Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion
SORT AREA:

Ukraine

22 Jun 2022

Inrikesministeriet ber personer som kommit till Finland från Ukraina att berätta om sin situation

Finska staten vill bättre kunna tillgodose hjälpbehovet hos dem som flytt från Ukraina. Inrikesministeriet och ett antal andra ministerie [...]

Work

22 Jun 2022

Sysselsättningen ökar för utrikes födda

I maj 2022 var 5 175 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 124 000 jämfört med maj 2021. För utrikes födda ökade [...]

Barn och unga

16 Jun 2022

Spreading the Nordic agenda on involving children and youth

Around 150 people, public authorities, professionals, and care providers from all over Europe signed up for our event in Hamburg last week t [...]

Work

15 Jun 2022

Civilsamhället avgörande för lyckad integration

Sverige har de bästa förutsättningarna för att ta emot flyktingar och viktiga bestämmelser är på plats. Men för en lyckad integratio [...]

Work

8 Jun 2022

Möt oss i sommar på de nordiska demokratifestivalerna!

Det nordiska samarbetet kring integration kommer att arrangera debatter på sommarens nordiska demokratifestivaler. Väl mött på Almedalen [...]

Housing

19 May 2022

Uppdrag till Migrationsverket om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

Regeringen beslutar i dag om ett särskilt uppdrag till Migrationsverket. Uppdraget innebär att föreslå antalet personer med tillfälligt [...]

Housing

19 May 2022

Bosettingstall 2022

Her har IMDI samlet oversikt over bosettingstall totalt og fra Ukraina på nasjonalt nivå, fylkesvis og per kommune. [...]

Work

15 May 2022

Ny rapport visar vilket skandinaviskt land som är bäst att få flyktingar i jobb

Forskningsrapporten visar att flyktingar har svårast att få jobb i Danmark medan arbetsmarknadsdeltagandet i Sverige ligger på samma niv [...]

Ukraine

12 May 2022

Så kan ukrainska flyktingar få hjälp

EU:s massflyktsdirektiv innebär att Sveriges myndigheter behövt anpassa vilka stöd och insatser som kan användas. Arbetsförmedlingen se [...]

Work

24 Apr 2022

Invitation to Hybrid event: Which Nordic country is best at qualification and labour-market integration for refugees?

The Nordic Council of Ministers and NIBR invites you to the launch of the research report «Scandinavian integration policies for refugees: [...]

Work

19 Apr 2022

Rekordmange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er i beskæftigelse

Tallene for lønmodtagerbeskæftigelsen i 2021 er nu opgjort, og de viser, at særlig ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er kommet i [...]

Work

11 Apr 2022

Högre sysselsättning vid längre vistelsetid bland flyktinginvandrare

Sysselsättningsgraden bland flyktingar och deras anhöriga i åldrarna 20-64 år uppgick 2019 till 59,9 procent. Det kan jämföras med 77, [...]

Follow us on social media: