Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Webbinarier & seminarier

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Konferensen hölls den 7 december 2017 på Nordatlantens brygge i Köpenhamn.
Se föreläsningarna på UR.

Läs mer om vårt tema Integration av nyanlända barn och familjer.

 

Följ oss på sociala medier: