Nordic co-operation on integration and inclusion


NVC logo. NVC logo. Finland

New arrivals as a resource for the rural area

Den lilla staden Närpes i västra Finland har gjort sig känd för sitt proaktiva och lyckade integrationsarbete. Det började småskaligt [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Honour Based Violence

Madickengården

Madickengårdens arbetsmetoden ”Landa, Starta, Flyga” innebär att man som placerad på Madickengården först ska få möjlighet att ko [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Labour Market Integration of Female Refugees

Jämställd etablering (ESF-Projekt) – Matchning från dag 1, Matchning från dag1 Plus (Metod)

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Finnish League for Human Rights

Work to combat honour-based violence and female genital mutilation (FGM) [...]

Denmark

Honour Based Violence

RED Rådgivning

RED Center mod æresrelaterede konflikter yder en specialiseret indsats med socialfaglig, psykologisk og pædagogisk rådgivning og støtte [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Honour Based Violence

Minoritetsrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet stillinger som minoritetsrådgivere ved videregående skoler som har mange minor [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Honour Based Violence

Nationella stödtelefonen

Sedan 2014 har Länsstyrelsen Östergötland ett nationellt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck. Insatsen är en del i reg [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Honour Based Violence

Prosjekt Frihet

Høsten 2017 ble det ved Grimstad voksenopplæring registrert et økende antall hendelser og situasjoner som ble kategorisert som mobbing og [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Honour Based Violence

Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Stockholms län

Origo är ett myndighetsgemensamt resurscentrum som arbetar för att motverka och förebygga hedersrelaterat förtryck och våld (HRV). [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Honour Based Violence

Bahar project

The initiative for this project came from the need perceived in our unit, Sopu, which is doing preventive and crisis work in the field of ho [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Honour Based Violence

Regional Medicinsk Riktlinje (RMR) om hedersrelaterat våld och förtryck

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen tagit fram [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Iceland

Honour Based Violence

Bridge Builders

Project aimed at identifying and training individuals to support diverse migrant groups to access accurate legal information and education. [...]

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.