Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Webbinarier & seminarier

Om negativ social kontroll och hedersförtryck i ett nordiskt perspektiv

De nordiska länderna har kommit olika långt i ambitionen att inga kvinnor eller män ska utsättas för negativ social kontroll/ hedersrelaterat våld och tvingas avstå från sina grundläggande mänskliga rättigheter. Vid det här webbinariet presenterar vi tre utvalda verksamheter från tre olika länder: Norge, Danmark och Sverige. Verksamheterna utmärker sig för goda metoder för tidig upptäckt, hot- och riskbedömning och samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Dessutom presenteras jämförelser mellan de nordiska ländernas arbete mot hedersförtryck.

Medverkande:

Linn Iren Engemyr Knutsen, Prosjekt Frihet, Norge
Dilek Baladiz, Origo, Sverige
Annelise Murakami, RED rådgivning, Danmark
Kristin Marklund från Nordisk samverkan om integration, Nordens välfärdscenter
Moderator: Helena Lagercrantz, Nordregio

Webbinariet arrangerades 24 februari 2021.

 

Följ oss på sociala medier: