Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Om negativ social kontroll och hedersförtryck i ett nordiskt perspektiv

De nordiska länderna har kommit olika långt i ambitionen att inga kvinnor eller män ska utsättas för negativ social kontroll/ hedersrelaterat våld och tvingas avstå från sina grundläggande mänskliga rättigheter. Vid det här webbinariet presenterar vi tre utvalda verksamheter från tre olika länder: Norge, Danmark och Sverige. Verksamheterna utmärker sig för goda metoder för tidig upptäckt, hot- och riskbedömning och samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Dessutom presenteras jämförelser mellan de nordiska ländernas arbete mot hedersförtryck.

Medverkande:

Linn Iren Engemyr Knutsen, Prosjekt Frihet, Norge
Dilek Baladiz, Origo, Sverige
Annelise Murakami, RED rådgivning, Danmark
Kristin Marklund från Nordisk samverkan om integration, Nordens välfärdscenter
Moderator: Helena Lagercrantz, Nordregio

Webbinariet arrangerades 24 februari 2021.

Young refugees in Nordic countries – health, education and employment in an equity perspective

The conference is based on the NordForsk financed project CAGE (Coming of Age in Exile). You will learn about the newest evidence on refugee integration and bring back inspiration for improvement of national, regional, and local initiatives on health, education and labour market that may give young refugees better life chances in exile.

Watch live on 3 December at 13.00 – 16.00 (CET).

Watch the Plenum session here

 

Interactive Breakout rooms

If you want a recording of the Breakout rooms, please send an email to: helena.lagercrantz@nordregio.org.

Education: Andrea Dunlavy, Lutine Pastoor and Lucie Cerna

This workshop will use findings from the CAGE education studies as a framework for a joint discussion of what may be the key factors (challenges, hindrances as well as resources) influencing young refugees’ educational pathways and what can be done to improve educational outcomes among young refugees in the Nordic region. All participants of the workshop are invited to contribute to the discussion by means of reflections, opinions, comments, and questions.

Labour Market: Elli Heikkilä and Karl Gauffin

The workshop will discuss key questions based on the CAGE results: in what ways is integration of young refugees related to labour market participation, and how has this changed in the past 30 years? How can we understand labour market participation of young refugees in the Nordic countries as a result of interacting pre- and post-migration factors? What are the barriers and key factors determining the recruitment of refugees? How could we promote recruitment of refugees to the labour markets now and in the future in the Nordic countries?

Unaccompanied Refugee Minors: Ketil Eide, Henry Ascher and Ravi Kohli

The workshop highlights findings from the CAGE-project related to health and wellbeing of unaccompanied refugee minors in Sweden and Norway. We invite all participants to discuss and reflect on how to understand these young refugees’ vulnerability and social inequality, and how to improve their educational achievement, labor market participation and mental health.

Health: Anders Hjern and Allan Krasnik

The workshop will focus on the health reception of refugees, and the barriers for accessing psychiatric care for young refugees – what actions are needed? We shall also discuss the importance of gender for health in young refugees and the possible learnings from the Nordic cross-country differences in refugee health.

 

Bydelsmødrar och Stadsdelsmammor i Norden
– Att ge andra det stöd man själv hade behövt när man kom till ett nytt land

Stadsdelsmammorna/Bydelsmødrarna har själva erfarenhet av att ha kommit som flyktingar eller invandrare. Kvinnorna är i olika åldrar, har olika bakgrund och olika modersmål. Tack vare deras erfarenheter kan de nå ut till kvinnor i det egna bostadsområde som ofta saknar sociala nätverk. De stöttar i praktiska frågor, diskuterar föräldraskap, hjälper till att ta kontakter med myndigheter och sjukvård – och ger vägledning till hur kvinnorna kan ta nästa steg mot arbete eller utbildning.

Medverkande:

 • Maja Langhorn, seniorkonsulent, Bydelsmødre , Danmark
 • Nasreen Begum, ledare för Bydelsmödrarna i Norge
 • Khawla Ibrahim, projektledare, Stadsdelsmammor i Helsingborg, Sverige
 • Jonas Modin, Splitvision Research som bedrivit följeforskning kring verksamheten i Helsingborg
 • Kristin Marklund, projektledare Nordens välfärdscenter
 • Moderator: Helena Lagercrantz, Nordregio

Webbinariet arrangerades 16 juni kl. 13.00 – 13.45 2020.

 

 

Migrant Women and the Nordic Labour Market – Challenges and Opportunities

The key aim of this webinar is to bring together researchers, policymakers and practitioners in search for good and sustainable solutions and to promote exchange of experience between the Nordic countries. The main questions are which policies and interventions would improve the employment rate for immigrant women who arrive in the Nordic region? And what are the best practices throughout to integrate female immigrants in the labour market?

The webinar is a collaboration between the Nordic Welfare Centre, an institution in the Nordic Council of Ministers´ social and health sector and the Ministry of Economic Affairs and Employment.

Date: 28 April 2020

 • Kristin Marklund, Senior Adviser, Nordic Welfare Centre
 • Maria Hemström Hemmingsson, Head of Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering
 • Bi Puranen, Secretary General, World Values Survey, Institute for Futures Studies
 • Alexandra Ridderstad, Head of Jobbsprånget at Swedish Royal Academy of Engineering Sciences

Moderator: Jens Berg

Ensamkommande barn och unga i Norden

Hur mår de ensamkommande unga som nu är i färd med att etablera sig i länderna? Hur har det gått för de ensamkommande flickorna? Hur vanligt är det till exempel att de varken arbetar eller studerar? Hör några av Nordens främsta forskare ge sin syn på saken.

Vid webbinariet lanserar vi en ny kartläggning över den kunskap som finns kring psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och unga i Norden. Kartläggningen innehåller dels en översikt över hälsosituationen, dels skydds- och riskfaktorer för psykisk hälsa hos ensamkommande.

Medverkande:

 • Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet
 • Berit Berg, forskningschef, Mangfold og Integrering, NTNU
 • Nina Rehn-Mendoza, verksamhetsledare, Nordens välfärdscenter
 • Kristin Marklund, projektledare, Nordens välfärdscenter

Moderator: Helena Lagercrantz, Nordregio

Webbinariet sändes 1 april, 2020

 

Från flykting till kollega – en webbinarieserie om hur vi bäst utformar integrationspolitiken i Norden för att få fler nyanlända i arbete.

I vår webbinarieserie får du konkreta tips och verktyg på hur man utformar ett välfungerande samarbete mellan kommun, näringsliv, utbildningsorganisationer och civilsamhället. Du får ta del av expertanföranden om hur kommuner arbetar som lyckats korta vägen till arbete för nyanlända och knyta kontakter och utbyta erfarenheter med nordiska kollegor och experter inom integrationsområdet.

Webbinarieserien har utvecklats av Clearing centralen, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter.

Del 1: Inkludering i arbetslivet
11 dec 2018

Hör forskare och praktiker presentera verkningsfulla initiativ för arbetsinkludering och av nya nordbor.
Vilka är erfarenheterna från kommuner i Norden som lyckats korta vägen till jobb för nyanlända?
Ta del av lärande exempel på insatser och exempel på tidig validering av kompetenser som ökar tillgång till arbetsliv eller lärande.

Medverkande:

 • Peter Bergman, tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Åre, Sverige
 • Evy Ann Ludvigsen og Astrid Krüger Eiken, karrierevejledere, Vest-Agder fylkeskommune, Norge
 • Kristin Marklund, Nordens välfärdscenter
 • Moderator:  Johanni Larjanko, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.

Del 2: Utrikes födda kvinnors etablering
29 januari 2019

Internationellt sett har kvinnor i Norden ett högt arbetskraftsdeltagande, men sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är betydligt lägre. Vid seminariet presenterar vi aktuell forskning, diskuterar lämpliga policyåtgärder och lyfter goda exempel på insatser för nyanlända kvinnor.

Medverkande:

 • Christina Merker Siesjö, ordförande, Yalla Trappan, Sverige
 • Christian Larsen, projektleder, KVINFOs Mentornetværk, Danmark
 • Helena Lagercrantz, Nordregio
 • Moderator: Johanni Larjanko, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.

Del 3: Inkludering i arbetslivet – Civilsamhällets roll för inkludering
5 mars 2019

Alla är eniga om att civilsamhället spelar en avgörande roll för att öppna dörrar till yrkeslivet och samhället i stort. Hör civilsamhällesorganisationer och forskare diskutera vilken roll organisationerna spelar idag och vilken roll de bör spela i framtiden.

Medverkande:

 • Ali Abdelzadeh, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Ann-Jolin Grüne, planerare, Luckan integration
 • Astrid Gyllenkrok Kristensen, verksamhetsledare, Yrkesdörren
 • Emma Hammar, grundare och verksamhetsledare, Kompisbyrån

 

Del 4: Inkludering i arbetslivet. Civilsamhället som resurs – Att bli en del av lokalsamhället
18 december 2019

I detta webbinarie hör du om den senaste forskningen kring civilsamhällesorganisationernas roll och får ta del av goda exempel på samarbeten mellan offentlig sektor och civilsamhället. Webbinariet är en uppföljning på vår fulltecknade konferens i Stockholm den 25 september 2019.

Medverkande: 

 • Kristin Marklund, projektledare vid Nordens välfärdscenter
 • Bi Puranen, generalsekreterare vid World Values Survey
 • Anna Karlsdóttir, Senior Research Fellow, Nordregio
 • Moderator:  Johanni Larjanko, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.