Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion
SORT AREA:

Calendar

27

28

Oct

2021

Corona

6th European Migration Forum meeting

The topic of this year's edition is From pandemic to recovery: challenges and best practices in migration management. [...]

Avslutade evenemang
Calendar

15

Sep

2021

Completed

Housing

Webbinarium om Segregationsbarometern

I höst lansera Delegationen mot segregation segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öpp [...]

Calendar

14

Sep

2021

Completed

Housing

Webbinarium: Segregation och utanförskap

Välkommen på en digital träff där vi djupdyker i en fråga om social hållbarhet. Denna gång handlar det om segregation och utanförska [...]

Calendar

1

10

Sep

2021

Completed

Corona

Bosetting av flyktninger i koronaens tid

IMDi inviterer til webinar med informasjon og status om bosettingsarbeidet. [...]

Calendar

6

14

Jul

2021

Completed

Corona

Almedalen: Integration - jämlika förutsättningar i kris?

Hur har pandemin påverkat integrationen i Norden? Varför har pandemin drabbat invandrargrupper så hårt? Mediabilden och den politiska ar [...]

Completed

Calendar

15

Jun

2021

Completed

Preschool in the Nordic countries - an arena for the inclusion of parents and children with a refugee and immigrant background

The participation of all parents and children in society is important for a socially sustainable and inclusive Nordic region. Researchers an [...]

Calendar

17

19

May

2021

Completed

Work

Mötesplats Migration och Etablering

Välkommen att delta i Mötesplats Migration och Etablering för att lyfta dagens utmaningar men också möjligheterna och vägarna framåt [...]

Completed

Calendar

11

May

2021

Completed

Segregation, Covid-19 and living conditions - myths meet research

Why has the pandemic hit immigrant groups the hardest? The media picture and the political argumentation in for example Denmark, claim that [...]

Calendar

27

Apr

2021

Completed

Work

Arbetsmarknad och mångfald

SPECIALTEMA: Utrikes födda kvinnor samt sfi elever med låg progression [...]

Calendar

15

Apr

2021

Completed

Corona

Integrationen efter Covid-19

Välkommen till webbinarium med fokus på vad som händer med integrationen efter Covid-19, främst i Sverige men även med internationella [...]

Calendar

12

13

Apr

2021

Completed

Work

Samhällsorientering för en hållbar integration Demokrati – Delaktighet – Digitalisering

Välkommen till en nationell konferens om professionaliserad samhällsorientering – ett samarrangemang mellan länsstyrelserna och MILSA. [...]

Calendar

24

Mar

2021

Completed

Corona

Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsin [...]

Calendar

16

Mar

2021

Completed

Work

Föräldraförsäkringens betydelse för nyanländas etablering

Vad vet vi om föräldraförsäkringens roll för sysselsättningen bland invandrade kvinnor? I en ny SNS-rapport undersöker två demografi [...]

Calendar

10

Mar

2021

Completed

Education

Kompetansekartlegging og karriereveiledning av nyankomne flyktninger

I dette webinaret ønsker IMDi å gi kommunene informasjon om kompetansekartlegging av personer med rett og plikt til deltakelse i introduks [...]

Completed

Calendar

24

Feb

2021

Completed

Webinar: om negativ social kontroll och hedersförtryck ur ett nordiskt perspektiv

De nordiska länderna har kommit olika långt i ambitionen att inga kvinnor eller män ska utsättas för negativ social kontroll/ hedersrel [...]

Calendar

2

Feb

2021

Completed

Education

Hvordan bidra til at flere voksne innvandrere lærer seg mer og bedre norsk?

Kunnskaps- og integreringsministeren har gleden av å invitere til et åpent webinar om regjeringens norskinnsats tirsdag 2. mars klokken 14 [...]

Calendar

28

Jan

2021

Completed

Work

Framtidens integration

Det finns en kraft, vilja och kompetens bland unga vuxna med utländsk bakgrund, men de möter ändå hinder att komma in på arbetsmarknade [...]

Calendar

4

Dec

2020

Completed

Immigration & development

Webinar: Sammen for å lykkes – innvandrere som ressurs for kommuner i Vestfold og Telemark

Hva skal til for at vi i fellesskap klarer å bli et mer attraktivt fylke for bosetting, og for å få folk til å bli? [...]

Completed

Calendar

3

Dec

2020

Completed

Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity perspective

This online conference is based on results from the cross-disciplinary Nordic research project Coming of Age in Exile (CAGE) on the health, [...]

Calendar

26

Nov

2020

Completed

Webinar om Negativ social kontrol i boligområder

Styrelsen for International Rekruttering og Integration inviterer til det næste møde i netværk om æresrelaterede konflikter og negativ s [...]

Calendar

23

Sep

2021

Completed

Work

Integration 2020

Integration 2020 draws attention to good integration practices and partnership [...]

Calendar

25

26

Nov

2020

Completed

Work

Integration 2020

Integration 2020 draws attention to good integration practices and partnership [...]

Calendar

11

Nov

2020

Completed

Housing

Nordregio Forum 2020: Housing, Skills and Inclusive planning

Nordregio Forum 2020  will mark the end of the Nordic collaboration programme for regional development 2017-2020 with three digital ev [...]

Calendar

6

Nov

2020

Completed

Work

PLENARY SESSION / Sustainable integration in the Nordic countries in the time of Covid-19

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Calendar

5

Nov

2020

Completed

Education

SESSION 3 / Integration in the labour market

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Calendar

4

30

Nov

2020

Completed

Housing

SESSION 2 / Segregation: Inequality in housing and geographically concentrated communities

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Calendar

3

Nov

2020

Completed

Work

SESSION 1 / Outreach to immigrant communities: Building trust and capacity for handling collective challenges

How are the national, civil society and local actors addressing the challenges and opportunities of immigrant integration in the Nordic coun [...]

Calendar

3

6

Nov

2020

Completed

Work

Sustainable integration in the Nordic countries in the face of Covid-19: What are we learning?

Virtual conference arranged by the Nordic Council of Ministers [...]

Completed

Calendar

16

Jun

2020

Completed

Webinar: Bydelsmødrar och Stadsdelsmammor i Norden - Att ge andra det stöd man själv hade behövt när man kom till ett nytt land

Vid webbinariet samtalar Bydelsmödrar från Norge, Danmark och Sverige om likheter och skillnader länderna emellan, om utmaningen att nå [...]

Completed

Calendar

28

Apr

2020

Completed

Webinar on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to the Webinar on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities on April 28th at 13.30 EEST and 12.30 CE [...]

Completed

Calendar

28

Apr

2020

Completed

Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to Nordic Conference on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities, April 28th, 2020, Helsinki. [...]

Completed

Calendar

28

Apr

2020

Completed

Nordic Conference on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to the Nordic Conference on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities, 28 April 2020 in Helsinki. [...]

Completed

Calendar

1

Apr

2020

Completed

Webinar: Unaccompanied children and youth in the Nordic countries

Hur mår de ensamkommande unga som nu är i färd med att etablera sig i länderna? Hur har det gått för de ensamkommande flickorna? Hur v [...]

Completed

Calendar

25

Sep

2019

Completed

Nordic Conference on Inclusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Calendar

15

Jul

2019

Completed

Work

Suomiareena: Immigrant women as parents and as taxpayers – what is true and what is false?

Employment and parenting can be combined according to the Nordic welfare state model. How does the model work for women coming from differen [...]

Calendar

29

May

2019

Completed

Work

How to integrate immigrants into the Nordic labour markets - Launch event for Nordic Council of Ministers report

Migration to the Nordic region increased strongly during the refugee crisis in 2015. On a per-capita basis, Denmark, Finland, Norway and Swe [...]

Completed

Calendar

3

Apr

2019

Completed

Immigration & development

Nordic conference: Segregation in the Nordic countries

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Completed

Calendar

3

Apr

2019

Completed

Full-day Nordic conference: Segregation in the Nordic Region – inclusion, young people, and policy

The aim of the conference is to provide inspiration and successful examples of development work around the Nordic Region in order to combat [...]

Calendar

29

Mar

2019

Completed

Education

Migration Conference 2019: Education as a Driver for Integration

Nordic-Baltic migration conference "Education as a Driver for Integration“ will be held at KUMU Art Museum in Tallinn on 29 March 2019. Th [...]

Calendar

17

Oct

2018

Completed

New in the Nordic countries - work inclusion of migrants

One of the major challenges for the Nordic societies is to learn how to benefit from the skills of refugees and immigrants. [...]

Calendar

5

7

Sep

2018

Completed

Social work

The Nordic Congress on Child Welfare in Reykjavik, Iceland on 5 – 7 September 2018

Safety for Children: New thinking - New approaches [...]

Calendar

2

Jul

2018

Completed

Work

Meet us in Almedalen

Vi finns på plats i Visby under Almedalsveckan i Nordiska ministerrådets tält för att diskutera integration och inkludering. På måndag [...]

Calendar

27

May

2018

Completed

Unaccompanied young

Nordic Day 2018: Early intervention contributes to successful integration

Around 200 000 child and adolescent asylum seekers came to the Nordic region between 2011 and 2016. Although most came with their families, [...]

Calendar

25

Jun

2017

Completed

Nordic Day 2017

At this year’s Nordic Day, the Nordic Welfare Centre will talk about working methods developed locally in order to enable newly arrived mi [...]

Follow us on social media: