Nordic co-operation on integration and inclusion

Examples of best practice

Most of the examples are in the Scandinavian languages.


Integration of newly arrived children and families

26 Oct 2018

Rätt att veta

En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. [...]

Integration of newly arrived children and families

26 Oct 2018

Child friendly spaces (CFS)

Childfriedly spaces erbjuder barnen vardagliga rutiner som möjliggör inlärning, förstärker relationer till vuxna och bidrar till trygg [...]

New arrivals as a resource for the rural area

26 Oct 2018

Älskade barn – studiecirklar om hur det är att leva som familj i Sverige

Älskade Barn vänder sig till föräldrar i nytt land och ger dem möjlighet att träffas i studiecirklar och diskutera hur det är att lev [...]

Labour Market Integration of Refugees

10 Oct 2018

Social bonds – Nyanlända i fokus för sociala innovationer

Finland satsar på ett obligationsprogram för sociala innovationer för att få fler nyanlända i jobb. Målet är att 2000 nyanlända ska [...]

Labour Market Integration of Female Refugees

21 Sep 2018

Bydelsmødrene

Bydelsmödrarna är i första hand kvinnor med minoritetsbakgrund som gör en frivillig insats i sitt bostadsområde. De stöttar kvinnor so [...]

New arrivals as a resource for the rural area

20 Aug 2018

Ísafjörður – Integration in the Arctic North

At 66° north in the municipality Ísafjörður in the Icelandic West fjords, live close to four hundred immigrants, where the total populat [...]

New arrivals as a resource for the rural area

20 Aug 2018

Holistic approach to integration in Northern Norway

In Nordland County people are aware of the multifaceted needs of migrants arriving in the county. In addition of the support of skills enhan [...]

Labour Market Integration of Female Refugees

4 Jul 2018

Jobbsjansen – Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet

I 2013 ble tiltaket Jobbsjansen innført som en permanent ordning. Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som st [...]

Labour Market Integration of Female Refugees

20 Jun 2018

EMPOWER – Training for women of foreign origins and support workers

The Directorate of Labour in Iceland is a partner in an Erasmus+ project that has the aim of develop training materials for vulnerable women [...]

Integration of newly arrived children and families

5 Jun 2018

SAMMEN (Together) – An integration project for young people

The focus for the project is to facilitate meetings between young people who have fled to Norway and Norwegian youths and let them do fun th [...]

New arrivals as a resource for the rural area

29 May 2018

Working with integration across the Faroe Islands

The case of the Faroe Islands in relation to integration efforts is an example of how the whole policy field of immigration and integration [...]

Integration of newly arrived children and families

21 May 2018

Extended postnatal home visiting programme

The Rinkeby Programme – A concrete example of “proportionate universalism”, as a strategy to reduce inequalities in health – applyin [...]

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.