Nordic co-operation on integration and inclusion

Young refugees in Nordic countries – health, education and employment in an equity perspective

The conference is based on the NordForsk financed project CAGE (Coming of Age in Exile). You will learn about the newest evidence on refugee integration and bring back inspiration for improvement of national, regional, and local initiatives on health, education and labour market that may give young refugees better life chances in exile.

Watch live on 3 December at 13.00 – 16.00 (CET).

Watch the Plenum session here

 

Interactive Breakout rooms

If you want a recording of the Breakout rooms, please send an email to: helena.lagercrantz@nordregio.org.

Education: Andrea Dunlavy, Lutine Pastoor and Lucie Cerna

This workshop will use findings from the CAGE education studies as a framework for a joint discussion of what may be the key factors (challenges, hindrances as well as resources) influencing young refugees’ educational pathways and what can be done to improve educational outcomes among young refugees in the Nordic region. All participants of the workshop are invited to contribute to the discussion by means of reflections, opinions, comments, and questions.

Labour Market: Elli Heikkilä and Karl Gauffin

The workshop will discuss key questions based on the CAGE results: in what ways is integration of young refugees related to labour market participation, and how has this changed in the past 30 years? How can we understand labour market participation of young refugees in the Nordic countries as a result of interacting pre- and post-migration factors? What are the barriers and key factors determining the recruitment of refugees? How could we promote recruitment of refugees to the labour markets now and in the future in the Nordic countries?

Unaccompanied Refugee Minors: Ketil Eide, Henry Ascher and Ravi Kohli

The workshop highlights findings from the CAGE-project related to health and wellbeing of unaccompanied refugee minors in Sweden and Norway. We invite all participants to discuss and reflect on how to understand these young refugees’ vulnerability and social inequality, and how to improve their educational achievement, labor market participation and mental health.

Health: Anders Hjern and Allan Krasnik

The workshop will focus on the health reception of refugees, and the barriers for accessing psychiatric care for young refugees – what actions are needed? We shall also discuss the importance of gender for health in young refugees and the possible learnings from the Nordic cross-country differences in refugee health.

 

Från flykting till kollega – en webbinarieserie om hur vi bäst utformar integrationspolitiken i Norden för att få fler nyanlända i arbete.

I vår webbinarieserie får du konkreta tips och verktyg på hur man utformar ett välfungerande samarbete mellan kommun, näringsliv, utbildningsorganisationer och civilsamhället. Du får ta del av expertanföranden om hur kommuner arbetar som lyckats korta vägen till arbete för nyanlända och knyta kontakter och utbyta erfarenheter med nordiska kollegor och experter inom integrationsområdet.

Webbinarieserien har utvecklats av Clearing centralen, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter.

Del 1: Inkludering i arbetslivet

Hör forskare och praktiker presentera verkningsfulla initiativ för arbetsinkludering och av nya nordbor.
Vilka är erfarenheterna från kommuner i Norden som lyckats korta vägen till jobb för nyanlända?
Ta del av lärande exempel på insatser och exempel på tidig validering av kompetenser som ökar tillgång till arbetsliv eller lärande.

Del 2: Utrikes födda kvinnors etablering, 29 januari kl.13.00-14.00 (GMT+1).

Internationellt sett har kvinnor i Norden ett högt arbetskraftsdeltagande, men sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är betydligt lägre. Vid seminariet presenterar vi aktuell forskning, diskuterar lämpliga policyåtgärder och lyfter goda exempel på insatser för nyanlända kvinnor.

Registrera dig
Du kan registrera dig på NVL.org här.

Sista dag för anmälan: 24 januari, 2019.

Del 3: Civilsamhällets roll för inkludering

Alla är eniga om att civilsamhället spelar en avgörande roll för att öppna dörrar till yrkeslivet och samhället i stort. Hör civilsamhällesorganisationer och forskare diskutera vilken roll organisationerna spelar idag och vilken roll de bör spela i framtiden.

Datum: Vecka 10, 2019 (datum kommer inom kort)

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.