Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Webinars & seminars

Från flykting till medborgare – Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

Seminariet som ägde rum på Nordregio i Stockholm den 8 november 2017, var ett tillfälle för nordiska aktörer som arbetar med integrationsfrågor att diskutera goda lärande exempel och jämföra situationen i de olika länderna.

Se seminariet som sändes på Facebook

Läs mer om vårt tema Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Follow us on social media: