Nordic co-operation on integration and inclusion


NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Education

4 Mar 2021

Kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktrening for voksne innvandrere i Norge og øvrige nordiske land

Rambøll har, i samarbeid med førsteamanuensis v/Høgskolen i Innlandet Gunhild Tveit Randen, gjennomført en kartlegging av tilbud om spr [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Unaccompanied young

1 Mar 2021

Slutrapport från Kunskapscentrum för ensamkommande barn

I mars 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum för frågor som rör ensamkommande barn och unga (S2017/01863/F [...]

Denmark

Honour Based Violence

23 Feb 2021

Undersøgelse af tre indsatser over for negativ social kontrol samt radikalisering

Denne rapport tager afsæt i et følgeforskningsprojektet af forebyggende initiativer. Rapporten bygger på empiri om og fra tre indsatser. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Honour Based Violence

19 Feb 2021

Trippelt utsatt – Hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt sårbara för risken att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. De [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Honour Based Violence

12 Feb 2021

På tværs af Norden udvikles og igangsættes der indsatser til forebyggelse af negativ social kontrol og bekæmpelse af æresrelateret vold [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Corona

12 Feb 2021

Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 – del 2

Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av informasjonstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor in [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Honour Based Violence

12 Feb 2021

Female genital mutilation (FGM) Awareness and perceptions of Somali men in the Helsinki region, Finland

This study looks at Finnish Somali men’s awareness and perceptions of female genital mutilation (FGM). It is based on qualitative data con [...]

Denmark

Honour Based Violence

9 Feb 2021

Undersøgelse om negativ social kontrol og selvsegregering på ungdomsuddannelserne

En undersøgelse sætter fokus på, hvordan og hvorfor negativ social kontrol og selvsegregering forekommer på ungdomsuddannelserne og give [...]

Denmark

Honour Based Violence

9 Feb 2021

Unges oplevelser af negativ social kontrol

En række eksisterende undersøgelser viser, at et mindretal af unge i Danmark oplever negativ social kontrol og begrænsninger i deres selv [...]

Denmark

Honour Based Violence

9 Feb 2021

Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske praksisser

VIVE har undersøgt etniske minoritetskvinders udfordringer ved at blive skilt efter dansk ret og ved at få opløst det ’muslimske ægtes [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Honour Based Violence

9 Feb 2021

Evaluering av botilbudet i barnevernet for unge under 18 år utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap, og vurdering av nye støttetiltak

Rapporten svarer ut tiltak 10 i “Retten til å bestemme over eget liv – handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kj [...]

Denmark

Honour Based Violence

9 Feb 2021

Håndbog til kommuner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Denne håndbog har til formål at understøtte sagsbehandlere og den kommunale ledelse i at forebygge og håndtere sager om æresrelaterede [...]

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.