Nordic co-operation on integration and inclusion

Examples of best practice

Most of the examples are in the Scandinavian languages.


The role of civil society

23 Sep 2020

IOP Kompis Sverige

Tillväxt Kvinna är ett projekt där man genom tvärsektoriell samverkan mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och lokala idéburna o [...]

The role of civil society

23 Sep 2020

Med Hjerte For Arendal

Med hjerte for Arendal – et godt sted å bo for alle er et 4 årig prosjektsamarbeid mellom kommunen, KS Agder og fem frivillige organisas [...]

The role of civil society

30 Jul 2020

Hej främling!

Hej främling! är en ideell förening som anordnar gratis hälsofrämjande insatser för alla med en önskan om innanförskap. Aktivitetern [...]

Labour Market Integration of Refugees

8 Apr 2020

VIDA – Välj Inkludering Delaktighet Aktivitet

Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet matchar nyanlända personer med olika civilsamhällesaktiviteter för att skapa fler tillfälle [...]

The role of civil society

6 Dec 2019

Kompis Sverige

Kompis Sverige skapar möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra. [...]

6 Nov 2019

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i samarbete med Arbetsförmed [...]

New arrivals as a resource for the rural area

25 Sep 2019

En säker hamn

Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland. [...]

The role of civil society

25 Sep 2019

Med Hjerte For Arendal

Med hjerte for Arendal – et godt sted å bo for alle er et 4 årig prosjektsamarbeid mellom kommunen, KS Agder og fem frivillige organisas [...]

The role of civil society

6 Sep 2019

Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker er etableret med det formål at gøre mangfoldighed til en ressource og gevinst i dansk erhvervsliv. [...]

Integration of newly arrived children and families

5 Jun 2019

Integrationshuset Kringlebakken

Kringlebakken har eksisteret siden 1999. Husets indsatser tager alle udgangspunkt i den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats. K [...]

The role of civil society

11 May 2019

Nätverk, Aktivitet, Delaktighet (NAD)

Genom att komma ut i föreningslivet kan nyanlända stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. [...]

Integration of newly arrived children and families

25 Feb 2019

Föra Barnen på Tal (FBT)

Syftet med Föra barnen på tal –metoden (FBT) är att hjälpa föräldrar och andra aktörer att stödja barnets utveckling och förebygg [...]

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.