Nordic co-operation on integration and inclusion

Facts and research


NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

25 Sep 2020

Corona rammer skævt – etnicitet og smitte

En række parametre gør, at etniske minoriteter kan være særligt sårbare under en viruspandemi. Denne rapport ser nærmere på nogle af [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

23 Sep 2020

Ekonomisk integration – en analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland

Integrationspolitik definieras på olika sätt i olika länder och insatserna att förbättra den ekonomiska integrationen skiljer sig åt. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

22 Sep 2020

Indikatorer for ny integreringslov

En ny integreringslov er på trappene, som en del av oppfølgingen av regjeringens integreringsstrategi fra 2018. Den vil regulere kommunene [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Housing

14 Sep 2020

Coronapandemins påverkan för arbetet mot segregation

Lägesbilder och förslag till fortsatt arbete [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Education

10 Sep 2020

Young refugees pathways in(to) education -Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas

This report addresses the findings of the qualitative research project Educational and psychosocial transitions encountered by young refugee [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Education

10 Sep 2020

Equity in education? A comparative analysis of educational outcomes among refugee children in the Nordic countries

This report assesses educational outcomes among refugee children in the Nordic region. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

30 Aug 2020

Matchningsinsatser för personer som nyligen fått uppehållstillstånd

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Immigration & development

10 Aug 2020

Those who cannot stay: Implementing return policy in Sweden

Why is the difference between policy goal and turn-out so striking with regards to return policy in Sweden? [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

23 Jun 2020

Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene

En god matching av flyktningers yrkeskompetanse og kommunenes behov for arbeidskraft vil øke sannsynligheten for at flyktninger kommer rask [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

22 Jun 2020

Learning to live in a new Country – everyday social integration: Civil society and integration – Nordic rural perspective

In this paper we focus on three of the main ways civil society can play a role in the integration of refugees and immigrants. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Immigration & development

1 Jun 2020

Migrationspolitik, välfärd och jämlikhet, Policy Brief 2020:6

Välfärdsstatens institutioner (gemensamt finansierad sjukvård, socialförsäkringar och utbildning m.m.) bidrar till att uppnå värden m [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

23 May 2020

Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för integrationen av utrikes födda

Utanförskapet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden är omfattande och reformer behövs för att förbättra den ekonomiska [...]

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.