Keyword: The Council for Nordic Cooperation on Disability


Disability issues

27 May 2024

Accessible crisis preparedness will be highlighted at the UN COSP17

Accessible crisis preparedness and crisis communication are important factors when we build and strengthen society’s ability to prevent an [...]

Disability issues

25 Apr 2024

Personer med funktionsnedsättning drabbas hårt av ekonomiska nedskärningar

När ekonomin stramas åt får det stora effekter för personer med funktionsnedsättning. Hur illa är läget i Norden just nu? Och hur kan [...]

Disability issues

9 Nov 2023

New technology makes the labour market more inclusive, but several big challenges lay ahead

Persons with disabilities are employed to a lesser extent than the rest of the population. At an expert seminar in Copenhagen, solutions for [...]

Disability issues

27 Oct 2023

Nordic youth disability organisations ready to co-operate in a more active way

Young people with disabilities have many similar challenges in the Nordic region. There is also a strong will to co-operate towards more acc [...]

Disability issues

19 Sep 2023

Accessibility, housing and jobs are common challenges for youth with disabilities in the Nordic region

The first Nordic Youth Disability Summit will be arranged this autumn. The summit gives youth disability organisations from the Nordic count [...]

Disability issues

9 Aug 2023

Making Iceland more accessible one ramp at a time

Hundreds of new ramps are making shops, offices, and other establishments in Iceland more accessible. An innovative partnership for increasi [...]

Disability issues

22 Jun 2023

Involving users is the key to better digital services for persons with disabilities

Successful co-creation of new digital services for persons with disabilities is possible, but including the users from the start of the proc [...]

Disability issues

30 May 2023

Co-creating better digital solutions for people with disabilities

The Nordic countries are determined to find solutions for full and effective participation in society for persons with disabilities, and use [...]

Disability issues

24 May 2023

Nytt material hjälper migranter med funktionsnedsättning i Sverige

Personer med funktionsnedsättning är extra utsatta när samhället skakas om och drabbas av en kris eller ett krig. Det har Rådet för no [...]

Disability issues

16 Dec 2022

Nytt program för funktionshindersfrågor godkänt

Ökat fokus på unga, åtgärder för en tillgängligare arbetsmarknad och erfarenhetsutbyte kring många praktiska frågor finns med i det [...]

Disability issues

1 Dec 2022

Funktionshindersfrågor måste beaktas vid kriser

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder vill att de nordiska myndigheterna tar större hänsyn till personer med funktionsnedsätt [...]

Disability issues

5 Oct 2022

Ursprungsfolk, ledarskap och rätt till självständigt liv på Funktionshindersrådets agenda

Rätten att leva självständigt och kunna delta i samhället samt urfolks rätt till kultursensitiv service var två av de teman som Rådet [...]

Disability issues

30 Jun 2022

Climate change hits indigenous persons with disabilities harder

A minority within the minority. This makes indigenous persons with disabilities especially vulnerable when it comes to climate change. That [...]

Disability issues

16 May 2022

New network to share experiences on disability and welfare services

Support systems for persons with disabilities can be organised in many ways and the responsibilities may rest on different levels of governm [...]

Disability issues

28 Mar 2022

Rullstollsbrukare diskrimineras när de söker jobb

"En person som sitter i rullstol tvingas söka dubbelt så många jobb för att bli kallad på intervju", säger Elisabeth Ugreninov, forska [...]

Disability issues

21 Feb 2022

”Don’t tell me that I don’t remember”

”How many of us can talk about our health and pain in another language with more words than just a short ’okey’?” That rethorical qu [...]

Disability issues

15 Nov 2021

Rundtur på världens mest tillgängliga kontor

Fotpedal i hissarna, sju olika sorters toaletter och små knoppar på ledstången. Det är några av detaljerna som gör Handicaporganisatio [...]

Disability issues

5 Aug 2021

Så påverkade pandemin funktionshindersarbetet

Personer med funktionsnedsättning påverkades mer än övrig befolkning av pandemin. Det gjorde att Rådet för nordiskt samarbete om funkt [...]

Disability issues

9 Jun 2021

Nordic side event on independent living at the UN meeting on disability rights

Next week the conference of state parties to the UN Convention on Rights for Persons with Disabilities, CRPD, will take place virtually at U [...]

Disability issues

20 Jan 2021

Unga med funktionsnedsättning vill ha eget nordiskt utbyte

Under 2020 har Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder inkluderat representanter från ungdomsorganisationer på dess möten och a [...]

Disability issues

24 Nov 2020

Ny rapport: Så fungerar det nordiska samarbetet för alla

Nordiska ministerrådet har som mål att statuera exempel som tillgänglig och inkluderande organisation, så att alla, oavsett funktionsfö [...]

Disability issues

22 Apr 2020

Tio danska miljoner mot ensamhet

Isolering och ensamhet är en konsekvens av coronapandemin, och drabbar personer med funktionsnedsättning hårdare än andra. "Nu säger de [...]

Disability issues

22 Jan 2020

Better decisions when young people with disabilities are involved

Organisations for young people with disabilities must be invited to forums where decisions are being made, they must be invited at an early [...]

Disability issues

11 Jun 2019

Ingen ska lämnas efter – temat för nordiska FN-möten

I veckan pågår ett antal viktiga möten i FN:s högkvarter i New York. Syftet är att främja rättigheter för personer med funktionsneds [...]

Follow us on social media: