Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Ingen ska lämnas efter – temat för nordiska FN-möten

Disability issues

11 Jun 2019

I veckan pågår ett antal viktiga möten i FN:s högkvarter i New York. Syftet är att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och Norden är på plats.­– Vi är glada att kunna bidra till detta viktiga samarbete och hoppas det är början till en god tradition, säger Astrid Utterström, ansvarig för funktionshindersfrågor vid Nordiska ministerrådets sekretariat.

I Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet ingår att arrangera evenemang i samband med internationella sammankomster som syftar till att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För första gången medverkar samtliga nordiska länder under en intensiv mötesvecka i FN:s högkvarter.

De nordiska länderna medverkar genom nationella delegationer som består av politiska ledare, ämbetspersoner och företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Ämnena som avhandlas är bland annat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, civilsamhällesorganisationernas roll när det kommer till att främja personer med funktionsnedsättning, liksom rätten till utbildning för alla.

På plats är bland annat Nora Eklöv från Nätverket för Unga för Tillgänglighet i Sverige och Eivind Digranes från Unge Funksjonshemmede i Norge. En inkluderande skola och utbildning står högt upp på båda organisationernas agendor. Båda står på talarlistan för Sveriges och Nordiska ministerrådets evenemang Children with Disabilities Shall Not be Left Behind – Good Practices and Challenges in Inclusive Education.
– Även om vi har fantastiska förutsättningar i Norden, så som det faktum att utbildning är gratis, så kvarstår flera utmaningar innan alla elever deltar i skola och utbildning på lika villkor – trots de nordiska länderna är rika och har en stark tradition av inkludering, säger de båda.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media:

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND