Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion
SORT AREA:

Honour Based Violence

21 Jan 2022

Regeringens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Det senaste året har regeringen tagit flera viktiga steg för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. [...]

Housing

20 Jan 2022

Bør flyktninger med oppholdstillatelse kunne finne bolig selv?

Gjennom ordningen ‘avtalt selvbosetting’ kan flyktninger til Norge finne egen bolig og få den godkjent av myndighetene, i stedet for at [...]

Integration

11 Jan 2022

Ansøgning om midler til projekter om integration

De nordiske samarbejdsministre har i foråret 2016 besluttet, at det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere skal pr [...]

Work

8 Jan 2022

Många nyanlända kvinnor nås inte av integrationsinsatser

Majoriteten av kvinnor som invandrar till Sverige gör det av familjeskäl. De är varken flyktingar eller arbetskraftsinvandrare och många [...]

Integration

6 Dec 2021

Partnerskapsplattform – samarbetsyta för aktörer inom integration och flyktingmottagning

Partnerskapsplattformen är en interaktiv, digital och gemensam samarbetsyta för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom [...]

Work

22 Nov 2021

Lørenskog kommune vinner Bosettings- og integreringsprisen for 2021

Kommunen får prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Prisen er delt ut av Integrerings- og mangfoldsdirekt [...]

Work

10 Nov 2021

Liknande inkomst 10 år efter studenten oavsett nationell bakgrund

Det är mindre vanligt för elever födda utomlands och födda i Sverige med utländsk bakgrund att avsluta gymnasieskolan med slutbetyg och [...]

Work

1 Nov 2021

Arbetslösheten fördelades ojämnt under den första vågen av covid-19-pandemin

Under den första pandemivåren 2020 försämrades situationen på arbetsmarknaden mest för yngre och utrikes födda. Det visar en ny rappo [...]

28 Oct 2021

Över hälften av alla utrikes födda barn har låg ekonomisk standard

Knappt 12 procent av befolkningen som är född i Sverige lever under gränsen för låg ekonomisk standard, visar statistik från SCB. Blan [...]

Work

22 Oct 2021

Fakta, intervjuer och statistik om utrikesfödda kvinnors etablering

Kartor kan tydliggöra och förenkla ett budskap och göra det lättare att ta till sig nytt vetande. Därför har vi valt att presentera en [...]

Work

20 Oct 2021

Dramatiska konsekvenser på arbetsmarknaden till följd av coronavirusets spridning

Konsekvenserna på arbetsmarknaden av coronavirusets spridning är dramatiska. Mot den bakgrunden utlyser Dua nu statsbidrag (2020:2) för k [...]

Corona

20 Oct 2021

Latest update on the Corona virus in 25 languages

Danish Refugee Council has established a telephone hotline and website, where immigrants and refugees in Denmark can get information about t [...]

Follow us on social media: