Keyword: United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities


Disability issues

22 Jun 2023

Involving users is the key to better digital services for persons with disabilities

Successful co-creation of new digital services for persons with disabilities is possible, but including the users from the start of the proc [...]

Disability issues

30 May 2023

Co-creating better digital solutions for people with disabilities

The Nordic countries are determined to find solutions for full and effective participation in society for persons with disabilities, and use [...]

Disability issues

24 May 2023

Nytt material hjälper migranter med funktionsnedsättning i Sverige

Personer med funktionsnedsättning är extra utsatta när samhället skakas om och drabbas av en kris eller ett krig. Det har Rådet för no [...]

Disability issues

15 Feb 2023

Konstnärer med funktionsnedsättning kan förnya konsten

Konst och kultur ska inte bara vara tillgängligt för alla att uppleva – utan också att skapa. ”Konstnärer med funktionsnedsättning [...]

Disability issues

16 Dec 2022

Nytt program för funktionshindersfrågor godkänt

Ökat fokus på unga, åtgärder för en tillgängligare arbetsmarknad och erfarenhetsutbyte kring många praktiska frågor finns med i det [...]

Disability issues

11 Nov 2022

Both tourists and the tourism industry benefit from accessible services

Tourism services that are inclusive and sustainable can be enjoyed by more people, generate income and be beneficial for local communities. [...]

Disability issues

30 Jun 2022

Climate change hits indigenous persons with disabilities harder

A minority within the minority. This makes indigenous persons with disabilities especially vulnerable when it comes to climate change. That [...]

Disability issues

8 Jun 2022

“We need to listen to indigenous disabled persons”

Persons with disabilities within indigenous communities are especially vulnerable in cases of crisis or climate change. "We need to listen [...]

Disability issues

28 Mar 2022

Rullstollsbrukare diskrimineras när de söker jobb

"En person som sitter i rullstol tvingas söka dubbelt så många jobb för att bli kallad på intervju", säger Elisabeth Ugreninov, forska [...]

Disability issues

15 Nov 2021

Rundtur på världens mest tillgängliga kontor

Fotpedal i hissarna, sju olika sorters toaletter och små knoppar på ledstången. Det är några av detaljerna som gör Handicaporganisatio [...]

Disability issues

9 Jun 2021

Nordic side event on independent living at the UN meeting on disability rights

Next week the conference of state parties to the UN Convention on Rights for Persons with Disabilities, CRPD, will take place virtually at U [...]

Disability issues

22 Feb 2021

Island klar med FN-rapportering om mänskliga rättigheter

Island har publicerat sin första rapport om genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det [...]

Disability issues

2 Oct 2020

Medlem i Funktionshindersrådet nominerad till FN-kommitté

Danmark har nominerat Sif Holst som kandidat till The Committee on the Rights of Persons with Disabilities. "Det är en stor ära. Jag är s [...]

Disability issues

12 Jun 2018

Nordiska länder i unik FN-sammankomst

I år deltar för första gången alla de nordiska länderna i statspartsmötet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt [...]

Follow us on social media: