Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion
SORT AREA:

Calendar

4

Oct

2023

The Finnish-Swedish Integration Days

Invitation: Is the Nordic Region Inclusive? Foreign-born People as a Resource in Society and Work. [...]

Calendar

12

Oct

2023

Integration

Ukrainian refugees in the Nordics – Policies, dilemmas, and outcomes

Join or live-stream leading integration experts discuss pressing issues surrounding the reception, integration, and experiences of Ukrainian [...]

Calendar

24

Oct

2023

Integration

Integration through education and engagement of local actors

Join a conference in Tallinn, that concentrates on the role of education in integration processes on local level regarding the Ukrainian ref [...]

Calendar

5

Dec

2023

Mental well-being as a key to integration in the Nordic countries

Join conference on the importance of the mental well-being and social integration of people with migrant background. [...]

Completed events
Calendar

21

22

Sep

2023

Completed

Immigration & development

Can video games help improve the well-being of refugees?

The UN Refugee Agency, UNHCR, is offering a two-day workshop in central Helsinki on 21-22 September for refugees and asylum seekers in the a [...]

Completed

Calendar

27

Apr

2023

Completed

Webinar on Involving refugees and migrants in integration activities

Nordic Council of Ministers and Nordic Welfare Centre warmly invite you to join us for a Nordic webinar on Thursday 27 April 2023 at 12-13:1 [...]

Calendar

14

Mar

2023

Completed

Integration

Internationell migration och integration efter pandemin

Handelshögskolan i Stockholm, Center for Sustainibility Research och Delegationen för Migrationsstudier samarrangerar en boklansering och [...]

Completed

Calendar

12

13

Dec

2022

Completed

Promoting Women's Integration – Nordic Perspectives

We warmly invite you to join us in person for a lunch-to-lunch conference in Oslo, Norway on 12-13 December 2022. At the conference we will [...]

Completed

Calendar

8

Dec

2022

Completed

Temporary protection for refugees from Ukraine in the Nordic countries - From emergency reception to longer-term sustainable response

Event co-organized by UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries and the Nordic Council of Ministers. [...]

Calendar

28

Nov

2022

Completed

Ukraine

Integrationstræf 22: Når verden forandrer sig

Verden har på kort tid forandret sig, og kommunerne har i de seneste måneder stået overfor en historisk stor opgave med at modtage og sø [...]

Calendar

25

Nov

2022

Completed

Integration

Migration, återvändande och återuppbyggnad – konsekvenser av kriget i Ukraina

Vad är EU:s roll i frågor rörande migration och återvändande av ukrainska medborgare? Och hur kan Sverige och EU bistå i återuppbyggn [...]

Calendar

10

11

Nov

2022

Completed

Work

Samarbeid om god integrering

En integreringskonferanse med fokus på samarbeid mellom tjenester og sektorer. [...]

Calendar

7

8

Nov

2022

Completed

Work

Integration 2022

För att främja integrationen utförs ett enormt viktigt arbete i olika regioner och organisationer. Det riksomfattande evenemanget Integra [...]

Completed

Calendar

25

Oct

2022

Completed

Combatting long-term unemployment among immigrants

Many people with an immigrant background lost their jobs during the COVID-19 pandemic. Across all Nordic countries, immigrants were also mor [...]

Calendar

21

Oct

2022

Completed

Integration

Integration som varaktig lösning - vad innebär det och hur når vi dit?

Globalt befinner sig idag över 100 miljoner människor på flykt. När individers skyddsbehov ska bedömas bör varaktiga lösningar beakta [...]

Calendar

18

Oct

2022

Completed

Work

Konferens om etablering och integration

Uppsala Immigration Lab (UIL) vid Uppsala universitet bjuder in till en konferens om etablering och integration. UIL presenterar sin senaste [...]

Calendar

6

Oct

2022

Completed

Unaccompanied young

Digitalt frukostmöte om ensamkommande barn

Ensamkommande flickor – kunskap eller myter? En jämförelse mellan Norge och Sverige av professor Berit Berg. [...]

Completed

Calendar

27

Sep

2022

Completed

Equal opportunities for children of foreign origin with developmental disorders in the Nordics

The Nordic countries are seeing growing numbers of children with an immigrant background and developmental disorder. [...]

Calendar

16

Aug

2022

Completed

Ukraine

Arendalsuka 2022: Ukraina og flyktningkrisen: hvordan bør vi handle?

Russlands invasjon av Ukraina har utløst en av de raskest voksende flyktningkrisene siden andre verdenskrig. Mange steder rundt i Norden fl [...]

Calendar

13

Jul

2022

Completed

Ukraine

SuomiAreena 2022: Den nordiska famnen - är den så varm som vi tror?

Rysslands invasion i Ukraina har utlöst en av de snabbast växande flyktingkriserna sedan andra världskriget. Privatpersoner, civilsamhä [...]

Calendar

4

Jul

2022

Completed

Almedalen: Flyktingvågen från Ukraina - vad har vi lärt oss av flyktingmottagandet 2015?

Vilka är lärdomarna från 2015? Och vad kan vi lära av våra nordiska grannar när det gäller bosättning, språkinlärning, mottagandet [...]

Calendar

4

Jul

2022

Completed

Immigration & development

Almedalen: Norden i migrationens tid – utmaningar och nya perspektiv

Hur ska vi förstå framtidens migrationsutmaningar? Vilka långsiktiga perspektiv bör dagens politiker och beslutsfattare ta till sig? [...]

Calendar

17

Jun

2022

Completed

Work

Folkemødet 2022: Flygtninge på arbejdsmarkedet

På Bornholm går kommunen - modsat de fleste andre, aktivt ind i bestræbelserne på at modtage flere kvoteflygtninge, end man er forpligte [...]

Completed

Calendar

7

Jun

2022

Completed

Nordic Day 2022: Children and youth in the shadow of the pandemic

Why have children and young people not been involved and what action can be taken? [...]

Calendar

27

May

2022

Completed

Work

Conference: From emergency reception to integration at local level, best practices in the Nordic and Baltic countries

The conference gives a possibility to share experiences and practices of integration of refugees and immigrants in the Nordic-Baltic Region. [...]

Calendar

20

May

2022

Completed

Work

Digital avslutskonferens Yrkesväg

Välkommen på digital avslutskonferens för projektet Yrkesväg Värmland. Den 20 maj kan du få ta del av projektets resultat, metoder och [...]

Calendar

18

May

2022

Completed

Ukraine

Flyktninger fra Ukraina - hva trenger de fra kommuner og frivillighet når de kommer?

IMDi inviterer til webinar for ansatte i kommuner, NAV, frivilligheten og alle andre som er involvert i arbeidet med fordrevne fra Ukraina, [...]

Completed

Calendar

9

May

2022

Completed

Invitation to Hybrid event: Which Nordic country is best at qualification and labour-marked integration for refugees?

The Nordic Council of Ministers and NIBR invites you to the launch of the research report Scandinavian integration policies for refugees: A [...]

Completed

Calendar

9

May

2022

Completed

Invitation to Hybrid event: Which Nordic country is best at qualification and labour market integration for refugees?

The Nordic Council of Ministers and NIBR invites you to the launch of the research report Scandinavian integration policies for refugees: A [...]

Calendar

29

Mar

2022

Completed

Ukraine

Flyktninger fra Ukraina – er vi klare til å hjelpe?

Stadig flere flykter fra krigen i Ukraina. Noen finner veien til Norge. Hva møter de her, og er det norske samfunnet klare for å ta imot d [...]

Calendar

18

Mar

2022

Completed

Integration

Temadagar med länderfokus 2022: Afghanistan

Välkommen till webbseminarium med fokus Afghanistan. [...]

Calendar

17

Mar

2022

Completed

Leaving boys behind? The education gap between boys and girls with foreign backgrounds in the Nordic countries

On the 17th of March we will launch a Nordic report on the differences between girls' and boys' school results in the five Nordic countries. [...]

Completed

Calendar

17

Mar

2022

Completed

Leaving boys behind? The education gap between boys and girls with a foreign background in the Nordic countries

Den 17 mars lanserar vi en nordisk rapport om skillnaderna mellan flickors och pojkars skolresultat i de fem nordiska länderna. I rapporten [...]

Calendar

17

Mar

2022

Completed

Unaccompanied young

Ensamkommande flickor på väg in i samhället

Eskil Wadensjö har studerat hur det har gått för ensamkommande flickor som söker asyl i Sverige. Under seminariet får vi ta del av resu [...]

Calendar

16

18

Feb

2022

Completed

Work

Innvandrerkvinner i arbeidslivet

Arbeidslinjen er den viktigste integreringsarenaen i Norge. Det er gjennom arbeidslivet at mange integreres, skaper sosiale fellesskap, bygg [...]

Calendar

11

Feb

2022

Completed

Work

Webinar: Innvandrarar får fagutdanning og jobb gjennom Gloppen-modellen

Kombinasjonen praksis og teori frå dag éin har gitt innvandrarar fagkompetanse og jobb. Eldreomsorga, tannhelsetenesta og næringslivet ha [...]

Calendar

9

10

Dec

2021

Completed

Integration

22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees

We are pleased to invite you to the 22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees held in Helsinki, Finland on [...]

Calendar

9

Dec

2021

Completed

Work

A Place-based Approach to Migrant Integration

The conference presents results of the Joint Research Centre (JRC) Exploratory Research Activity (ERA) “International migrants in function [...]

Completed

Calendar

8

9

Dec

2021

Completed

Nordic Welfare Forum 2021: The Nordic model and social sustainability

In times of crisis, the Nordic welfare model is challenged, and the COVID-19 pandemic in particular has served as a kind of stress test for [...]

Calendar

7

Dec

2021

Completed

Work

Digitaliseringens effekter för integrationen av flyktingar och invandrare

Finska Arbets- och näringsministeriet tillsammans med Nordiska ministerrådet har glädjen att bjuda in till en konferens om digitalisering [...]

Calendar

6

7

Dec

2021

Completed

Work

Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering

Vi deltar vid Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering i Växjö. Hör om dagens utmaningar men också möjligheter och vägarna fram [...]

Calendar

25

Nov

2021

Completed

Barn och unga

Webbinarium: Integration – Gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad

Vi vet att det är mindre vanligt att klara gymnasiet bland personer med utländsk bakgrund än personer med svensk bakgrund. De med utländ [...]

Calendar

19

Nov

2021

Completed

Education

IMDis årskonferanse

På IMDis årskonferanse 2021 skal vi utforske muligheter og løsninger sammen med ledere i kommuner, fylker og nærings- og organisasjonsli [...]

Completed

Calendar

18

Nov

2021

Completed

Migrants and the Nordic Labour Market: In the Shadow of the Pandemic

The labour market integration of immigrants has been a major political concern in the Nordic countries. Already before the COVID-19 pandemic [...]

Calendar

27

28

Oct

2021

Completed

Corona

6th European Migration Forum meeting

The topic of this year's edition is From pandemic to recovery: challenges and best practices in migration management. [...]

Calendar

15

Sep

2021

Completed

Housing

Webbinarium om Segregationsbarometern

I höst lansera Delegationen mot segregation segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öpp [...]

Calendar

14

Sep

2021

Completed

Housing

Webbinarium: Segregation och utanförskap

Välkommen på en digital träff där vi djupdyker i en fråga om social hållbarhet. Denna gång handlar det om segregation och utanförska [...]

Calendar

1

10

Sep

2021

Completed

Corona

Bosetting av flyktninger i koronaens tid

IMDi inviterer til webinar med informasjon og status om bosettingsarbeidet. [...]

Calendar

6

14

Jul

2021

Completed

Corona

Almedalen: Integration - jämlika förutsättningar i kris?

Hur har pandemin påverkat integrationen i Norden? Varför har pandemin drabbat invandrargrupper så hårt? Mediabilden och den politiska ar [...]

Completed

Calendar

15

Jun

2021

Completed

Preschool in the Nordic countries - an arena for the inclusion of parents and children with a refugee and immigrant background

The participation of all parents and children in society is important for a socially sustainable and inclusive Nordic region. Researchers an [...]

Calendar

17

19

May

2021

Completed

Work

Mötesplats Migration och Etablering

Välkommen att delta i Mötesplats Migration och Etablering för att lyfta dagens utmaningar men också möjligheterna och vägarna framåt [...]

Completed

Calendar

11

May

2021

Completed

Segregation, Covid-19 and living conditions - myths meet research

Why has the pandemic hit immigrant groups the hardest? The media picture and the political argumentation in for example Denmark, claim that [...]

Calendar

27

Apr

2021

Completed

Work

Arbetsmarknad och mångfald

SPECIALTEMA: Utrikes födda kvinnor samt sfi elever med låg progression [...]

Calendar

15

Apr

2021

Completed

Corona

Integrationen efter Covid-19

Välkommen till webbinarium med fokus på vad som händer med integrationen efter Covid-19, främst i Sverige men även med internationella [...]

Calendar

12

13

Apr

2021

Completed

Work

Samhällsorientering för en hållbar integration Demokrati – Delaktighet – Digitalisering

Välkommen till en nationell konferens om professionaliserad samhällsorientering – ett samarrangemang mellan länsstyrelserna och MILSA. [...]

Calendar

24

Mar

2021

Completed

Corona

Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsin [...]

Calendar

16

Mar

2021

Completed

Work

Föräldraförsäkringens betydelse för nyanländas etablering

Vad vet vi om föräldraförsäkringens roll för sysselsättningen bland invandrade kvinnor? I en ny SNS-rapport undersöker två demografi [...]

Calendar

10

Mar

2021

Completed

Education

Kompetansekartlegging og karriereveiledning av nyankomne flyktninger

I dette webinaret ønsker IMDi å gi kommunene informasjon om kompetansekartlegging av personer med rett og plikt til deltakelse i introduks [...]

Completed

Calendar

24

Feb

2021

Completed

Webinar: om negativ social kontroll och hedersförtryck ur ett nordiskt perspektiv

De nordiska länderna har kommit olika långt i ambitionen att inga kvinnor eller män ska utsättas för negativ social kontroll/ hedersrel [...]

Calendar

2

Feb

2021

Completed

Education

Hvordan bidra til at flere voksne innvandrere lærer seg mer og bedre norsk?

Kunnskaps- og integreringsministeren har gleden av å invitere til et åpent webinar om regjeringens norskinnsats tirsdag 2. mars klokken 14 [...]

Calendar

28

Jan

2021

Completed

Work

Framtidens integration

Det finns en kraft, vilja och kompetens bland unga vuxna med utländsk bakgrund, men de möter ändå hinder att komma in på arbetsmarknade [...]

Calendar

4

Dec

2020

Completed

Immigration & development

Webinar: Sammen for å lykkes – innvandrere som ressurs for kommuner i Vestfold og Telemark

Hva skal til for at vi i fellesskap klarer å bli et mer attraktivt fylke for bosetting, og for å få folk til å bli? [...]

Completed

Calendar

3

Dec

2020

Completed

Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity perspective

This online conference is based on results from the cross-disciplinary Nordic research project Coming of Age in Exile (CAGE) on the health, [...]

Calendar

26

Nov

2020

Completed

Webinar om Negativ social kontrol i boligområder

Styrelsen for International Rekruttering og Integration inviterer til det næste møde i netværk om æresrelaterede konflikter og negativ s [...]

Calendar

26

29

Nov

2020

Completed

Work

Integration 2020

Integration 2020 draws attention to good integration practices and partnership [...]

Calendar

25

26

Nov

2020

Completed

Work

Integration 2020

Integration 2020 draws attention to good integration practices and partnership [...]

Calendar

11

Nov

2020

Completed

Housing

Nordregio Forum 2020: Housing, Skills and Inclusive planning

Nordregio Forum 2020  will mark the end of the Nordic collaboration programme for regional development 2017-2020 with three digital ev [...]

Calendar

6

Nov

2020

Completed

Work

PLENARY SESSION / Sustainable integration in the Nordic countries in the time of Covid-19

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Calendar

5

Nov

2020

Completed

Education

SESSION 3 / Integration in the labour market

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Calendar

4

30

Nov

2020

Completed

Housing

SESSION 2 / Segregation: Inequality in housing and geographically concentrated communities

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Calendar

3

Nov

2020

Completed

Work

SESSION 1 / Outreach to immigrant communities: Building trust and capacity for handling collective challenges

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Calendar

3

6

Nov

2020

Completed

Work

Sustainable integration in the Nordic countries in the face of Covid-19: What are we learning?

Virtual conference arranged by the Nordic Council of Ministers [...]

Completed

Calendar

16

Jun

2020

Completed

Webinar: Bydelsmødrar och Stadsdelsmammor i Norden - Att ge andra det stöd man själv hade behövt när man kom till ett nytt land

Vid webbinariet samtalar Bydelsmödrar från Norge, Danmark och Sverige om likheter och skillnader länderna emellan, om utmaningen att nå [...]

Completed

Calendar

28

Apr

2020

Completed

Webinar on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to the Webinar on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities on April 28th at 13.30 EEST and 12.30 CE [...]

Completed

Calendar

28

Apr

2020

Completed

Nordic Conference on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to the Nordic Conference on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities, 28 April 2020 in Helsinki. [...]

Completed

Calendar

28

Apr

2020

Completed

Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to Nordic Conference on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities, April 28th, 2020, Helsinki. [...]

Completed

Calendar

1

Apr

2020

Completed

Webinar: Unaccompanied children and youth in the Nordic countries

Hur mår de ensamkommande unga som nu är i färd med att etablera sig i länderna? Hur har det gått för de ensamkommande flickorna? Hur v [...]

Completed

Calendar

25

Sep

2019

Completed

Nordic Conference on Inclusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Calendar

15

Jul

2019

Completed

Work

Suomiareena: Immigrant women as parents and as taxpayers – what is true and what is false?

Employment and parenting can be combined according to the Nordic welfare state model. How does the model work for women coming from differen [...]

Calendar

29

May

2019

Completed

Work

How to integrate immigrants into the Nordic labour markets - Launch event for Nordic Council of Ministers report

Migration to the Nordic region increased strongly during the refugee crisis in 2015. On a per-capita basis, Denmark, Finland, Norway and Swe [...]

Completed

Calendar

3

Apr

2019

Completed

Full-day Nordic conference: Segregation in the Nordic Region – inclusion, young people, and policy

The aim of the conference is to provide inspiration and successful examples of development work around the Nordic Region in order to combat [...]

Completed

Calendar

3

Apr

2019

Completed

Immigration & development

Nordic conference: Segregation in the Nordic countries

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Calendar

29

Mar

2019

Completed

Education

Migration Conference 2019: Education as a Driver for Integration

Nordic-Baltic migration conference "Education as a Driver for Integration“ will be held at KUMU Art Museum in Tallinn on 29 March 2019. Th [...]

Calendar

17

Oct

2018

Completed

New in the Nordic countries - work inclusion of migrants

One of the major challenges for the Nordic societies is to learn how to benefit from the skills of refugees and immigrants. [...]

Calendar

5

7

Sep

2018

Completed

Social work

The Nordic Congress on Child Welfare in Reykjavik, Iceland on 5 – 7 September 2018

Safety for Children: New thinking - New approaches [...]

Calendar

2

Jul

2018

Completed

Work

Meet us in Almedalen

Vi finns på plats i Visby under Almedalsveckan i Nordiska ministerrådets tält för att diskutera integration och inkludering. På måndag [...]

Calendar

27

May

2018

Completed

Unaccompanied young

Nordic Day 2018: Early intervention contributes to successful integration

Around 200 000 child and adolescent asylum seekers came to the Nordic region between 2011 and 2016. Although most came with their families, [...]

Calendar

25

Jun

2017

Completed

Nordic Day 2017

At this year’s Nordic Day, the Nordic Welfare Centre will talk about working methods developed locally in order to enable newly arrived mi [...]

Calendar

19

Apr

2023

Completed

Integration

A year after the TPD activation - experiences and lessons in Europe

The Migration Studies Delegation (Delmi) and the European Migration Network (EMN) in Sweden invite to a half day conference to learn more ab [...]

Follow us on social media: