Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Integration av nyanlända barn och familjer

Integrationen av barn, unga och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av vårt tids viktigaste utmaningar. I projektet identifierar vi tidiga förebyggande sociala insatser, metoder och arbetssätt som underlättar nyanlända barn och deras föräldrars eller andra vårdnadshavares inkludering.

Mellan åren 2011–2019 har närmare 200 000 barn och unga kommit som asylsökande till de nordiska länderna, ensamma eller med sin familj. Under perioden var det vanligare att yngre barn upp till 13 år sökte asyl än äldre barn mellan 14 och 17 år.

Undantaget 2015 då det var ungefär lika många äldre barn som sökte asyl i Norden. Behoven och utmaningarna kan se olika ut i respektive land men det kan även finnas gemensamma behov av kunskap där länderna har nytta av varandras erfarenheter.

I publikationen Skolan en grund för lyckad inkludering har vi intervjuat forskare och praktiker med lång erfarenhet och kunskap om skola och integration. Det finns även en beskrivning av ländernas organisering av insatser i utbildningssystemet för barn med migrationsbakgrund.

Insatser som underlättar integration

Sedan 2018 identifierar vi tidiga förebyggande sociala insatser som underlättar för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrars eller andra vårdnadshavares inkludering. Vår nordiska expertgrupp bidrar med exempel från sina länder.

Exempel på insatser är FHille i Finland som är ett skolförberedande program och Mindspring i Danmark som arbetar psykosocialt. I Rinkeby i Sverige startade barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet år 2013 ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar. I Norge bedrivs sedan 2017 ett «ung-til-ung» projekt SAMMEN där målet är att ungdomar som flytt ensamma till Norge lär känna norska ungdomar – och omvänt.

Forskning på temat

Här presenteras fakta och forskning inom det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Barn och unga

22 sep 2022

Integration bland unga – en mångkulturell generation växer upp

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Utbildning

18 mar 2022

Leaving Boys Behind? The Gender Gap in Education among Children and Young People from Foreign Backgrounds 2010–2020: A Nordic Review

This report discusses the observed gender gap in education, i.e. that girls are performing better in the Nordic school system than boys, wit [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

18 mar 2022

The integration of migrants: Spotlight on skills intelligence and learning, housing, women and children

This report stems from the Mutual Learning Conference on ‘The integration of migrants: Spotlight on skills intelligence and learning, hous [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

10 nov 2021

Integration – gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad

Syftet med denna rapport är att studera utbildningsvägar, sysselsättning och inkomst efter avslutade gymnasiestudier för unga med olika [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Ensamkommande unga

16 sep 2021

Ensamkommande barn och unga som försvinner – Samverkansplan och rutiner för Stockholms län

Många ensamkommande ungdomar försvinner ur våra mottagningssystem och andelen har inte minskat trots färre antal ensamkommande ungdomar [...]

Danmark

Sociala insatser

1 jul 2021

Baba – fordi far er vigtig En evaluering af udbredelse og forankring

Fædre med indvandrerbaggrund kan have vanskeligt ved at finde ud af, hvilke forventninger det danske samfund har til dem. Derfor blev indsa [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Utbildning

7 jun 2021

Ungas uppväxtvillkor och integration

Antalet svenska barn och unga som är födda i andra länder, eller som har föräldrar som är födda utanför Sverige, har ökat kraftigt [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

24 maj 2021

Final Report from Knowledge Centre for Unaccompanied Children

In March 2017, the National Board of Health and Welfare was tasked with establishing a knowledge centre for issues related to unaccompanied [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Ensamkommande unga

1 mar 2021

Slutrapport från Kunskapscentrum för ensamkommande barn

I mars 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum för frågor som rör ensamkommande barn och unga (S2017/01863/F [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Barn och unga

2 dec 2020

Coming of Age in Exile Health and Socio – Economic inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies

Integration of immigrants is of great national and international interest, but challenges continue to persist. The Nordic countries are shar [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

23 nov 2020

Att leva och bo som inflyttad på Åland

Utomnordiska och nordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv [...]

NVC logo.

Barn och unga

10 sep 2020

Young refugees pathways in(to) education -Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas

This report addresses the findings of the qualitative research project Educational and psychosocial transitions encountered by young refugee [...]

Kartor & statistik på temat

Här presenteras kartor och statistik på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Migration & utveckling

12 mar 2018

Unga i Norden 2016

Population aged 15-29 as a share of the total population in 2016. [...]

Ensamkommande unga

12 mar 2018

Antalet ensamkommande unga per 1000 invånare 2015

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. This map shows their distribution across the Nordic muni [...]

Ensamkommande unga

12 mar 2018

Ensamkommande unga efter ursprungsland 2015

This map shows the countries of origin of unaccompanied minors to countries in the Nordic region in 2015. It includes the five largest in-fl [...]

Ensamkommande unga

12 mar 2018

Antalet ensamkommande barn och unga 2015 total

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. This map shows the number of the unaccompanied minors on [...]

Ensamkommande unga

12 mar 2018

Antalet ensamkommande barn och unga 2015 per 1000 barn

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. The map shows the reception of unaccompanied minors per [...]

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

Baba – fordi far er vigtig!

Fonden for Socialt Ansvar fik i 2014 midler fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i Danmark til at udvikle et koncept, som sk [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Integration av nyanlända barn och familjer

Föra Barnen på Tal (FBT)

Syftet med Föra barnen på tal –metoden (FBT) är att hjälpa föräldrar och andra aktörer att stödja barnets utveckling och förebygg [...]

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

Integrationshuset Kringlebakken

Kringlebakken har eksisteret siden 1999. Husets indsatser tager alle udgangspunkt i den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats. K [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration av nyanlända barn och familjer

Rätt att veta – UMO

En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Integration av nyanlända barn och familjer

Child friendly spaces (CFS)

Childfriedly spaces erbjuder barnen vardagliga rutiner som möjliggör inlärning, förstärker relationer till vuxna och bidrar till trygg [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration av nyanlända barn och familjer

Älskade barn – studiecirklar om hur det är att leva som familj i Sverige

Älskade Barn vänder sig till föräldrar i nytt land och ger dem möjlighet att träffas i studiecirklar och diskutera hur det är att lev [...]

Danmark

Utrikes födda kvinnors etablering

Bydelsmødrene

Bydelsmödrarna är i första hand kvinnor med minoritetsbakgrund som gör en frivillig insats i sitt bostadsområde. De stöttar kvinnor so [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Integration av nyanlända barn och familjer

SAMMEN – Et integreringsprosjekt for ungdom

Selve nøkkelen i prosjektet er at ungdommer møtes og gjør ting sammen. Felles interesser er derfor en viktig nøkkel i det som også omt [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration av nyanlända barn och familjer

Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i Rinkeby – samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst

Barn som växer upp i bostadsområden som klassas som socialt och ekonomiskt utsatta har sämre hälsa och förutsättningar för hälsa. D [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Integration av nyanlända barn och familjer

FHille -skolförberedande program

FHille-programmet riktar sig till 4-7-åriga barn och deras föräldrar. Det erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och sam [...]

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

MindSpring

Et gruppeforløb om livet i eksil med fokus på ny viden, bevidsthed og handlekompetence. [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Kalender

7

dec

2017

Avslutat

Integration

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens utmaningar. [...]

Avslutat

Kalender

3

dec

2020

Avslutat

Integration

Konferens: Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity perspective

This online conference is based on results from the cross-disciplinary Nordic research project Coming of Age in Exile (CAGE) on the health, [...]

Avslutat

Kalender

17

mar

2022

Avslutat

Leaving boys behind? Utbildningsgapet mellan pojkar och flickor med utländsk bakgrund i Norden

Den 17 mars lanserar vi en nordisk rapport om skillnaderna mellan flickors och pojkars skolresultat i de fem nordiska länderna. I rapporten [...]

Nyheter på temat

Sociala insatser

14 sep 2022

Watch our webbinar on September 27

Equal opportunities for children of foreign origin with developmental disorders. [...]

Barn och unga

22 aug 2022

Tidiga insatser viktigt för elever med svenska som andraspråk

Tidiga insatser viktigt för elever med svenska som andraspråk [...]

Barn och unga

16 jun 2022

Spreading the Nordic agenda on involving children and youth

Around 150 people, public authorities, professionals, and care providers from all over Europe signed up for our event in Hamburg last week t [...]

Utbildning

30 maj 2022

Vad har betydelse för en lyckad integration i skolan?

Vad är viktigt när nyanlända elever ska integreras i det svenska utbildningssystemet och vad innebär egentligen en lyckad integration? A [...]

Följ oss på sociala medier: