktning , Nav-ansatt og student fra Irak, har en klar formening om hvilket land det er. [...]

Social work

14 Sep 2022

Watch our webbinar on September 27

Equal opportunities for children of foreign origin with developmental disorders. [...]

Work

13 Sep 2022

Forsøg med frihed på beskæftigelsesområdet kræver reel frihed

4 kommuner er nu udpeget til at sætte beskæftigelsesområdet fri som velfærdskommuner. Nu gælder det om at have høje ambitioner med fæ [...]

Barn och unga

22 Aug 2022

Tidiga insatser viktigt för elever med svenska som andraspråk

Tidiga insatser viktigt för elever med svenska som andraspråk [...]

Work

18 Aug 2022

Sysselsättningen ökar bland både inrikes och utrikes födda

Under andra kvartalet 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 228 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 154 000 jämfört med and [...]

Follow us on social media: