Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Webinars & seminars

Om negativ social kontroll och hedersförtryck i ett nordiskt perspektiv

De nordiska länderna har kommit olika långt i ambitionen att inga kvinnor eller män ska utsättas för negativ social kontroll/ hedersrelaterat våld och tvingas avstå från sina grundläggande mänskliga rättigheter. Vid det här webbinariet presenterar vi tre utvalda verksamheter från tre olika länder: Norge, Danmark och Sverige. Verksamheterna utmärker sig för goda metoder för tidig upptäckt, hot- och riskbedömning och samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Dessutom presenteras jämförelser mellan de nordiska ländernas arbete mot hedersförtryck.

Medverkande:

Linn Iren Engemyr Knutsen, Prosjekt Frihet, Norge
Dilek Baladiz, Origo, Sverige
Annelise Murakami, RED rådgivning, Danmark
Kristin Marklund från Nordisk samverkan om integration, Nordens välfärdscenter
Moderator: Helena Lagercrantz, Nordregio

Webbinariet arrangerades 24 februari 2021.

Follow us on social media: