Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Webinars & seminars

Bydelsmødrar och Stadsdelsmammor i Norden
– Att ge andra det stöd man själv hade behövt när man kom till ett nytt land

Stadsdelsmammorna/Bydelsmødrarna har själva erfarenhet av att ha kommit som flyktingar eller invandrare. Kvinnorna är i olika åldrar, har olika bakgrund och olika modersmål. Tack vare deras erfarenheter kan de nå ut till kvinnor i det egna bostadsområde som ofta saknar sociala nätverk. De stöttar i praktiska frågor, diskuterar föräldraskap, hjälper till att ta kontakter med myndigheter och sjukvård – och ger vägledning till hur kvinnorna kan ta nästa steg mot arbete eller utbildning.

Medverkande:

Maja Langhorn, seniorkonsulent, Bydelsmødre , Danmark
Nasreen Begum, ledare för Bydelsmödrarna i Norge
Khawla Ibrahim, projektledare, Stadsdelsmammor i Helsingborg, Sverige
Jonas Modin, Splitvision Research som bedrivit följeforskning kring verksamheten i Helsingborg
Kristin Marklund, projektledare Nordens välfärdscenter
Moderator: Helena Lagercrantz, Nordregio

Webbinariet arrangerades 16 juni kl. 13.00 – 13.45 2020.

Follow us on social media: