Nordic co-operation on integration and inclusion

Webinars & seminars

Från flykting till kollega – en webbinarieserie om hur vi bäst utformar integrationspolitiken i Norden för att få fler nyanlända i arbete.

I vår webbinarieserie får du konkreta tips och verktyg på hur man utformar ett välfungerande samarbete mellan kommun, näringsliv, utbildningsorganisationer och civilsamhället. Du får ta del av expertanföranden om hur kommuner arbetar som lyckats korta vägen till arbete för nyanlända och knyta kontakter och utbyta erfarenheter med nordiska kollegor och experter inom integrationsområdet.

Webbinarieserien har utvecklats av Clearing centralen, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter.

Del 1: Inkludering i arbetslivet

Hör forskare och praktiker presentera verkningsfulla initiativ för arbetsinkludering och av nya nordbor.
Vilka är erfarenheterna från kommuner i Norden som lyckats korta vägen till jobb för nyanlända?
Ta del av lärande exempel på insatser och exempel på tidig validering av kompetenser som ökar tillgång till arbetsliv eller lärande.

Del 2: Utrikes födda kvinnors etablering
29 januari 2019

Internationellt sett har kvinnor i Norden ett högt arbetskraftsdeltagande, men sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är betydligt lägre. Vid seminariet presenterar vi aktuell forskning, diskuterar lämpliga policyåtgärder och lyfter goda exempel på insatser för nyanlända kvinnor.

Medverkande:

Christina Merker Siesjö, ordförande, Yalla Trappan, Sverige
Christian Larsen, projektleder, KVINFOs Mentornetværk, Danmark
Helena Lagercrantz, Nordregio
Moderator: Johanni Larjanko, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Del 3: Inkludering i arbetslivet – Civilsamhällets roll för inkludering
5 mars 2019

Alla är eniga om att civilsamhället spelar en avgörande roll för att öppna dörrar till yrkeslivet och samhället i stort. Hör civilsamhällesorganisationer och forskare diskutera vilken roll organisationerna spelar idag och vilken roll de bör spela i framtiden.

Medverkande:

Ali Abdelzadeh, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Ann-Jolin Grüne, planerare, Luckan integration
Astrid Gyllenkrok Kristensen, verksamhetsledare, Yrkesdörren
Emma Hammar, grundare och verksamhetsledare, Kompisbyrån

Del 4: Inkludering i arbetslivet. Civilsamhället som resurs – Att bli en del av lokalsamhället
18 december 2019

I detta webbinarie hör du om den senaste forskningen kring civilsamhällesorganisationernas roll och får ta del av goda exempel på samarbeten mellan offentlig sektor och civilsamhället. Webbinariet är en uppföljning på vår fulltecknade konferens i Stockholm den 25 september 2019.

Medverkande: 

Kristin Marklund, projektledare vid Nordens välfärdscenter
Bi Puranen, generalsekreterare vid World Values Survey
Anna Karlsdóttir, Senior Research Fellow, Nordregio
Moderator: Johanni Larjanko, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och Helena Lagercrantz, Nordregio

Follow us on social media: