Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Webinars & seminars

Leaving boys behind? Utbildningsgapet mellan pojkar och flickor med utländsk bakgrund i Norden

Den 17 mars 2022 lanserade vi en nordisk rapport om skillnaderna mellan flickors och pojkars skolresultat i de fem nordiska länderna. I rapporten framgår det att utbildningsgapet är ett faktum i hela Norden. Pojkarna med invandrarbakgrund är skolans förlorare: de har lägre betyg, sämre provresultat och färre pojkar än flickor går ut grundskolan med fullständiga betyg.

Det här innebär att pojkarna löper högre risk att inte få tillträde till arbetsmarknaden och på sikt hamna i utanförskap. Priset för misslyckande i skolan kan med andra ord bli högt både för individen och för samhället.

Vid webbinariet diskuteras dels vad som ligger bakom skillnaderna i skolresultat, dels vad vi kan vi lära av grannländernas skolpolitik och vilka politiska reformer vi bör undvika om vi vill hjälpa pojkarna att komma ikapp.

Deltagare:

  • Fil.dr. Lovisa Broström och docent Birgitta Jansson, universitetslektorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet, Sverige
  • Asim Latif, ordförande för Nordic Migrant Forum, utvecklingschef på Fonden for Socialt Ansvar, Danmark
  • Pamela Granskog, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, Finland
  • Andrea Holmgren, högstadielärare, Sverige
  • Kaisa Kepsu, projektledare, Nordens välfärdscenter
  • Moderator: Anna Jungner-Nordgren

Follow us on social media: