Nordic co-operation on integration and inclusion

  • Grid.
  • List view.
  • Type
  • Year

Report -

Unaccompanied young

16 Dec 2020

Nordiskt samarbetsmöte kring ensamkommande barn och unga

Den här konferensrapporten samlar erfarenheter som presenterades vid ett samverkansmöte med nordiska myndigheter, politiker och [...]

Report -

Housing

17 Nov 2020

Overcoming barriers to social inclusion in Nordic cities through policy and planning – Executive Summary

Nordic cities have traditionally been characterised by low levels of segregation and inequality. However, in recent years there ha [...]

Report -

Work

7 Oct 2020

Learning to live in a new country – Civil society and integration – Nordic rural perspective

The Nordic countries have varying experience of receiving and integrating refugees and other immigrants into our societies. Settli [...]

Report -

Work

24 Apr 2020

Short version: Nordic integration and settlement policies for refugees

This report is an abridged version of the report Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis o [...]

Report -

Work

11 Jun 2019

Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: [...]

Report -

Social work

7 Jun 2019

Tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden – evidens och lovande arbetssätt

I rapporten beskrivs och analyseras insatser som främjar nyanlända barns, ungas och föräldrars delaktighet och integration i d [...]

7 Apr 2019

Mental health and well-being of unaccompanied minors: A Nordic overview

Research and evaluation of specific interventions to support mental health among unaccompanied minors is sorely needed, according [...]

Report -

Housing

2 Apr 2019

The segregated city – A Nordic overview

Issues related to segregation and integration are major responsibilities and challenges for cities, and a segregated urban environ [...]

Report -

Integration

16 Oct 2018

New in the Nordic countries. Labour Market Inclusion of Migrants

This report sets out measures for achieving faster integration of refugees and foreignborn residents in the labour market in the N [...]

Report -

Housing

7 Oct 2018

Segregation i Norden – om inkludering, unga och politik

De nordiska länderna är lika varandra på många sätt. De är glesbefolkade välfärdsstater som domineras av små och medelsto [...]

Report -

Work

7 Oct 2018

Veje til beskæftigelse for flygtninge-og indvandrerkvinder: En guide baseret på den aktuelt bedste viden fra de nordiske lande

Dette er en guide, som giver viden om gode metoder, værktøjer og tiltag, der kan få indvandrerkvinder i arbejde. [...]

Report -

Integration

15 Aug 2018

Röster från immigranter i Norden – om att bli en del av samhället

Vad tycker nyanlända har varit viktigast för att komma in i samhället och bli etablerade? I denna publikation har vi låtit imm [...]

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.