Nordic co-operation on integration and inclusion

Welcome to
Integration Norden

Exchanging knowledge and experiences on integration in the Nordic countries

Latest news


SORT AREA:

Education

5 Jun 2024

”Att plugga är bra”

Reportage. Nordens Välfärdscenter var för första gången med på demokratifestivalen Järvaveckan i norra Stockholm. Läs mer om stämni [...]

Education

21 May 2024

Undervisningskvalitet och klassrumssammansättning påverkar elevernas resultat i Norden

En ny studie visar en oroväckande trend när det gäller försämrad undervisningskvalitet och förändringar i klassrumssammansättningen [...]

Integration

30 Apr 2024

“We need to use integration indicators better to understand the impact of the services we are providing”

Data-driven insights will enhance the integration services, says Takura Matswetu, chairman of Nordic Migrant Expert Forum. And a cross-borde [...]

Follow us on social media: