Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Webbinarier & seminarier

Segregation, smittspridning och skilda livsvillkor – myter möter forskning

Varför har pandemin drabbat invandrargrupper hårdast? Mediabilden och den politiska argumentationen i bland annat Danmark att smittspridningen och överdödligheten i utsatta bostadsområden beror på bristande språkförståelse och kulturella skillnader mellan invandrargrupper och majoritetsbefolkningen visar sig sakna stöd i forskningen.

I en ny studie från Nordiska ministerrådet pekar man på flera bakomliggande faktorer som sammantaget orsakat den höga infektionsnivån och överdödligheten i områden med stor andel utrikesfödda. Snarare än språksvårigheter och kulturell bakgrund har strukturella faktorer och ojämlikhet spelat in. De här faktorerna försvårar och i vissa fall omöjliggör för invånarna att följa riktlinjerna.

Medverkande:
Kristin Marklund, Nordens välfärdscenter
Hjördís Rut Sigurjónsdóttir och Sandra Oliveira e Costa, Nordregio
Helena Hede och Fardosa Omar, Folkets Hus Rinkeby, Sverige
Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødre, Danmark
Mariama Dafae, Drammen sanitetsforening, Norge
Anders Kessling, Delegationen mot segregation, Sverige
Jaana Nevalainen, Miljöministeriet, Finland
Thor Indseth, Folkehelseinstituttet, Norge
Åsa Ström Hildestrand och Helena Lagercrantz, Nordregio

Webbinariet arrangerades 11 maj 2021.

Följ oss på sociala medier: