Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Webbinarier & seminarier

Bydelsmødrar och Stadsdelsmammor i Norden
– Att ge andra det stöd man själv hade behövt när man kom till ett nytt land

Stadsdelsmammorna/Bydelsmødrarna har själva erfarenhet av att ha kommit som flyktingar eller invandrare. Kvinnorna är i olika åldrar, har olika bakgrund och olika modersmål. Tack vare deras erfarenheter kan de nå ut till kvinnor i det egna bostadsområde som ofta saknar sociala nätverk. De stöttar i praktiska frågor, diskuterar föräldraskap, hjälper till att ta kontakter med myndigheter och sjukvård – och ger vägledning till hur kvinnorna kan ta nästa steg mot arbete eller utbildning.

Medverkande:

Maja Langhorn, seniorkonsulent, Bydelsmødre , Danmark
Nasreen Begum, ledare för Bydelsmödrarna i Norge
Khawla Ibrahim, projektledare, Stadsdelsmammor i Helsingborg, Sverige
Jonas Modin, Splitvision Research som bedrivit följeforskning kring verksamheten i Helsingborg
Kristin Marklund, projektledare Nordens välfärdscenter
Moderator: Helena Lagercrantz, Nordregio

Webbinariet arrangerades 16 juni kl. 13.00 – 13.45 2020.

Följ oss på sociala medier: