Nordic co-operation on integration and inclusion

Webinars & seminars

Almedalen 2022 – Flyktingvågen från Ukraina – vad har vi lärt oss av flyktingmottagandet 2015?

Vilka är lärdomarna från 2015? Och vad kan vi lära av våra nordiska grannar när det gäller bosättning, språkinlärning, mottagandet av ensamkommande barn och barn i familj?

Medverkande:
Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister
Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket
Yevgeniya Averhed, integrationssamordnare Länsstyrelsen Uppsala
Eleonora Narvselius, etnolog och docent i Europastudier Lunds universitet

Moderator: Sharon Jåma Hofvander

Follow us on social media: