Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion
SORT AREA:

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Unaccompanied young

16 Sep 2021

Ensamkommande barn och unga som försvinner – Samverkansplan och rutiner för Stockholms län

Många ensamkommande ungdomar försvinner ur våra mottagningssystem och andelen har inte minskat trots färre antal ensamkommande ungdomar [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Corona

5 Jul 2021

Evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov

NIBR har gjennomført en evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (‘midlertidig lov’ [...]

Denmark

Social work

1 Jul 2021

Baba – fordi far er vigtig En evaluering af udbredelse og forankring

Fædre med indvandrerbaggrund kan have vanskeligt ved at finde ud af, hvilke forventninger det danske samfund har til dem. Derfor blev indsa [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Corona

28 Jun 2021

Innvandrerbefolkningen under koronapandemien

Det er sammensatte årsaker til at enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert i statistikken for smitte og innleggelser under pand [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Corona

28 Jun 2021

Innvandrerbefolkningen under koronapandemien

Det er sammensatte årsaker til at enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert i statistikken for smitte og innleggelser under pand [...]

Denmark

Honour Based Violence

17 Jun 2021

Evalueringsrapport: Den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Dette resumé formidler de væsentligste resultater af COWIs evaluering af den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede k [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Education

7 Jun 2021

Ungas uppväxtvillkor och integration

Antalet svenska barn och unga som är födda i andra länder, eller som har föräldrar som är födda utanför Sverige, har ökat kraftigt [...]

NVC logo.

Unaccompanied young

24 May 2021

Final Report from Knowledge Centre for Unaccompanied Children

In March 2017, the National Board of Health and Welfare was tasked with establishing a knowledge centre for issues related to unaccompanied [...]

Denmark

Work

17 May 2021

Kortlægning af integration i kommunerne – Kommunernes indsatser for at bringe ikkevestlige indvandrere i beskæftigelse

En betydelig del af de ikkevestlige indvandrere i Danmark er ikke i beskæftigelse. Det gælder både en del af de nyankomne, eller relativt [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Corona

9 May 2021

Who is left behind? The impact of place on the possibility to follow Covid-19 restrictions

While the Nordic countries have long been champions of equality, the Covid-19 pandemic has put a new light on societal structural injustices [...]

NVC logo.

Work

26 Mar 2021

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

En analys av hinder och möjligheter [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Work

17 Mar 2021

Föräldraledighet: hinder eller möjlighet för etablering i samhället

Denna rapport är en del av SNS forskningsprojekt »Lärdomar om integration«, vars övergripande syfte är att ta fram ny kunskap om hur i [...]

Follow us on social media: