Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion
SORT AREA:

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Ukraine

3 Nov 2022

Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway

How do Ukrainian refugees experience the initial phase in Norway: registration, reception, settlement and initial integration? [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

22 Sep 2022

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Work

19 Sep 2022

Möjlighet och utmaningar till inkludering av utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället

En rapport om utbildnings- och forskningscirklar inom KLARA-projektet [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Integration

29 Aug 2022

Hur gemensamma är de gemensamma EUreglerna? Svensk asylrätt i europeiskt perspektiv

Denna studie tittar närmare på svensk asylrätt ur ett europeiskt perspektiv. Är Sverige mer eller mindre fördelaktigt ur skyddsbehövan [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Work

29 Aug 2022

Hverdagsintegrering – En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen

Hverdagsintegrering er ett av fire hovedsatsingsområder i regjeringens integreringsstrategi for perioden 2019–2022. Hva er egentlig hverd [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Ukraine

30 Jun 2022

Massflyktsdirektivet aktiveras – Tillfälligt skydd i Sverige

Den 4 mars 2022, en vecka efter Rysslands storskaliga militära invasion av Ukraina den 24 februari, beslutade EU:s medlemsländer i rådet [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Integration

10 Jun 2022

Integrering av innvandrere i Norden – Et systematisk søk

De nordiske land har tradisjon for å bygge politikk og forvaltning på forskningsbasert kunnskap. Russlands invasjon av Ukraina i februar u [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Integration

7 Jun 2022

Do migration policies work?

Exploring the role of migration policies on migration and migrant integration dynamics [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Work

16 May 2022

Matchningsinsatser för personer som nyligen fått uppehållstillstånd

Slutrapport för Jämställd etablering [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Work

13 May 2022

Systematic Review of Active Labor Market Policies’ Effects on Immigrants’ Employment

This systematic review describes the recent literature on integration programs and active labor market policies (ALMPs) that strive to enhan [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Ukraine

13 May 2022

Massflyktsdirektivet: EU:s svar på skyddssökande från Ukraina

Tillfälligt skydd – ”varför”, ”vem”, ”vad”, ”var” och ”hur” [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

8 May 2022

Scandinavian integration policies for refugees – An updated comparative analysis of qualification and labour-market integration outcomes.

This comparative study analyse labour market integration of adult refugees settled in Denmark, Norway, and Sweden between 2008 and 2019. Alt [...]

Follow us on social media: