Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Integration av nyanlända barn och familjer

Integrationen av barn, unga och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av vårt tids viktigaste utmaningar. I projektet identifierar vi tidiga förebyggande sociala insatser, metoder och arbetssätt som underlättar nyanlända barn och deras föräldrars eller andra vårdnadshavares inkludering.

Mellan åren 2011–2019 har närmare 200 000 barn och unga kommit som asylsökande till de nordiska länderna, ensamma eller med sin familj. Under perioden var det vanligare att yngre barn upp till 13 år sökte asyl än äldre barn mellan 14 och 17 år.

Undantaget 2015 då det var ungefär lika många äldre barn som sökte asyl i Norden. Behoven och utmaningarna kan se olika ut i respektive land men det kan även finnas gemensamma behov av kunskap där länderna har nytta av varandras erfarenheter.

I publikationen Skolan en grund för lyckad inkludering har vi intervjuat forskare och praktiker med lång erfarenhet och kunskap om skola och integration. Det finns även en beskrivning av ländernas organisering av insatser i utbildningssystemet för barn med migrationsbakgrund.

Insatser som underlättar integration

Sedan 2018 identifierar vi tidiga förebyggande sociala insatser som underlättar för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrars eller andra vårdnadshavares inkludering. Vår nordiska expertgrupp bidrar med exempel från sina länder.

Exempel på insatser är FHille i Finland som är ett skolförberedande program och Mindspring i Danmark som arbetar psykosocialt. I Rinkeby i Sverige startade barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet år 2013 ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar. I Norge bedrivs sedan 2017 ett «ung-til-ung» projekt SAMMEN där målet är att ungdomar som flytt ensamma till Norge lär känna norska ungdomar – och omvänt.

Forskning på temat

Här presenteras fakta och forskning inom det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:
  • Land
  • År

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Barn och unga

2 dec 2020

Coming of Age in Exile Health and Socio – Economic inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies

Integration of immigrants is of great national and international interest, but challenges continue to persist. The Nordic countries are shar [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

23 nov 2020

Att leva och bo som inflyttad på Åland

Utomnordiska och nordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv [...]

NVC logo.

Barn och unga

10 sep 2020

Young refugees pathways in(to) education -Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas

This report addresses the findings of the qualitative research project Educational and psychosocial transitions encountered by young refugee [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Barn och unga

10 sep 2020

Equity in education? A comparative analysis of educational outcomes among refugee children in the Nordic countries

This report assesses educational outcomes among refugee children in the Nordic region. [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

11 maj 2020

Relocating unaccompanied children: applying good practices to future schemes

FRA’s report highlights the challenges and good practices gathered in the implementation of different mandatory and voluntary relocation [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

8 mar 2020

Hur mår nyanlända barn i Sverige?

Denna rapport redovisar resultat från en enkätundersökning som besvarades av 2 559 nyanlända barn i åldrarna 12–18 år från Afghani [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

20 feb 2020

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten beskriver socialtjänstens ansvar och barnets rättigheter. Den fokuserar på d [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Barn och unga

6 feb 2020

Arbetet med nyanlända elever i grundskolan

En enkätundersökning om arbetet med nyanlända elever hos kommunala huvudmän för grundskolan [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Migration & utveckling

20 nov 2019

Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering

En stadig større andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn er barn og barnebarn av innvandrere, født og oppvokst i Norge. De langsiktig [...]

NVC logo.

Utbildning

1 feb 2019

Tilrettelagte opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom

Grunnskoleopplæring til minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 20 år er en faglig suksess. Men finansieringen av ordningen er fortsatt uk [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

3 dec 2018

Ensamkommande flickor på väg in i samhälle

Det finns skäl att uppmärksamma de ensamkommande flickornas situation. De har en annan åldersfördelning än ensamkommande pojkar och fö [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Ensamkommande unga

20 nov 2018

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser

Syftet med rapporten är att dels göra en systematisk litteraturöversikt för att undersöka vetenskapligt dokumenterade effekter av olika [...]

Kartor på temat

Här presenteras kartor på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Migration & utveckling

12 mar 2018

Unga i Norden 2016

Population aged 15-29 as a share of the total population in 2016. [...]

Ensamkommande unga

12 mar 2018

Antalet ensamkommande unga per 1000 invånare 2015

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. This map shows their distribution across the Nordic muni [...]

Ensamkommande unga

12 mar 2018

Ensamkommande unga efter ursprungsland 2015

This map shows the countries of origin of unaccompanied minors to countries in the Nordic region in 2015. It includes the five largest in-fl [...]

Ensamkommande unga

12 mar 2018

Antalet ensamkommande barn och unga 2015 total

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. This map shows the number of the unaccompanied minors on [...]

Ensamkommande unga

12 mar 2018

Antalet ensamkommande barn och unga 2015 per 1000 barn

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. The map shows the reception of unaccompanied minors per [...]

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

NVC logo. NVC logo. Finland

Integration av nyanlända barn och familjer

Föra Barnen på Tal (FBT)

Syftet med Föra barnen på tal –metoden (FBT) är att hjälpa föräldrar och andra aktörer att stödja barnets utveckling och förebygg [...]

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

Integrationshuset Kringlebakken

Kringlebakken har eksisteret siden 1999. Husets indsatser tager alle udgangspunkt i den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats. K [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Negativ social kontroll

Rätt att veta – UMO

En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Integration av nyanlända barn och familjer

Child friendly spaces (CFS)

Childfriedly spaces erbjuder barnen vardagliga rutiner som möjliggör inlärning, förstärker relationer till vuxna och bidrar till trygg [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration av nyanlända barn och familjer

Älskade barn – studiecirklar om hur det är att leva som familj i Sverige

Älskade Barn vänder sig till föräldrar i nytt land och ger dem möjlighet att träffas i studiecirklar och diskutera hur det är att lev [...]

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

Bydelsmødrene

Bydelsmödrarna är i första hand kvinnor med minoritetsbakgrund som gör en frivillig insats i sitt bostadsområde. De stöttar kvinnor so [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Integration av nyanlända barn och familjer

SAMMEN – Et integreringsprosjekt for ungdom

Selve nøkkelen i prosjektet er at ungdommer møtes og gjør ting sammen. Felles interesser er derfor en viktig nøkkel i det som også omt [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration av nyanlända barn och familjer

Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i Rinkeby – samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst

Barn som växer upp i bostadsområden som klassas som socialt och ekonomiskt utsatta har sämre hälsa och förutsättningar för hälsa. D [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Integration av nyanlända barn och familjer

FHille -skolförberedande program

FHille-programmet riktar sig till 4-7-åriga barn och deras föräldrar. Det erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och sam [...]

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

MindSpring

Et gruppeforløb om livet i eksil med fokus på ny viden, bevidsthed og handlekompetence. [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Kalender

7

dec

2017

Avslutat

Integration

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens utmaningar. [...]

Nyheter på temat

Barn och unga

2 mar 2021

Multilingual early childhood education and care for young refugee children

This is the Toolbox of the Erasmus+ project Multilingual early childhood education and care for young refugee children. In this project (201 [...]

Barn och unga

1 mar 2021

Fyra av tio nyanlända barn har symtom på posttraumatisk stress

En studie bland barn födda i Afghanistan, Irak och Syrien visar att ungefär fyra av tio nyanlända barn i Sverige i åldern 16–18 år ha [...]

Corona

12 feb 2021

Slik har det gått med barnehagene under korona

Ny rapport viser hvilke konsekvenser pandemien har hatt for barnehager, foreldre og barn. [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.