Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Webbinarier

Från flykting till kollega – en webbinarieserie om hur vi bäst utformar integrationspolitiken i Norden för att få fler nyanlända i arbete.

I vår webbinarieserie får du konkreta tips och verktyg på hur man utformar ett välfungerande samarbete mellan kommun, näringsliv, utbildningsorganisationer och civilsamhället. Du får ta del av expertanföranden om hur kommuner arbetar som lyckats korta vägen till arbete för nyanlända och knyta kontakter och utbyta erfarenheter med nordiska kollegor och experter inom integrationsområdet.

Webbinarieserien har utvecklats av Clearing centralen, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter.

Del 1: Inkludering i arbetslivet
11 dec 2018

Hör forskare och praktiker presentera verkningsfulla initiativ för arbetsinkludering och av nya nordbor.
Vilka är erfarenheterna från kommuner i Norden som lyckats korta vägen till jobb för nyanlända?
Ta del av lärande exempel på insatser och exempel på tidig validering av kompetenser som ökar tillgång till arbetsliv eller lärande.

Medverkande: Peter Bergman, tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Åre, Sverige, Evy Ann Ludvigsen og Astrid Krüger Eiken, karrierevejledere, Vest-Agder fylkeskommune, Norge, Kristin Marklund, Nordens välfärdscenter. Moderator:  Johanni Larjanko, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.

Del 2: Utrikes födda kvinnors etablering
29 januari 2019

Internationellt sett har kvinnor i Norden ett högt arbetskraftsdeltagande, men sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är betydligt lägre. Vid seminariet presenterar vi aktuell forskning, diskuterar lämpliga policyåtgärder och lyfter goda exempel på insatser för nyanlända kvinnor.

Medverkande: Christina Merker Siesjö, ordförande, Yalla Trappan, Sverige, Christian Larsen, projektleder, KVINFOs Mentornetværk, Danmark. Helena Lagercrantz, Nordregio. Moderator: Johanni Larjanko, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.

Del 3: Inkludering i arbetslivet – Civilsamhällets roll för inkludering
5 mars 2019

Alla är eniga om att civilsamhället spelar en avgörande roll för att öppna dörrar till yrkeslivet och samhället i stort. Hör civilsamhällesorganisationer och forskare diskutera vilken roll organisationerna spelar idag och vilken roll de bör spela i framtiden.

Medverkande: Ali Abdelzadeh, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Ann-Jolin Grüne, planerare, Luckan integration, Astrid Gyllenkrok Kristensen, verksamhetsledare, Yrkesdörren och Emma Hammar, grundare och verksamhetsledare, Kompisbyrån.

 

Del 4: Inkludering i arbetslivet. Civilsamhället som resurs – Att bli en del av lokalsamhället
18 december 2019

I detta webbinarie hör du om den senaste forskningen kring civilsamhällesorganisationernas roll och får ta del av goda exempel på samarbeten mellan offentlig sektor och civilsamhället. Webbinariet är en uppföljning på vår fulltecknade konferens i Stockholm den 25 september 2019.

Medverkande: Kristin Marklund, projektledare vid Nordens välfärdscenter presenterar det nordiska integrationssamarbetet. Bi Puranen, generalsekreterare vid World Values Survey. Bi presenterar en studie som visar hur människors värderingar förändras när de flyttar från ett land till ett annat. Drygt 6 500 utomeuropeiska migranter som kommit till Sverige har deltagit i undersökningen. Anna Karlsdóttir, Senior Research Fellow, Nordregio. Anna är specialiserat på förhållandet mellan landsbygd och stad. Hon är just nu i färd med att slutföra en rapport om civilsamhällets roll för integrationen i främst glesbefolkade områden i Norden. Moderator:  Johanni Larjanko, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.