Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion
SORT AREA:

Denmark

Housing

23 Feb 2023

Danmarks modtagelse af flygtninge fra Ukraine – hvad har vi lært?

Rapporten fra den danske interesseorganisation KL, danske Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp tegner et billede af en ekstraordinær si [...]

NVC logo.

Integration

23 Feb 2023

Introduction Measures for Newly-Arrived Migrants

The report presents a set of considerations for policy makers in designing introduction measures for newly-arrived immigrants and includes a [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Work

23 Feb 2023

Policy brief: Regional resiliens och arbetsrelaterad invandring: Utländsk arbetskraft inom växthusindustrin i Närpesregionen

När arbetskraftsinvandringen ökar är det viktigt att säkerställa att rekryteringspraxisen är etisk och att det regionala servicesystem [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Integration

23 Feb 2023

Starka mammor – Trygga barn

Asylsökande och nyanlända utrikesfödda mammor och deras barn är några av de mest utsatta grupperna vad gäller psykisk ohälsa, socioek [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Integration

23 Feb 2023

Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid?

Rapporten omhandler organisering, andrespråksdidaktiske praksiser, lærerkompetanse, tiltak for sosial inkludering og erfaringer med ulike [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Ukraine

3 Nov 2022

Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway

How do Ukrainian refugees experience the initial phase in Norway: registration, reception, settlement and initial integration? [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

22 Sep 2022

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Work

19 Sep 2022

Möjlighet och utmaningar till inkludering av utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället

En rapport om utbildnings- och forskningscirklar inom KLARA-projektet [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Integration

29 Aug 2022

Hur gemensamma är de gemensamma EUreglerna? Svensk asylrätt i europeiskt perspektiv

Denna studie tittar närmare på svensk asylrätt ur ett europeiskt perspektiv. Är Sverige mer eller mindre fördelaktigt ur skyddsbehövan [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Work

29 Aug 2022

Hverdagsintegrering – En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen

Hverdagsintegrering er ett av fire hovedsatsingsområder i regjeringens integreringsstrategi for perioden 2019–2022. Hva er egentlig hverd [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Ukraine

30 Jun 2022

Massflyktsdirektivet aktiveras – Tillfälligt skydd i Sverige

Den 4 mars 2022, en vecka efter Rysslands storskaliga militära invasion av Ukraina den 24 februari, beslutade EU:s medlemsländer i rådet [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Integration

10 Jun 2022

Integrering av innvandrere i Norden – Et systematisk søk

De nordiske land har tradisjon for å bygge politikk og forvaltning på forskningsbasert kunnskap. Russlands invasjon av Ukraina i februar u [...]

Follow us on social media: